Materiaalit ja avoimet tapahtumat

Materiaalit

SEUTU-ohjelman osallistujilla on käytössään materiaalin jakamiseen Trello-viestintäalusta. Halutessasi lisätietoja ohjelmasta tai käyttäjäoikeudet Trello-alustaa ole yhteydessä projektipäällikköön. Alla joitain ohjelman materiaaleja, jotka ovat hyödynnettävissä laajemminkin.

SEUTU-news

SEUTU-ohjelman ajankohtaisia aiheita on koottu "SEUTU-news" -printiksi. Printistä voidaan muokata paikallinen versio SEUTU-ohjelman osallistujakaupungeille vaihtamalla osa jutuista paikallisiksi. Jos olet kiinnostunut paikallisesta versiosta, ole yhteydessä projektipäällikköön.

SEUTU-news 3/2019 (Tulostettava versio: SEUTUnews yhtenäisellä pystyinfografilla)

SEUTU-news 5/2018

SEUTU-news 11/2017

SEUTU-news 3/2017

 

Seutukaupunkien vetovoimatutkimus 2019 ; Vetovoimatutkimuksen tiivistelmä (toteuttaja Innolink)

SEUTU-ohjelma lukuina infografi 2019

Hidasta elämää - matkailukohteita seitsemästä seutukaupungista

Yrityspalvelujen rekrytointimanööverit yritysasiamiesten kesäpäiviltä 2018

Seutukaupunkien tilastoanalyysi, Timo Aro

Tuotekorttiluettelo meriteollisuudesta kasvua hakevista yrityksistä (English)

Meriteollisuuden tietopaketti alasta kiinnostuneille yrityksille

Yrityspalvelujen hyviä esimerkkejä seutukaupungeista

Esimerkit on kerätty SEUTU-ohjelman järjestämän seutukaupunkien yritysasiamiesten vertaispäivän yhteydessä 3-4.10.2017 Huittisissa. 

Seutukaupungit osana tulevaisuuden elinvoimapalveluja -selvityksen väliraportti

SEUTU-ohjelmalla on kilapilutettu ja tilattu selvitys seutukaupunkien tulevaisuuden elinvoimaroolista. Selvityksen toteuttajaksi valikoitui MDI, joka keräsi 2017 kesän ja syksyn aikana tietoa seutukaupunkien elinvoimaroolista etenkin maakuntakontekstissa. Näitä tietoja ja analyysiä on koottu oheiseen raporttiin. Osana tätä selvitystä Timo Aro teki täydennetyn versio VM:n tilaamasta seutukaupunkien kasvun osatekijöiden tilastoanalyysistä. Täydennettyyn versioon on lisätty 9 SEUTU-ohjelmassa mukana olevaa seutukaupunkia.

Tulevaisuuden yrityspuisto -selvitys

SEUTU-ohjelman osapilotissa kerättiin yritysaluiden kehittämisen yhteisiä elementtejä ja erillaisia hyviä esimerkkejä seutukaupunkien yritysalueiden kehittämisen tueksi. Selvityksen toteutti 2017 ensimmäisellä puoliskolla Gaia Consulting Oy.

Mikroyritykset kasvuun raportti 6/2017

SEUTU-ohjelman osapilotissa "mikroyritykset kasvuun" kerättiin käytännöllisiä toimintamalleja ja työkaluja olemassa olevan yrityspalvelutoiminnan kehittämiseksi 2017 ensimmäisellä puoliskolla. Oheiseen raporttiin on koottu osapilotissa tunnistetut työkalut. Yksi työkaluista on "kasvun kartta", johon liittyvä pohja löytyy täältä. Raporttiin liittyviä muita liitteitä voi tiedustella SEUTU-ohjelman projektipäälliköltä.

 

Avoimet tapahtumat

SEUTU-ohjelman toiminnasta tiedotetaan ensisijaisesti ohjelmaan osallistuville Trellon ja s-postin kautta. Osa SEUTU-ohjelman toiminnasta on avointa myös muillekin kuin ohjelmaan osallistuville seutukaupungeille. Lisäksi seutukaupunkien sidosryhmät ovat tervetullaita näihin laajemmalle joukolle suunnattuihin tapahtumiin.

 

 

Menneitä tapahtumia:

20-21.11.2018 Yritysneuvojien valtakunnalliset syyspäivät Alavudella

Yritysneuvojien syyspäivät ovat yritysrajapinnassa työtätekevien kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden yritysneuvojien kohtaamispaikka. Päivien aikana paneudutiin juuri tällä ruohonjuuritasolla esiin nouseviin kysymyksiin ja kokemuksiin. 2018 syyspäivien teemana oli yritysten kansainvälistymisen tukeminen. Päivien aikana kuultiin kansainvälistymisen asiantuntijoita, kollegojen kokemuksia sekä tutustuttiin Ähtäri Zoo:n panda-caseen ja vierailimme myös pandatalossa. Päiville osallistui 50 henkeä ympäri Suomen.

