SEUTU-ohjelman artikkelit:

12.02.2018

Meriteollisuudesta kiinnostuneille yrityksille on julkaistu tietopaketti

Meriteollisuuden kasvubuumi tarjoaa mahdollisuuksia todella monen tyyppisille yrityksille ympäri Suomen. Mutta miksi juuri sinun yrityksesi pitäisi olla kiinnostunut meriteollisuudesta? Ja mistä kannattaisi lähteä liikkeelle?

Näiden ja muiden meriteollisuuteen laajenemista pohtivien yritysten peruskysymyksiin on annettu vastauksia nyt helmikuussa julkaistussa meriteollisuuden tietopaketissa.

Paketti on koottu osana seutukaupunkien SEUTU-ohjelmaa ja sen kokoamisesta vastasi Merja Salmi-Lindgren, jolla on vuosikymmenten kokemus meriteollisuudessa.

Tietopaketti on osa SEUTU-ohjelman toimenpiteitä meriteollisuuden alihankintaverkoston laajentamiseksi entisestään seutukaupungeissa. Lisätietoa muusta toiminnasta löytyy täältä: http://sek.suupohja.fi/seutu-ohjelma_meriteollisuus .

Lisätietoja saat myös SEUTU-ohjelman projektipäälliköltä Paavo Laaksoselta. (040 653 1913, paavo.laaksonen[at]suupohja.fi)

15.12.2017

Ensi askeleita meriteollisuuteen tarjolla Suupohjassa ja seutukaupungeissa

Aiemmassa SEUTU-ohjelman blogissa kerrottiin jo meriteollisuuden hurjasta kasvusta ja SEUTU-ohjelman päätöksestä lähteä tukemaan uusien yritysten pääsemistä tälle alalle seutukaupungeissa ympäri Suomen. Nämä mahdollisuudet ovat tarjolla ilmaiseksi myös kaikille Suupohjan yrityksille! Tarjolla olevia mahdollisuuksia tulee koko ajan lisää. Tietoa teeman toiminnasta päivitetään nyt SEUTU-ohjelman verkkosivuille. Lisätietoja SEUTU-ohjelman koordinoimasta valtakunnallisesta toiminnasta saa SEUTU-ohjelman projektipäälliköltä Paavo Laaksoselta. Suupohjan toiminnassa yhdyshenkilönä on SEK:n elinkeinoasiamies Carita Latikka.

Meriteollisuudessa on päällä tilausbuumi, johon vastaamiseen perinteiset ja olemassa olevat resurssit eivät riitä. Meriteollisuuden toiminta perustuu laajoihin alihankintaverkostoihin, joissa osaamista tarvitaan valtavan monella osa-alueella. Laivoista 80 % tehdään alihankintaverkostossa. Haasteena on löytää oman yrityksen kannalta verkoston oikea taso ja kontaktit. Näiden oikeiden kontaktien löytämiseksi ja ensimmäisten meriteollisuuden tilausten saamiseksi SEUTU-ohjelmalla tarjotaan seuraavia mahdollisuuksia vuoden 2018 alussa.

-28.2.2018, Seutukaupunkien meriteollisuudesta kiinnostuneiden yritysten tuotekorttien keräys

  • Tuotekorttitiedot voi jättää tänne: https://goo.gl/forms/9jUR3jmW16pXYrS63 (DL 28.2.2018)
  • Tuotekorttitiedot täyttämällä ei sitoudu vielä mihinkään, mutta tarjouspyyntöjä ja yhteydenottoja voi toki tulla. Tuotekortin täyttämällä saa myös suoraa tiedon tulevista SEUTU-ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista.

Tammikuu 2018, meriteollisuuden tietopaketti seutukaupungeille ja niiden yrityksille

8.2.2018, Vierailu Turun Meyerin telakalla ja asiantuntijapuheenvuoroja meriteollisuudesta (Ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyy täältä. SEK järjestää lisäksi yhteiskyydin Suupohjasta, josta tiedotetaan erikseen ilmoittautuneille.)

