SEUTU-ohjelman artikkelit:

14.11.2016

Esittelyssä SEUTU-ohjelman osapilotti: Mikroyritykset kasvuun – toimintamallin luominen

Suomen tulevaisuus lepää monelta osin kasvuyrittäjyydessä. Yritysten kasvun mahdollistamiseen onkin tarjolla useita kanavia erilaisista kasvuyrittäjyyskilpailuista, kuten Kasvu Openista, aina Tekesin rahoituksiin. Kasvun kannalta haasteellisin, mutta potentiaalisin, yritysryhmä ovat yhdestä viiteen henkilöä työllistävät mikroyritykset, joissa resurssit kehitystyöhön ja erilaisiin ohjelmiin osallistumisessa ovat hyvin rajalliset. Tämän yritysryhmän tavoittamisessa avainasemassa ovat ruohonjuuritason yrityspalvelut kuntatasolla, missä tunnetaan kunkin alueen paikalliset olosuhteet.


Mikroyritykset ovat erityisen tärkeä yritysryhmä monelle seutukaupungille ja SEUTU-ohjelman osana ollaan pilotoimassa toimintamallia, jolla mikroyritysten kasvua voidaan tukea entistä paremmin. Osapilotti lähtee liikkeelle jo hyviksi havaittujen toimintatapojen keräämisestä. Toinen vaihe on näiden oppien soveltaminen ja räätälöinti kullakin osapilottiin osallistuvalla alueella. Ajatuksena on kehittää ja yhdistää jo olemassa olevia resursseja entistä paremmin kasvukykyisten ja -haluisten mikroyritysten tarpeita vastaavaksi. Kehitettyjä toimintatapoja testataan käytännössä kullakin alueella. Saatujen kokemusten perusteella palveluja muotoillaan tarvittaessa lisää.

Osapilottiin kuuluu myös laajemman mikroyritysten kasvuun tähtäävän kokonaisuuden suunnittelu pilotissa hyödynnettävien asiantuntijoiden toimesta. Suunnitelman tarkoituksena on esittää konkreettinen vaihtoehto, jonka avulla halukkaat alueet voivat yhteistyössä panostaa entistä enemmän mikroyritysten kasvuun. Suunnitelmassa huomioidaan olemassa olevat palvelut niin paikallisella kuin kansallisella tasolla. Tavoitteena on saada lisä nostetta ja näkyvyyttä muidenkin kuin start-up –genren mikroyritysten kasvuun.

Lisätietoja saa projektipäällikkö Paavo Laaksoselta (040 653 1913, etunimi.sukunimi[at]suupohja.fi)

@velipelkonen: RT @essiratia: Hyvä juttu erilaistuvasta Suomesta ja alueilla vaikuttavista muutoksista. Kysymyksinä mm. mikä on Suomen aluepoliittinen tav…
noin 4 tuntia sitten

@Saatio_KAKS: RT @essiratia: Hyvä juttu erilaistuvasta Suomesta ja alueilla vaikuttavista muutoksista. Kysymyksinä mm. mikä on Suomen aluepoliittinen tav…
noin 4 tuntia sitten

@essiratia: Hyvä juttu erilaistuvasta Suomesta ja alueilla vaikuttavista muutoksista. Kysymyksinä mm. mikä on Suomen aluepoliit… https://t.co/0ZhErxWjO3
noin 5 tuntia sitten

@ryhanen_aila: #Seutukaupungit haluavat olla eturintamassa kehittämässä työllisyyspalveluita #Kauhajoki #yhteistyö https://t.co/cuSk13vUQu
noin 8 tuntia sitten

@MerjaKuusinen: RT @KjLeinonen: Työllisyyden #kuntakokeilu't keskittyvät maakuntakeskuksiin. Myös #seutukaupungit haluavat kehittää vaikuttavia työllisyysp…
noin 21 tuntia sitten