SEUTU-ohjelman artikkelit:

10.08.2018

Meriteollisuuden alihankintaverkoston laajentaminen seutukaupunkiyhteistyöllä jatkuu syksyllä 2018

Meriteollisuudessa on kovaa kasvua ja tekijöitä kaivataan lisää. Laaja ja monitasoinen alihankintaverkosto on luonteenomaista meriteollisuudelle. Alalta kasvua hakevan yrityksen onkin tunnistettava omaa osaamista vastaava oikea taso ja kontaktit laajassa verkostossa päästäkseen kauppoihin.

Tätä uusien ja kokeneempia toimijoiden verkottumista olemme tukeneet seutukaupunkien valtakunnallisella yhteistyöllä keväällä 2018. Työtä on päätetty jatkaa 2018 lopulla, koska yrityksistä ja kaupungeista on noussut selkeä tarve sille. Seutukaupunkiyhteistyöllä olemme auttamassa yritystäsi/ alueesi yrityksiä seuraavissa kysymyksissä:

 • Kannattaako yritykseni etsiä kasvua meriteollisuudesta?
 • Mistä saada kumppaneita, kontakteja ja osaamista meriteollisuudessa kasvamiseen?

Vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla tarjoamme seutukaupunkiyhteistyöllä ainakin seuraavia apuja näihin pohdintoihin: (HUOM. Kaikki seuraavaksi kuvattu toiminta on täysin ilmaista osallistuville yrityksille!)

1. Meriteollisuuden tietopaketti alasta kiinnostuneille yrityksille

2. Tuotekorttiluettelo meriteollisuudesta kasvua hakevista yrityksistä päivitetään

3. Meriteollisuuden verkottumispäivä telakkavierailulla 7.11.2018 Raumalla

  • Päivä sisältää mm. raumalaisten meriteollisuudessa jo kokeneiden suurempien yritysten esityksiä alasta ja sen näkymistä, kierroksen Rauman telakalla ja Seaside Industry Parkissa sekä päivitetyn tuotekorttiluettelon julkaisun. Päivään ovat lupautuneet mukaan edustajat mm. Rolls-Roycelta, Steerpropilta ja Rauman telakalta (RMC).
  • Päivä on suunnattu seutukaupunkien yrityksille, yrityspalvelujen edustajille ja kaikille kumppaneita hakeville meriteollisuuden toimijoille. Päivä on osallistujille ilmainen ja mukaan voi ilmoittautua tästä.

4. Verkostoitumista tukevaa toimintaa yhteistyössä

  • Tietoa muista mahdollisuuksista välitetään tuotekorttitiedot jättäneille yrityksille ja toiminnasta tiedotetaan SEUTU-ohjelman verkkosivuilla: http://sek.suupohja.fi/seutu-ohjelma_meriteollisuus
  • Suunnitteilla on mm. järjestää kohdennettu ostajatapaaminen laivojen kokonaistoimittajien kanssa. Välitämme myös tietoa muiden järjestämästä meriteollisuusteeman toiminnasta, joka soveltuu myös alalla uudemmille toimijoille. Esimerkiksi Business Finland järjestää meriteollisuuden kansainvälistymiseen liittyviä tilaisuuksia ja matkoja.

 

Keväällä 2018 järjestettiin meriteollisuusteemapäivä telakkavierailulla Turussa. Paikalla oli liki sata henkeä yrityksistä ja yrityspalveluista. Toukokuussa seutukaupungeilla oli myös oma osasto NaviGate-messuilla, jossa oli edustettuna 13 yritystä 10 seutukaupungista. Syksyn 2018 toiminta on jatkoa näille. 

Edellä kuvatut mahdollisuudet toteutetaan seutukaupunkien yhteisellä SEUTU-ohjelmalla, josta saat lisätietoja www.seutuohjelma.fi . Lisätietoja saat SEUTU-ohjelman projektipäälliköltä Paavo Laaksoselta (paavo.laaksonen@suupohja.fi , 040 653 1913) .