Helmi-huhtikuu 2018, Sparraavia tapahtumia (Ajat ja paikat tarkentuvat tammikuussa 2018.)

16.–17.5.2018, Navigate-messut Turussa, Messuille tulee oma osasto seutukaupungeille ja niiden yrityksille. (Osastolle pääsee 10 seutukaupunkien yritystä pelkälle messujen rekisteröitymismaksulla.)

SEUTU-ohjelman yhteisistä toimenpiteistä on erillinen tarkempi suunnitelma joka löytyy täältä.

Nyt on erinomainen mahdollisuus testata pienellä vaivalla olisiko meriteollisuudessa mahdollisuuksia omalle yritykselle. Liikkeelle kannattaa lähteä täyttämällä tuotekortti. Ja jos vain aikataulut täsmää, kannattaa helmikuussa lähteä telakkavierailulle.

 

Lisätietoja saa:

Paavo Laaksonen, 040 653 1913, paavo.laaksonen[at]suupohja.fi

Carita Latikka, 040 595 9412, carita.latikka[at]suupohja.fi

17.11.2017

Yrityspalvelujen toimintamallit kiertoon

Seutukaupunkien ja koko Suomen yrityksistä suuri osa on pk-yrityksiä. Pienissä yrityksissä osaaminen keskittyy usein ydintoimintaan. Etenkin yritystoiminnan käännekohdissa kuten yrityksen perustamisessa, rahoituksen haussa, liiketoiminnan kehittämisessä ja liiketoimintavaikeuksissa ulkopuoliselle osaamisella ja tuella on suuri arvo. Näitä tilanteita varten jokaisella seutukaupungilla on yrityspalvelut, joissa näitä palveluja pääasiassa ilmaiseksi yrityksille tarjoavat yritysasiantuntijat.

Seutukaupunkikokoluokassa yritysasiantuntijoita on korkeintaan muutama ja palveltava yrityskenttä yhdellä henkilöllä on yleensä useita satoja. Vaikka alueet, yritysten profiilit ja yrityspalvelujen organisointi vaihtelee eri paikoissa, ovat yrityspalvelujen perustyön elementit samat kaikkialla. Joka paikassa on myös luotu kokemukseen pohjautuen erilaisia toimintamalleja ja työkaluja.

Jotta pyörää ei tarvitsisi keksiä uudelleen, SEUTU-ohjelma järjesti lokakuussa 2017 seutukaupunkien yritysneuvojille vertaispäivät Huittisissa. Yrityspalvelujen ammattilaisia oli paikalla yli kymmenestä kaupungista. Päivien keskeisenä sisältönä oli kokemusten vaihto ja hyvien esimerkkien esittely kollegoille. Esillä olleet hyvät esimerkit on nyt koostettu yhteiseksi esitykseksi, joka on saatavissa täällä: http://sek.suupohja.fi/seutu-ohjelma_materiaalit .

Vertaisoppimisen lisäksi päivien aikana saatiin myös katsaus MicroENTRE:n koordinoimaan kasvuyrittäjyyden vertaisverkostoon sekä meriteollisuuden näkymiin. Esillä olleet teemat sekä vertaisoppiminen nähtiin laajasti niin tärkeäksi, että jokaisesta osiosta on tiedossa jatkoa.

Ole yhteydessä SEUTU-ohjelman projektipäällikkö Paavo Laaksoseen, jos olet kiinnostunut yritysneuvojien vertaistoiminnasta tai haluat lisätietoja kasvuyrittäjyyden vertaisverkostosta tai meriteollisuuden alihankintaketjujen laajentamisesta.

17.11.2017

Alihankkijoita meriteollisuuden kasvuun

Länsirannikon kasvubuumi erityisesti meriteollisuudessa on ollut ansaitusti otsikoissa. Yksin Turun Meyerin telakalla on tilauksia tuleville vuosille sisässä kymmenen Äänekosken jättitehtaan verran. Kasvuntekijöitä on haettu näkyvästi etenkin telakkakaupunkeihin. Laivoista 80% tehdään kuitenkin alihankintaverkostossa ja moni työ on tehtävissä missäpäin Suomea tahansa tai ulkomailla.

