SEUTU-ohjelman artikkelit:

28.08.2017

Tulevaisuuden yrityspuistot seutukaupungeissa

”Toimiva yrityspuisto on enemmän kuin osiensa summa.” Tähän ajatukseen pohjautuen lähes jokaisessa Suomen kunnassa kehitetään yrityspuistoja, teollisuusalueita tai teknologiapuistoja. Koska pyörää ei kannata keksiä uudelleen, seutukaupungit halusivat koota yhteen joitain perusasioita yrityspuistojen rakenteesta ja kehittämisestä erityisesti pienempien kaupunkien realiteetit huomioiden. Selvitykseen päätettiin myös koota kattava joukko hyviä esimerkkejä erilaisista yrityspuistoista Suomesta ja muista Pohjoismaista, jolloin ideoita omaan kehitystyöhön voi hakea itselle sopivimmista kohteista. Selvitys toteutettiin TEM:n ja 24 seutukaupungin rahoittaman SEUTU-ohjelman (www.seutuohjelma.fi ) puitteissa ja työn toteutti Gaia Consulting Oy 2017 vuoden ensimmäisellä puoliskolla. (Selvitys on saatavissa osoitteessa: http://sek.suupohja.fi/seutu-ohjelma_materiaalit .)

Selvitystyö nosti esille yrityspuistojen ekosysteemien tärkeyttä, joissa yritysten ja muiden toimijoiden vuorovaikutuksella kyetään luomaan lisäarvoa kaikille osapuolille. Ja jotta tällaiseen hedelmälliseen vuorovaikutukseen päästään tarvitaan vahva ymmärrys olemassa olevasta toiminnasta ja realiteeteista, joiden päälle yhteinen visio ja kehittäminen voidaan rakentaa. Periaate on yksinkertainen mutta käytännön tasolla jo pelkästään ajantasaisten perustietojen ylläpitämisessä on haasteita.

Gaia toteutti myös sijoittumispaikkaa etsivän yrityksen kontaktointia simuloivan kyselyn seutukaupungeille. Kysely herätteli kaupunkeja tarkistamaan prosessejaan ja tietojaan, joista yrityksen sijoittuminen omalle alueelle voi olla kiinni.

Merkittävä osa selvitystä on reilu parikymmentä esimerkkiä erilaisista yrityspuistoista, joista noin puolet on seutukaupungeista. Esimerkeistä käy hyvin ilmi, että kahta samanlaista aluetta ei ole mutta jokaisesta löytyy erilaisia elementtejä jotka on sovellettavissa muuallakin. Yksi mielenkiintoisimmista selvityksen esimerkeistä on Islantilaisessa 4500 asukkaan kylässä sijaitseva Saudarkroukur Biotechnology Centre. Keskus syntyi 2000-luvun puolivälin jälkeen, kun kylä uhkasi kuihtua turskan kalastuksen vähennyttyä. Valtion ja julkisen sektorin yhteistyöllä onnistuttiin luomaan kylään bio- ja elintarvikealan keskittymä. Alueella on nuoria työntekijöitä houkutteleva ympäristö, korkeakoulutusta vaativia sekä naisvaltaisia työpaikkoja.

Kokeneet Gaian selvityksen toteuttajat ovat olleet mukana yrityspuistojen kehittämisessä niin Rauman telakalta aina Mo Industriparkiin (Mo i Rana, Norja) saakka. Selvityksen vastaava Mari Saario totesi selvityksen hyvin osoittavan, että myös Suomesta löytyy ja on mahdollista kehittää pienilläkin paikkakunnilla kiinnostavia ja menestyviä yritysekosysteemejä.

Liki 50 seutukaupunkia noin miljoonan asukaspohjalla tarjoavat kilpailukykyisen sijoittumis- ja kasvualustan mitä moninaisimmalle elinkeinotoiminnalle. Valtakunnallisella joukolla vahvuuksia ja niiden kombinaatioita löytyy laidasta laitaan. Selvitys ja esimerkit vahvistivatkin näkemystä, että seutukaupungeissa voidaan yhteistyöllä ja omiin vahvuuksiin perustuen luoda kansainvälisessäkin kilpailussa menestyvä yritysalue. Toisaalta seutukaupunkien välinen yhteistyö voisi myös luoda koko Suomen kannalta vaikuttavan invest-in-verkoston.

Selvitys on osa seutukaupunkien elinkeinotoiminnan kehittymistä ja uudistusta tukevaa SEUTU-ohjelmaa, jota SEK hallinnoi. Ohjelman taustalla on seutukaupunkiverkosto, joka koostuu n. 50 seutukaupungista ympäri Suomea. Seutukaupungit ovat maakuntien 2-, 3- ja 4-kaupunkeja, joissa asuu liki miljoona asukasta ja on yli 60 000 yritysten toimipaikkaa.

 

@MattiTunkkari: #loimaa #yrittäminen #lounaissuomi Hyvä että asia noussut laajemmin esille, Matti Vanhanen , #seutukaupungit https://t.co/whnGxEq9YE
11:15 AM Jul 4th

@VirpiAdamsson: – Seutukaupunkien vahvuudet yritystoiminnan ja asumisen paikkoina korostuvat. Tulevaisuudessa nyt lisääntynyt etäty… https://t.co/jLSfJTkRJ5
8:49 AM Jul 3rd

@HannuMuhonen: Kiinnostus kokeilla maaseutuasumista kasvussa – helsinkiläispari tarttui Pöytyän kunnan tarjoukseen kesäkodista 200… https://t.co/mA6iXyWTWD
10:47 AM Jul 2nd