09.08.2018

Kesäkierrosta ja loppukiriä

 

Aurinkoiset kesälomat on vietetty. SEUTU-ohjelman projektipäällikön lomaan kuuluivat tietenkin seutukaupungit, joita kesään mahtui 14. Monesta kaupungista tuli tarkastettua muutakin kuin tieverkko. Kauppakeskus-, huvipuisto-, uimaranta- ja liikennepuistotarjonta on ainakin kunnossa ja monipuolista. Tällaisen kaupunkiporukan kanssa on ilo työskennellä!

Syksyn myötä SEUTU-ohjelma on kääntymässä loppusuoralle. Kaksi vuotta aktiivista toimintaa on takana ja noin puoli vuotta jäljellä. Ohjelman teemat ovat kiteytyneet projektin edetessä. Matkailu, meriteollisuuden alihankintaverkostojen laajentaminen, yrityspuistojen kehittäminen, yritysneuvojien vertaistoiminta ja yhteistyö elinvoiman kehittämisessä ovat keskiössä myös ohjelman viimeisellä viidenneksellä.

Vaikka SEUTU-ohjelma projektina on päättymässä, seutukaupunkiverkostossa ja seutukaupunkien yhteistyössä on nähtävissä uusia avauksia ja kasvavaa aktiivisuutta. Uudistukset, kaupunkipolitiikan nousu ja VM:n seutukaupunkiohjelmaesitys ovat osaltaan herätelleet tarkastelemaan seutukaupunkien roolia ja toimimaan. SEUTU-ohjelma on tukemassa tätä prosessia ja moni ohjelman toimenpide katsookin jo tulevaisuuteen ja kohdistuu koko seutukaupunkiverkostoon. Työkaluja tulevaan on tarjottu mm. keväällä 2018 tehdyllä kaikkia seutukaupunkeja koskevalla tilastoanalyysillä, jota syventävä kysely on suunnitteilla.

SEUTU-ohjelman projektipäällikkönä toivon, että aktiivinen ja kehittävä ote jatkuu ohjelmassa, seutukaupungeissa kuin myös yhteistyökumppanien suunnalla. Ideat, millä otetaan SEUTU-ohjelmasta kaikki tehot irti seutukaupunkien elinvoimaisuuden hyväksi, ovat yhä tervetulleita!

 

SEUTU-ohjelman projektipäällikkö

Paavo Laaksonen

www.seutuohjelma.fi #seutukaupungit

SEUTU-ohjelma on seutukaupunkien yhteinen projekti elinkeinopalvelujen kehittämiseksi ja yhteisten avausten tekemiseksi. Projektia hallinnoi Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä.

06.08.2018

Rekrytointimanööverit jaossa yritysasiamiesten kesäpäivillä

SEUTU-ohjelma järjesti 5-6.6.2018 Salossa yritysasiamiesten kesäpäivät yhteistyössä Oulun yliopiston MicroENTRE:n ja Yrityssalon kanssa. Kesäpäivät olivat yritysrajapinnassa työtätekevien kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden yritysasiamiesten kohtaamispaikka ja tapaaminen oli jatkoa syksyllä 2017 järjestetylle tapaamiselle.

Kesäpäivät kokosivat yli 30 yrityspalvelujen ammattilasta parilta kymmeneltä paikkakunnalta ympäri Suomen.

Päivien aikana paneuduttiin juuri tällä ruohonjuuritasolla esiin nouseviin kysymyksiin ja kokemuksiin. 2018 kesäpäivillä yhtenä keskeisenä teemana oli työvoiman saatavuuden tukeminen yrityspalveluissa, mihin liittyen osallistujat jakoivat esimerkkejä eli rekrytointimanööverejä. Näistä rekrytointimanöövereistä on tehty kooste joka on saatavissa täällä.

Yritysneuvojien vertaistoimintaa päätettiin jatkaa ja seuraava tapaaminen on marraskuussa 2018 Alavudella. Lisätietoja saa SEUTU-ohjelman projektipäälliköltä Paavo Laaksoselta.