 

Tähän positiiviseen haasteeseen ollaan osaltaan vastaamassa seutukaupunkiverkoston SEUTU-ohjelmalla, jolla ollaan kartoittamassa yhdessä uusia potentiaalisia meriteollisuuden alihankkijayrityksiä. Yhteistyö seutukaupunkien yrityspalvelujen kanssa mahdollistaa potentiaalisten yritysten kampaamisen ympäri Suomen laajasta massasta. Meriteollisuuden puolella yhteistyö on myös otettu ilolla vastaan, kun nykyisille toimijoille voidaan ohjata entistä kohdennetummin kiinnostavimmat kontaktit sen sijaan, että jokainen yritys ja kaupunki käy koputtelemassa joka ovelle.

 

SEUTU-ohjelman puitteissa talvella 2017-2018 mm. kerätään tuotekorttilista, toteutetaan telakkavierailu ja osallistutaan yhteisosastolla toukokuussa 2018 Navigate-messuille. Työtä yritysten ja oikeiden kontaktien löytämiseksi tehdään tiiviissä yhteistyössä seutukaupunkien yrityspalvelujen kanssa. Mikäli teema kiinnostaa, kannattaa olla yhteydessä SEUTU-ohjelman projektipäällikköön Paavo Laaksoseen. Yhteisiä toimenpiteitä voi soveltuvin osin hyödyntää myös niissä seutukaupungeissa, jotka eivät ole SEUTU-ohjelman aktiivisia osallistujakaupunkeja.

17.11.2017

Seutukaupungit elinvoiman luojina

Käynnissä olevat valtakunnalliset uudistukset sekä globaalit megatrendit haastavat myös kunnat tarkastelemaan tulevaisuuden rooliaan. Ajankohtainen termi tässä tarkastelussa on elinvoima, mistä näkökulmasta voidaan arvioida mitä tahansa kunnan toiminnan osa-aluetta.

Rooli elinvoiman luomisessa ja mahdollistamisessa puhuttaa laajasti myös seutukaupungeissa. SEUTU-ohjelmalla halutaan tukea tätä työtä toteuttamalla teemaan liittyvä selvitys. Lisäksi tehdään yhteistyötä Kuntaliiton elinvoimaverkostoprojektin kanssa.

SEUTU-ohjelman puitteissa on toteutettu selvitys seutukaupunkien tulevaisuuden roolista elinvoimapalveluissa. Selvityksessä on tarkasteltu teemaa erityisesti suhteessa maakuntaan. Selvityksen toteuttamisesta on vastannut MDI. Selvitystä on käsitelty ja työstetty seutukaupunkiverkoston tapaamisissa ja nyt on julkaistu selvityksen väliraportti sekä siihen liittyvä Timo Aron täydennetty seutukaupunkien tilastoanalyysi. (Väliraportti ja tilastoanalyysi ovat saatavissa osoitteessa: http://sek.suupohja.fi/seutu-ohjelma_materiaalit .)

Kuntaliitto ja FCG ovat käynnistäneet syksyllä 2017 kaupunkien elinvoimaverkostohankkeen, jossa vuoden aikana kuntien elinvoimaa tarkastellaan mm. yhteisissä ja kaupunkikohtaisissa seminaareissa. Päällekkäistä työtä ei kannata tehdä, joten SEUTU-ohjelmalla on lähdetty tekemään yhteistyötä elinvoimaverkoston kanssa. SEUTU-ohjelma tukee seutukaupunkien osallistumista verkostoon sekä avaa elinvoimaverkostosta nousevia kokemuksia laajemminkin seutukaupunkien hyödynnettäväksi. Elinvoimaverkostotyöhön pääsee vielä halukkaita kaupunkeja koostaan riippumatta mukaan. Lisätietoja saa SEUTU-ohjelman projektipäälliköltä tai suoraan Kuntaliitosta Jarkko Huoviselta.