 20.11.2018 Kasvua viennistä? -yritystapahtuma Tuurissa

Marraskuun yritysneuvojapäivien yhteydessä 20.11. päivän ohjelma oli osittain avoin kansainvälistymisestä kiinnostuneille yrityksille. Yrityksiä kutsuttiin kuulemaan Kim Väisäsen esitystä sekä jakamaan kokemuksia ja suunnitelmia kansainvälistymisestä yhdessä yritysneuvojien kanssa.

28.9.2018 Teemapäivä: kivijalkakaupan tulevaisuus ja tutustuminen Huittisten Hulluun Yö -kauppatapahtumaan

Lähes jokaisessa seutukaupungissa pohditaan kivijalkakaupan ja kaupunkikeskustojen tulevaisuutta. SEUTU-ohjelma yhdessä Huittisten kaupungin kanssa kutsuukin kaikkia kivijalkakaupan kehittämisestä kiinnostuneita seutukaupunkien edustajia ja aktiiviyrittäjiä tutustumaan rennossa hengessä Huittisten Hullu Yö –kauppatapahtumaan sekä jakamaan ajatuksia kivijalkakaupan kehittämisestä. Ohjelma löytyy täältä.

5-6.6.2018 Yritysasiamiesten valtakunnalliset kesäpäivät Salossa

Kesäpäivillä teemoina oli työvoiman saatavuuden tukeminen yrityspalveluissa ja yritysasiamiesten vertaistoiminnan jatko.

13.3.2018 Seutukaupunkien yhteinen matkailutyöpajapäivä koordinaattoreille ja yrityksille Tampereella

Päivässä tunnistettuja kolmea yhteistuote/kiertoloma-aihiota ollaan viemässä eteenpäin. Lisätietoja saa projektipäällikkö Paavo Laaksoselta.

8.2.2018 Meriteollisuus teemapäivä telakkavierailulla Turussa

Lisätietoja meriteollisuusalasivulla.

31.1.2018 Yrityspuistojen kehittäminen ja kumppanuudet –työpaja seutukaupungeille Tampereella

Työpajan ohjelma löytyy täältä. Työpajan pohjalta on jatkettu aktiivisten kaupunkien kanssa yrityspauitoasiamieskonseptin valmistelua.

3-4.10.2017 Seutukaupunkien yritysasiamiesten vertaispäivät Huittisissa

Päivien esite ja ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä.

 

11-12.10.2017 FRUSH-kiertotaloustapahtuma Forssassa

Frush-logo

SEUTU-ohjelma on yhteistyötahona valtakunnallisessa FRUSH-kiertotaloustapahtumassa. Tapahtuman verkkosivut löytyvät osoitteesta: www.frush.fi. Tapahtuma on suunnattu erityisesti yrityksille joilla on tarjottavaa, kehitettävää tai tarpeita kiertotalouteen liittyen. Kesällä 2017 seutukaupungeilla on myös mahdollisuus tarjota teemoja tapahtuman työpajoihin ja muuhun ohjelmaan. Tapahtumassa on ja yhä haetaan aktiivisesti yhteistyökumppaneja rahoittajista sekä oppi- ja tutkimuslaitoksista.  Ideoiden suhteen kannattaa olla yhteydessä joko FRUSH:n valmistelutiimiin tai SEUTU-ohjelman projektipäällikköön. 

 

2.3.2017 klo 12-16 Kehitys- ja rahoitussparraus
Kuntatalo, Helsinki

15.3.2017 klo 11- Seutukaupungit koolla kasvun ja kansainvälistymisen tiimoilla
Juustoportti Jalasjärvi
15-16.3.2017 on SEUTU-ohjelman verkostotapaaminen, jonka ensimmäiseen päivään ovat tervetulleita edustajat kaikista seutukaupungeista ja niiden sidosryhmistä. Ohjelmassa mm. paneelikeskustelu teemalla: Valtio ja seutukaupungit – tulevaisuuden kasvun ja kansainvälistymisen esteitä vai mahdollistajia? Panelisteina toimitusjohtajat Serreksestä ja Juustoportista, Team Finlandin kotimaan palvelumallin kehittäjä sekä Salon kaupunginjohtaja/ seutukaupunkiverkoston pj. 

 

Lisätietoja SEUTU-ohjelmasta saat ohjelman projektipäälliköltä:

Paavo Laaksonen
etunimi.sukunimi(ät)suupohja.fi
puh. 040 653 1913