SEUTU-ohjelma on seutukaupunkien yhteinen projekti elinkeinotoiminnan kehittämiseksi. Ohjelmaan osallistuu 24 seutukaupunkia, joista yksi on Kauhajoki. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä hallinnoi hanketta.

03.08.2018

T55 Seutukaupunkianalyysi

SEUTU-ohjelma ja seutukaupunkiverkosto teettivät 2018 keväällä tilastoanalyysin seutukaupungeista. Analyysin toteuttamisesta vastasi Timo Aro (MDI). Analyysi on saatavissa täällä.

Tilastoanalyysi julkaistiin 21.5.2018 Huittisissa seutukaupunkiseminaarissa.

Keväällä 2018 tehdyssä seutukaupunkianalyysissä on laadittu tilastoanalyysi kaikista Suomen 55 seutukaupungista, jossa on huomioitu niiden kansallinen rooli, merkitys ja asema sekä hallituksen seutukaupunkiohjelman tavoitteet. Seutukaupungit ovat monimuotoinen joukko kaupunkeja, joilla on runsaasti sekä yhteisiä että erottavia tekijöitä. Ne ovat Suomessa vaa’ankieliasemassa: niiden elinvoiman ja menestyksen kautta ratkeaa pitkälti alueellisesti tasapainoinen kehitys.

Jokaisesta seutukaupungista on kerätty tilastollinen data-aineisto, joka on jäsennelty kahteen indeksiin: elinvoimaan ja vetovoimaan. Tavoitteena on ollut käyttää muuttujia, joiden perusteella voidaan tehdä samanaikaisesti päätelmiä kaupunkien menneestä kehityksestä ja oletuksia tulevasta kehityksestä. Seutukaupunkianalyysissä kaupunkien elin- ja vetovoimaa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti useamman teeman, muuttujan sekä 2010-luvun kehityksen perusteella. Jokaisesta muuttujasta on tehty oma havainnollistava kartta. Lopuksi on määritelty kaikkien seutukaupunkien positio suhteessa toisiinsa summapisteiden avulla, jotka on laskettu muuttujakohtaisten sijoitusten perusteella.

 

ELINVOIMAINDEKSI

VETOVOIMAINDEKSI

1. Väestönlisäys (%)

1. Muuttovetovoima/1000 as.

2. Avoimen sektorin työpaikkakehitys (%)

2. Nettopendelöinti/1000 as.

3. Julkisen sektorin työpaikkakehitys (%)

3. Valmistuneet asunnot/10 000 as.

4. Teollisuuden toimialan työpaikkakehitys (%)

4. Vieraskielisten osuus

5. Työllisyysaste (%)

5. Opiskelijoiden ja koululaisten lkm/1000 as.

6. Yrityskanta/1000 as.

6. Joukkoliikennepysäkkien saavutettavuus

7. Taloudellinen huoltosuhde

7. MDI:n kuntakyselyn arvosana elinvoimapolitiikasta

 

Elinvoimaindeksin tulosten perusteella seutukaupunkien elinvoimaa ja samalla mainekuvaa rapauttaa kaksi olennaista tekijää: negatiivinen väestö- ja työpaikkakehitys. Väestökehityksen kehitysura on kaupungista riippuen pääosin joko maltillisesti tai nopeasti supistuva. Tulevaisuuden avoin kysymysmerkki liittyykin seutukaupunkien heikkeneviin huoltosuhteisiin, jotka ovat jo nyt suuressa osassa seutukaupunkeja koko maan keskiarvoa heikompia. Toinen kriittinen haaste liittyy negatiiviseen työpaikkakehitykseen avoimella sektorilla ja seutukaupunkien kannalta tärkeällä teollisuuden toimialalla.