13.10.2017

Kokemuksia FRUSH-kiertotaloustapahtumasta

SEUTU-ohjelma oli yhteistyökumppanina Forssassa 11-12.10.2017 järjestetyssä FRUSH-kiertotaloustapahtumassa. Tapahtuma toi yhteen yrityksiä, opiskelijoita ja asiantuntijoita kiertotalouden ympärillä. Päivät rakentuivat SLUSH:n ohjelmaa mukaillen keynote-puheenvuoroista, pitsauskisasta ja erilaisista kohtaamisista. Väkeä oli paikalla toista sataa.

Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa ja toteutuksessa oli huomioitu hyvin sähköinen jakaminen ja taltiointi vastaavien tulevien tilaisuuksienkin toteuttamisen helpottamiseksi. Päivän taltiointeja ja esityksiä on ja tulee vielä lähiaikoina lisää osoitteeseen: http://frush.fi/materiaalit/ .

Tapahtuman loppupuolella pohdittiin lyhyesti tapahtumasta saatuja kokemuksia. Omassa puheenvuorossani toin esille seuraavat kolme vahvaa elementtiä toteutuneesta FRUSH:sta ja kolme näkökulmaa joita voisi vahvistaa tulevissa toteutuksissa.

Vahvat elementit:

  • Tapahtuma toi hienolla tavalla yhteen yritykset, opiskelijat ja asiantuntijat. Tällaisia tilaisuuksia tarvitaan lisää, joissa yritykset pystyvät kehittämään omaa toimintaansa ja tulevien tekijöiden sukupolvi voi olla tiiviisti seuraamassa ja osallistumassa tähän prosessiin.
  • Tapahtumassa oli hyvin esillä konkreettisia casejä. Käytännön esimerkit tuovat kiertotalouden kaltaiset laajat teemat lähemmäs kuulijoita.
  • Tapahtuman dokumentointiin sekä jakamiseen oli panostettu ja käytössä oli myös brella-alusta matchmakingiin. Tällaisilla elementeillä tapahtuman vaikuttavuutta ja kokemusten jakamista voidaan laajentaa huomattavasti verrattuna omassa pienessä piirissä toimimiseen.

Vahvistettavaa:

  • Yrityksiä entistä laajemmin mukaan ja yksittäisen yrityksen kannalta mahdollisimman tiivis hänen bisnestään hyödyttävä ohjelma. Yrityksille aika on rahaa.
  • Kumppaniverkostoa kannattaa laajentaa ja voisi olla jopa hyvä idea järjestää vuoro vuosin tapahtuma eri paikkakunnilla yhteistyössä esimerkiksi muutaman muun oppilaitoksen ja avaintoimijoiden kanssa. Tällä saadaan leveämmät hartiat, tavoitetaan paremmin yrityksiä ja tapahtuma kehittyy luontaisemmin. Mukava oli kuulla, että esim. Sitralla oli kiinnostusta jatkoyhteistyöhön ja heillä oli ideoita joihin tulevia tapahtumia voisi yhdistää.
  • Tapahtuman suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa ja tiiviissä yhteistyössä yritysten ja muiden kumppanien kanssa. Vuoden päästä olevaa tapahtumaa kannattaa alkaa suunnitella jo nyt.

Tunnelmat tapahtuman jälkeen olivat sellaiset että jatkoa seuraa ainakin Forssassa. Jos konsepti kiinnostaa tai jatkon yhteistyö, ole yhteydessä Forssaan tai kysele lisätietoja minultakin.

Paavo Laaksonen

28.08.2017

Tulevaisuuden yrityspuistot seutukaupungeissa

”Toimiva yrityspuisto on enemmän kuin osiensa summa.” Tähän ajatukseen pohjautuen lähes jokaisessa Suomen kunnassa kehitetään yrityspuistoja, teollisuusalueita tai teknologiapuistoja. Koska pyörää ei kannata keksiä uudelleen, seutukaupungit halusivat koota yhteen joitain perusasioita yrityspuistojen rakenteesta ja kehittämisestä erityisesti pienempien kaupunkien realiteetit huomioiden. Selvitykseen päätettiin myös koota kattava joukko hyviä esimerkkejä erilaisista yrityspuistoista Suomesta ja muista Pohjoismaista, jolloin ideoita omaan kehitystyöhön voi hakea itselle sopivimmista kohteista. Selvitys toteutettiin TEM:n ja 24 seutukaupungin rahoittaman SEUTU-ohjelman (www.seutuohjelma.fi ) puitteissa ja työn toteutti Gaia Consulting Oy 2017 vuoden ensimmäisellä puoliskolla. (Selvitys on saatavissa osoitteessa: http://sek.suupohja.fi/seutu-ohjelma_materiaalit .)

