SEUTU-ohjelman artikkelit:

19.03.2019

Seutukaupunkien laaja vetovoimatutkimus: turvallisuus ja asuinympäristö valtteina

Seutukaupunkien vetovoimatutkimusinfografi 2019

Seutukaupunkien vetovoimatutkimus on 55:lle seutukaupungille toteutettu tutkimus kaupunkien tunnettuudesta, imagosta ja vetovoimasta. Tutkimus toteutettiin sähköisenä tiedonkeruuna tammikuussa 2019. Tutkimus perustuu yhteensä noin 12 800 vastaukseen. Tutkimuksen toteutti Innolink Oy SEUTU-ohjelman ja seutukaupunkiverkoston toimeksiannosta.

Seutukaupunkien pehmeä vetovoimatutkimus kertoo, että ”sujuvan elämän” imago toteutuu seutukaupungeissa. Turvallisuus, asuinympäristöön liittyvät mahdollisuudet ja liikenteellinen saavutettavuus nousevat vetovoimatekijöinä seutukaupunkien vahvuuksiksi. Noin joka kuudes suuren kaupungin tai lähiseutukaupungin asukas voisi harkita muuttamista seutukaupunkiin. Vastaajien mielestä erityisen tärkeä houkuttelevuustekijä asumiseen liittyvien seikkojen ohella olisi kaupungin ilmapiiri ja fiilis. Kolmas keskeinen muuttoharkintaan vaikuttava vetovoimatekijä on kaupungin persoonallisuus ja erottautuvuus, jota pidetäänkin yleisesti maineen keskeisenä ulottuvuutena.


Kokonaistasolla seutukaupunkien tunnettuus ei ole kovin korkea. Kuitenkin suuri osa seutukaupungeista on pitovoimaltaan vahvoja ja saa hyvin myönteiset imagoarviot asukkailtaan. Tämä piilossa oleva imagopotentiaali voi yhdessä tunnettuuden vahvistamisen kanssa auttaa kaupunkeja kehittämään mainettaan.

Tutkimus osoittaa seutukaupunkien yhteisen brändin olevan toistaiseksi varsin heikko. Uudistuvuuden osalta saatu heikohko tulos ja seutukaupunkien tiivis ja kehityshakuinen yhteistyö antaa aiheen pohtia, voisiko ”seutukaupunkiuden” yhteistä brändiä kehittää voimakkaasti eteenpäin uudistumisen ja muutoskyvyn mielikuvien vahvistamiseksi.

Pehmeän eli kokemuksellisen vetovoiman ja tilastollisen elinvoimaisuuden yhdistelmäindeksin kärkikymmenikköön nousivat Rauma, Uusikaupunki, Kalajoki, Raahe, Tornio, Iisalmi, Valkeakoski, Ylivieska, Pietarsaari ja Savonlinna. Useimpia kärjen kaupunkeja yhdistää menestys kovilla mittareilla eli myönteinen kasvu-ura jonkin kasvualan imussa, plus-merkkinen muuttoliike tai hyvä työllisyysaste. Imagollisesti kärjen kaupunkeja yhdistivät mielikuvat hyvien työllisyysmahdollisuuksien ohella erityisesti keskustan vireys ja viihtyisyys, kaupungin erottuvuus sekä hyvät kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut.  Pehmeä vetovoima näyttää kasautuvan erityisesti elinvoimaisille kaupungeille. Toisaalta pehmeän vetovoiman suhteen kärjen tuntumaan nousi myös kaupunkeja, jotka eivät menesty kovilla mittareilla mitattuna.

@MattiTunkkari: #loimaa #yrittäminen #lounaissuomi Hyvä että asia noussut laajemmin esille, Matti Vanhanen , #seutukaupungit https://t.co/whnGxEq9YE
11:15 AM Jul 4th

@VirpiAdamsson: – Seutukaupunkien vahvuudet yritystoiminnan ja asumisen paikkoina korostuvat. Tulevaisuudessa nyt lisääntynyt etäty… https://t.co/jLSfJTkRJ5
8:49 AM Jul 3rd

@HannuMuhonen: Kiinnostus kokeilla maaseutuasumista kasvussa – helsinkiläispari tarttui Pöytyän kunnan tarjoukseen kesäkodista 200… https://t.co/mA6iXyWTWD
10:47 AM Jul 2nd