Edellä todettu aleneva väestökehitys tulee esiin alueiden muuttovetovoimassa myös vetovoimaindeksin tulosten mukaan. Osassa muuttovoittoisia seutukaupunkeja muuttotase kääntyisi jopa negatiiviseksi ilman maahanmuuttoa. Vetovoiman kannalta yksi seutukaupunkien kriittinen tekijä on opiskelijoiden ja koululaisten määrän aleneminen. Lisäksi kaikkien seutukaupunkien menestymisen suurimmat haasteet liittyvät sote-, maa-kunta- ja koulutusreformien ennakoimattomiin vaikutuksiin, demografiseen heikkouteen, alhaiseen vetovoimaisuuteen, valtion toimintojen keskittymiseen keskuskaupunkeihin ja kasvukeskuksiin sekä sijaintihaittaan.

 

Toimenpidesuositukset jaettiin seuraaviin osa-alueisiin:

 1. Avoin ja rehellinen tilannekuva: seutukaupungit eivät ole yhtenäinen kokonaisuus eikä niitä siksi ole mahdollista kehittää yhdellä mallilla, vaan niiden erityispiirteet ja aluetyyppi on ensin tunnistettava.
 2. Kansallinen ohjelmallinen kehitys: yksi korjauskeino tasapainoisempaan aluekehitykseen olisi menneiden hyvien mallien ja ohjelmien päivittäminen 2020-luvun nouseviin tarpeisiin.
 3. Valtion, alueiden ja kuntien rooli: valtion roolina olisi toimivien puitteiden rakentaminen omaehtoiselle ja alhaalta ylös kumpuavalle kehittämiselle. Maakunnan tai keskuskaupunkien tehtävänä taas olisi aluekehittämisen rahoitusvälineiden koordinointi. Kaupungit, kunnat ja paikat olisivat tekemisen solmukohtia, joissa kehitys jatkossakin tapahtuu.
 4. Vyöhykkeistyminen ja käytäväkehitys: tulevassa aluekehittämisessä korostuu käytävä- ja vyöhykekehittäminen: seutukaupunkien on tavalla tai toisella kytkeydyttävä näihin käytäviin sekä vyöhykkeisiin.
 5. Kasvun ja onnistumisten näkyväksi tekeminen: seutukaupunkien on kyettävä jatkossa panostamaan nykyistä enemmän ja näkyvämmin omaehtoiseen sekä muista riippumattomaan aktiivisuuteen, tekemiseen ja edunajamiseen.
 6. Toisen asteen yhteys: ammatillisen toisen asteen koulutuksen merkitys oletettavasti korostuu edelleen tulevaisuudessa osaavan työvoiman saannissa varsinkin valmistavan tuotannon ja palvelualojen keskittymissä. Kriittisin haaste liittyy työvoiman kohtaantoon.
 7. Seutukaupunkien yhteinen edun ajaminen: seutukaupunkien on jatkettava yhteistyötä ja kehitettävä itseään verkostojen kautta. Jatkossa on kyettävä muodostamaan selkeämpiä kumppanuuksia vaikuttamisen tueksi.
09.05.2018

Meriteollisuudesta kiinnostuneet huippuosaajat nyt yksissä kansissa!

Ainutlaatuinen tuotekorttiluettelo sai ”ensi-iltansa” Turun NaviGate-messuilla 16.-17.5. Yhteensä 93 meriteollisuudesta kiinnostunutta yritystä kertoo omasta osaamisestaan tuotekorteissa, jotka on käännetty myös englanniksi.

Tuotekorttien kokoaminen on osa seutukaupunkien tekemää yhteistyötä. Korttien kokoamisesta vastaa SEUTU-ohjelman projektipäällikkö Paavo Laaksonen.

93 yrityksen joukossa on lukuisien eri alojen osaajia yhden hengen firmoista aina satoja henkilöitä työllistäviin yrityksiin. Huippuosaamista on tarjolla ympäri Suomen.

–Tämä on kova porukka, ja näitä kortteja todella kannattaa hyödyntää, vinkkaa Paavo Laaksonen ja toteaa, että 93 yritystä on vain pintaraapaisu siitä valtavasta osaamispotentiaalista, jota eri puolilta Suomea löytyy.

Jokainen tuotekortti sisältää lyhyen yritysesittelyn sekä tiedot osaamisalasta ja aiemmista referensseistä. Tuotekortit eivät sido yrityksiä, mutta kaikilla tietonsa jättäneillä tekijöillä on potentiaalia ja kiinnostusta laajentaa toimintaansa juuri meriteollisuuden alalle.