Selvitystyö nosti esille yrityspuistojen ekosysteemien tärkeyttä, joissa yritysten ja muiden toimijoiden vuorovaikutuksella kyetään luomaan lisäarvoa kaikille osapuolille. Ja jotta tällaiseen hedelmälliseen vuorovaikutukseen päästään tarvitaan vahva ymmärrys olemassa olevasta toiminnasta ja realiteeteista, joiden päälle yhteinen visio ja kehittäminen voidaan rakentaa. Periaate on yksinkertainen mutta käytännön tasolla jo pelkästään ajantasaisten perustietojen ylläpitämisessä on haasteita.

Gaia toteutti myös sijoittumispaikkaa etsivän yrityksen kontaktointia simuloivan kyselyn seutukaupungeille. Kysely herätteli kaupunkeja tarkistamaan prosessejaan ja tietojaan, joista yrityksen sijoittuminen omalle alueelle voi olla kiinni.

Merkittävä osa selvitystä on reilu parikymmentä esimerkkiä erilaisista yrityspuistoista, joista noin puolet on seutukaupungeista. Esimerkeistä käy hyvin ilmi, että kahta samanlaista aluetta ei ole mutta jokaisesta löytyy erilaisia elementtejä jotka on sovellettavissa muuallakin. Yksi mielenkiintoisimmista selvityksen esimerkeistä on Islantilaisessa 4500 asukkaan kylässä sijaitseva Saudarkroukur Biotechnology Centre. Keskus syntyi 2000-luvun puolivälin jälkeen, kun kylä uhkasi kuihtua turskan kalastuksen vähennyttyä. Valtion ja julkisen sektorin yhteistyöllä onnistuttiin luomaan kylään bio- ja elintarvikealan keskittymä. Alueella on nuoria työntekijöitä houkutteleva ympäristö, korkeakoulutusta vaativia sekä naisvaltaisia työpaikkoja.

Kokeneet Gaian selvityksen toteuttajat ovat olleet mukana yrityspuistojen kehittämisessä niin Rauman telakalta aina Mo Industriparkiin (Mo i Rana, Norja) saakka. Selvityksen vastaava Mari Saario totesi selvityksen hyvin osoittavan, että myös Suomesta löytyy ja on mahdollista kehittää pienilläkin paikkakunnilla kiinnostavia ja menestyviä yritysekosysteemejä.

Liki 50 seutukaupunkia noin miljoonan asukaspohjalla tarjoavat kilpailukykyisen sijoittumis- ja kasvualustan mitä moninaisimmalle elinkeinotoiminnalle. Valtakunnallisella joukolla vahvuuksia ja niiden kombinaatioita löytyy laidasta laitaan. Selvitys ja esimerkit vahvistivatkin näkemystä, että seutukaupungeissa voidaan yhteistyöllä ja omiin vahvuuksiin perustuen luoda kansainvälisessäkin kilpailussa menestyvä yritysalue. Toisaalta seutukaupunkien välinen yhteistyö voisi myös luoda koko Suomen kannalta vaikuttavan invest-in-verkoston.

Selvitys on osa seutukaupunkien elinkeinotoiminnan kehittymistä ja uudistusta tukevaa SEUTU-ohjelmaa, jota SEK hallinnoi. Ohjelman taustalla on seutukaupunkiverkosto, joka koostuu n. 50 seutukaupungista ympäri Suomea. Seutukaupungit ovat maakuntien 2-, 3- ja 4-kaupunkeja, joissa asuu liki miljoona asukasta ja on yli 60 000 yritysten toimipaikkaa.

 

27.06.2017

SEUTU-ohjelman toiminnantäyteinen vuosi jatkuu syksyllä

SEUTU-ohjelma on nyt täydessä vauhdissa! Jo alkuvuonna totesin, että edessä on toiminnan täyteinen vuosi. Arvio on pitänyt paikkansa. Sama positiivinen meno jatkuu tulevana syksynä.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla on toteutettu onnistuneesti ensimmäiset osapilotit. Mikroyritys- ja aktiivimatkailupiloteista voit lukea omista blogiteksteistä lisää. Niiden lisäksi toteutuksessa pitkällä on tulevaisuuden yrityspuistot –osapilotti, joka on saanut liikkeelle toistakymmentä kaupunkia. Kaikissa näissä teemoissa on luvassa jatkoa syksyllä.

Näiden lisäksi SEUTU-ohjelman syksy sisältää seutukaupunkien elinvoimaselvitystä, kiertotalouden FRUSH-tapahtuman, telakoiden alihankintaketjujen kartoitusta sekä hankintateemapäivän. Osaa teemoista raapaistaan vain ohuemmin ja jatkosta vastuu jää nopeasti paikalliselle tasolle, mutta vahvoissa teemoissa yhteistä toimintaa tulee olemaan läpi SEUTU-ohjelman aina ensi vuoden loppuun. Olkaa yhteydessä jos teemat herättivät kysyttävää tai teillä on niihin sopivaa osaamista tarjolla.

Tekemistä ja tapaamisia siis riittää. Uusia ideoita ja tarpeita kannattaa kuitenkin yhä tuoda esille. Laajassa verkostossa ratkaisu saattaa löytyä yllättävänkin helposti. Samoin jatkamme yhteistyöverkoston kasvattamista. Yhdessä meistä seutukaupungeista on moneksi!

Rentouttavaa kesää ja merkatkaa jo syksyn tapahtumia kalenteriin!

 

SEUTU-ohjelman projektipäällikkö Paavo Laaksonen

P.S. Projektipäällikkö lomailee heinäkuun ja on jälleen ohjelman parissa elokuun alusta.

27.06.2017

Esittelyssä SEUTU-ohjelman osapilotti: Seutukaupungit osana tulevaisuuden elinvoimapalveluja

Elämme ainutlaatuisen hektistä muutoksen kautta julkisella sektorilla. Uudistukset haastavat kunnat fokusoimaan rooliaan elinvoimaan ja hyvinvointiin. Vaikka kunnalla säilyy laaja toimintavapaus yleisen toimialan nimissä, on ympäristön muutoksella suuri vaikutus siihen miten kunnan kannattaa toimintaansa suunnata.

Sote- ja maakuntauudistusta on valmisteltu kymmenissä, jopa sadoissa työryhmissä valtakunnallisesti ja maakunnissa. Työryhmien kokoonpano ja laajuus luonnollisesti vaihtelevat huomattavasti. Samoin visiot ja suunnitelmat siitä kuinka yksittäisen maakunnan elinvoimaa tulevaisuudessa rakennetaan poikkeavat alueittain. Tämän havainnoin pohjalta on päätetty toteuttaa osana SEUTU-ohjelmaa ”Seutukaupungit osana tulevaisuuden elinvoimapalveluja” – selvitys.

Selvityksellä luodaan nopeassa tahdissa kesän ja syksyn aikana kokonaiskuva siitä kuinka seutukaupungit näkyvät tulevien elinvoimapalvelujen suunnittelussa ja alustavissa visioissa eri maakunnissa ja valtakunnallisesti. Selvitys antaa laajan tietopohjan seutukaupungeille osallistua elinvoimapalvelujen muotoiluun niin maakunnan kuin valtakunnan tasoilla sekä tehdä päätöksiä omien elinvoimapalvelujen rooliin liittyen.