Ajatus tuotekorttien kokoamisesta lähti keskusteluista Meriteollisuus ry:n ja Meyer Turun kanssa.

–Viesti oli, että tilauskannat ovat isot ja alalla tarvitaan uusia tekijöitä. Nyt nämä toimijat ovat yksissä kansissa helposti selattavassa muodossa.

Osa tuotekorttiyrityksistä oli edustettuna myös livenä NaviGate-messuilla.

 

Linkki tuotekorttiluetteloihin: https://meriteollisuus.teknologiateollisuus.fi/fi/markkinat/teemakohtaisia-raportteja/yleiskatsaukset

Tuotekorttiluettelosta on myös päätetty tehdä päivitetty versio syksyllä 2018 ja lisätietoja saa SEUTU-ohjelman sivuilta: http://sek.suupohja.fi/seutu-ohjelma_meriteollisuus

 

Lisätietoja:

Lisätietoja tuotekorttiluettelosta saa projektipäällikkö Paavo Laaksoselta (040 653 1913, paavo.laaksonen@suupohja.fi ).

12.02.2018

Meriteollisuudesta kiinnostuneille yrityksille on julkaistu tietopaketti

Meriteollisuuden kasvubuumi tarjoaa mahdollisuuksia todella monen tyyppisille yrityksille ympäri Suomen. Mutta miksi juuri sinun yrityksesi pitäisi olla kiinnostunut meriteollisuudesta? Ja mistä kannattaisi lähteä liikkeelle?

Näiden ja muiden meriteollisuuteen laajenemista pohtivien yritysten peruskysymyksiin on annettu vastauksia nyt helmikuussa julkaistussa meriteollisuuden tietopaketissa.

Paketti on koottu osana seutukaupunkien SEUTU-ohjelmaa ja sen kokoamisesta vastasi Merja Salmi-Lindgren, jolla on vuosikymmenten kokemus meriteollisuudessa.

Tietopaketti on osa SEUTU-ohjelman toimenpiteitä meriteollisuuden alihankintaverkoston laajentamiseksi entisestään seutukaupungeissa. Lisätietoa muusta toiminnasta löytyy täältä: http://sek.suupohja.fi/seutu-ohjelma_meriteollisuus .

Lisätietoja saat myös SEUTU-ohjelman projektipäälliköltä Paavo Laaksoselta. (040 653 1913, paavo.laaksonen[at]suupohja.fi)

15.12.2017

Ensi askeleita meriteollisuuteen tarjolla Suupohjassa ja seutukaupungeissa

Aiemmassa SEUTU-ohjelman blogissa kerrottiin jo meriteollisuuden hurjasta kasvusta ja SEUTU-ohjelman päätöksestä lähteä tukemaan uusien yritysten pääsemistä tälle alalle seutukaupungeissa ympäri Suomen. Nämä mahdollisuudet ovat tarjolla ilmaiseksi myös kaikille Suupohjan yrityksille! Tarjolla olevia mahdollisuuksia tulee koko ajan lisää. Tietoa teeman toiminnasta päivitetään nyt SEUTU-ohjelman verkkosivuille. Lisätietoja SEUTU-ohjelman koordinoimasta valtakunnallisesta toiminnasta saa SEUTU-ohjelman projektipäälliköltä Paavo Laaksoselta. Suupohjan toiminnassa yhdyshenkilönä on SEK:n elinkeinoasiamies Carita Latikka.

Meriteollisuudessa on päällä tilausbuumi, johon vastaamiseen perinteiset ja olemassa olevat resurssit eivät riitä. Meriteollisuuden toiminta perustuu laajoihin alihankintaverkostoihin, joissa osaamista tarvitaan valtavan monella osa-alueella. Laivoista 80 % tehdään alihankintaverkostossa. Haasteena on löytää oman yrityksen kannalta verkoston oikea taso ja kontaktit. Näiden oikeiden kontaktien löytämiseksi ja ensimmäisten meriteollisuuden tilausten saamiseksi SEUTU-ohjelmalla tarjotaan seuraavia mahdollisuuksia vuoden 2018 alussa.