Selvityksen toteuttajaksi valittiin kilpailutuksen jälkeen MDI, joka lähtee heti kesällä 2017 keräämään tietoa jokaisesta maakunnasta sekä analysoimaan maakuntien väliraportteja seutukaupunkien elinvoiman näkökulmasta. Ensimmäisiä tuloksia on luvassa jo elo-syyskuun taitteessa seutukaupunkiverkoston tapaamisessa. Tärkeimmissä teemoissa selvitystä syvennetään vielä syksyn aikana.

Lisätietoja selvityksestä saa projektipäällikkö Paavo Laaksoselta.

27.06.2017

SEUTU-ohjelmalla käytäntöön: Mikroyritykset kasvuun ja aktiivimatkailuun puhtia

Kaksi SEUTU-ohjelman ensimmäistä osapilottia eli mikroyritykset kasvuun ja aktiivimatkailun kehittäminen ovat olleet toiminnassa vuoden alusta. Mikroyrityspilotti toteutettiin kuuden kaupungin ja Aava & Bangin kanssa. Aktiivimatkailun konseptointi ja kansainvälistäminen toteutettiin puolestaan yhdeksän kaupungin kanssa ja Kuubin vetämänä.

Mikroyritysosapilotissa osallistujakaupungit etsivät uusia työkaluja olemassa olevien yrityspalvelujen toimintaan. Löytyneet toimintamallit ja työkalut koostettiin loppuraporttiin, joka on luettavissa täällä. Raportti kokoaa yhteen ilmeiset kasvuyrittäjyyden tunnusmerkit ja hyvän joukon konkreettisia kehittämismalleja. Osapilotin yksi keskeinen havainto oli, että paikallisesti merkittävät oivallukset ja uudet toimintatavat eivät usein ole teknisesti tajunnan räjäyttäviä. Ratkaisevaa on saada säännöllisesti tuoreita ideoita ja hyviä esimerkkejä oman tutun toimintapiirin ulkopuolelta.

Kasvuyrittäjyys- ja matkailuteemat näkyvät myös jatkossa SEUTU-ohjelman toiminnassa, vaikka ensimmäiset osapilotit ovat ohi. Kasvuyrittäjyyteen liittyen on sovittu seutukaupunkien yritysasiamiesten vertaistapaaminen 3.-4.10.2017 Huittisissa. (Lisätietoja täällä.) Matkailua viedään puolestaan eteenpäin SEUTU-ohjelman osallistujille suunnatulla matkailutyöpajapäivällä syyskuussa. Agendalla on mm. matkailuyritysten laadun arviointi ja kehittäminen sekä yhteistyön syventäminen.

Jos olet kiinnostunut enemmän mikroyrityspilotin tuloksista, Aava&Bang on luvannut esitellä ilmaiseksi raportin sisällön tiiviissä puolen tunnin etäpalaverissa aiheesta kiinnostuneille seutukaupungeille, jotka eivät olleet osapilotissa mukana. Tapaamista voi tiedustella raportista löytyvistä A&B:n yhteystiedoista tai SEUTU-ohjelman projektipäälliköltä.

« Edelliset 10

@PiiaPalmgren: RT @RepeSi: Kaupunginjohtajan virka vapautuu Kokemäellä, paikka on haussa https://t.co/r8UvHYNr0v #kuntarekry #kunnat #satakunta #kokemäki…
noin 8 tuntia sitten

@Kuntaliitto: RT @seutukaupungit: #Seutukaupungit-viestijöitä koolla pohtimassa yhteisen viestinnän kärkiä. Ainakin #koulutus, #palvelut, #yritykset sekä…
noin 10 tuntia sitten

@JKurkikangas: Seutukaupungeissa on potentiaalia! Lisäbonuksena verkostoitumista ja vertaistukea. #seutukaupungit #T50 #viestintä https://t.co/lbU2OIU9sd
noin 11 tuntia sitten

@JSiivari: RT @RepeSi: Kaupunginjohtajan virka vapautuu Kokemäellä, paikka on haussa https://t.co/r8UvHYNr0v #kuntarekry #kunnat #satakunta #kokemäki…
2:56 PM Apr 24th