-28.2.2018, Seutukaupunkien meriteollisuudesta kiinnostuneiden yritysten tuotekorttien keräys

 • Tuotekorttitiedot voi jättää tänne: https://goo.gl/forms/9jUR3jmW16pXYrS63 (DL 28.2.2018)
 • Tuotekorttitiedot täyttämällä ei sitoudu vielä mihinkään, mutta tarjouspyyntöjä ja yhteydenottoja voi toki tulla. Tuotekortin täyttämällä saa myös suoraa tiedon tulevista SEUTU-ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista.

Tammikuu 2018, meriteollisuuden tietopaketti seutukaupungeille ja niiden yrityksille

8.2.2018, Vierailu Turun Meyerin telakalla ja asiantuntijapuheenvuoroja meriteollisuudesta (Ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyy täältä. SEK järjestää lisäksi yhteiskyydin Suupohjasta, josta tiedotetaan erikseen ilmoittautuneille.)

Helmi-huhtikuu 2018, Sparraavia tapahtumia (Ajat ja paikat tarkentuvat tammikuussa 2018.)

16.–17.5.2018, Navigate-messut Turussa, Messuille tulee oma osasto seutukaupungeille ja niiden yrityksille. (Osastolle pääsee 10 seutukaupunkien yritystä pelkälle messujen rekisteröitymismaksulla.)

SEUTU-ohjelman yhteisistä toimenpiteistä on erillinen tarkempi suunnitelma joka löytyy täältä.

Nyt on erinomainen mahdollisuus testata pienellä vaivalla olisiko meriteollisuudessa mahdollisuuksia omalle yritykselle. Liikkeelle kannattaa lähteä täyttämällä tuotekortti. Ja jos vain aikataulut täsmää, kannattaa helmikuussa lähteä telakkavierailulle.

 

Lisätietoja saa:

Paavo Laaksonen, 040 653 1913, paavo.laaksonen[at]suupohja.fi

Carita Latikka, 040 595 9412, carita.latikka[at]suupohja.fi

17.11.2017

Yrityspalvelujen toimintamallit kiertoon

Seutukaupunkien ja koko Suomen yrityksistä suuri osa on pk-yrityksiä. Pienissä yrityksissä osaaminen keskittyy usein ydintoimintaan. Etenkin yritystoiminnan käännekohdissa kuten yrityksen perustamisessa, rahoituksen haussa, liiketoiminnan kehittämisessä ja liiketoimintavaikeuksissa ulkopuoliselle osaamisella ja tuella on suuri arvo. Näitä tilanteita varten jokaisella seutukaupungilla on yrityspalvelut, joissa näitä palveluja pääasiassa ilmaiseksi yrityksille tarjoavat yritysasiantuntijat.

Seutukaupunkikokoluokassa yritysasiantuntijoita on korkeintaan muutama ja palveltava yrityskenttä yhdellä henkilöllä on yleensä useita satoja. Vaikka alueet, yritysten profiilit ja yrityspalvelujen organisointi vaihtelee eri paikoissa, ovat yrityspalvelujen perustyön elementit samat kaikkialla. Joka paikassa on myös luotu kokemukseen pohjautuen erilaisia toimintamalleja ja työkaluja.

Jotta pyörää ei tarvitsisi keksiä uudelleen, SEUTU-ohjelma järjesti lokakuussa 2017 seutukaupunkien yritysneuvojille vertaispäivät Huittisissa. Yrityspalvelujen ammattilaisia oli paikalla yli kymmenestä kaupungista. Päivien keskeisenä sisältönä oli kokemusten vaihto ja hyvien esimerkkien esittely kollegoille. Esillä olleet hyvät esimerkit on nyt koostettu yhteiseksi esitykseksi, joka on saatavissa täällä: http://sek.suupohja.fi/seutu-ohjelma_materiaalit .

Vertaisoppimisen lisäksi päivien aikana saatiin myös katsaus MicroENTRE:n koordinoimaan kasvuyrittäjyyden vertaisverkostoon sekä meriteollisuuden näkymiin. Esillä olleet teemat sekä vertaisoppiminen nähtiin laajasti niin tärkeäksi, että jokaisesta osiosta on tiedossa jatkoa.

Ole yhteydessä SEUTU-ohjelman projektipäällikkö Paavo Laaksoseen, jos olet kiinnostunut yritysneuvojien vertaistoiminnasta tai haluat lisätietoja kasvuyrittäjyyden vertaisverkostosta tai meriteollisuuden alihankintaketjujen laajentamisesta.

17.11.2017

Alihankkijoita meriteollisuuden kasvuun

Länsirannikon kasvubuumi erityisesti meriteollisuudessa on ollut ansaitusti otsikoissa. Yksin Turun Meyerin telakalla on tilauksia tuleville vuosille sisässä kymmenen Äänekosken jättitehtaan verran. Kasvuntekijöitä on haettu näkyvästi etenkin telakkakaupunkeihin. Laivoista 80% tehdään kuitenkin alihankintaverkostossa ja moni työ on tehtävissä missäpäin Suomea tahansa tai ulkomailla.

 

Tähän positiiviseen haasteeseen ollaan osaltaan vastaamassa seutukaupunkiverkoston SEUTU-ohjelmalla, jolla ollaan kartoittamassa yhdessä uusia potentiaalisia meriteollisuuden alihankkijayrityksiä. Yhteistyö seutukaupunkien yrityspalvelujen kanssa mahdollistaa potentiaalisten yritysten kampaamisen ympäri Suomen laajasta massasta. Meriteollisuuden puolella yhteistyö on myös otettu ilolla vastaan, kun nykyisille toimijoille voidaan ohjata entistä kohdennetummin kiinnostavimmat kontaktit sen sijaan, että jokainen yritys ja kaupunki käy koputtelemassa joka ovelle.

 

SEUTU-ohjelman puitteissa talvella 2017-2018 mm. kerätään tuotekorttilista, toteutetaan telakkavierailu ja osallistutaan yhteisosastolla toukokuussa 2018 Navigate-messuille. Työtä yritysten ja oikeiden kontaktien löytämiseksi tehdään tiiviissä yhteistyössä seutukaupunkien yrityspalvelujen kanssa. Mikäli teema kiinnostaa, kannattaa olla yhteydessä SEUTU-ohjelman projektipäällikköön Paavo Laaksoseen. Yhteisiä toimenpiteitä voi soveltuvin osin hyödyntää myös niissä seutukaupungeissa, jotka eivät ole SEUTU-ohjelman aktiivisia osallistujakaupunkeja.

17.11.2017

Seutukaupungit elinvoiman luojina

Käynnissä olevat valtakunnalliset uudistukset sekä globaalit megatrendit haastavat myös kunnat tarkastelemaan tulevaisuuden rooliaan. Ajankohtainen termi tässä tarkastelussa on elinvoima, mistä näkökulmasta voidaan arvioida mitä tahansa kunnan toiminnan osa-aluetta.

Rooli elinvoiman luomisessa ja mahdollistamisessa puhuttaa laajasti myös seutukaupungeissa. SEUTU-ohjelmalla halutaan tukea tätä työtä toteuttamalla teemaan liittyvä selvitys. Lisäksi tehdään yhteistyötä Kuntaliiton elinvoimaverkostoprojektin kanssa.

SEUTU-ohjelman puitteissa on toteutettu selvitys seutukaupunkien tulevaisuuden roolista elinvoimapalveluissa. Selvityksessä on tarkasteltu teemaa erityisesti suhteessa maakuntaan. Selvityksen toteuttamisesta on vastannut MDI. Selvitystä on käsitelty ja työstetty seutukaupunkiverkoston tapaamisissa ja nyt on julkaistu selvityksen väliraportti sekä siihen liittyvä Timo Aron täydennetty seutukaupunkien tilastoanalyysi. (Väliraportti ja tilastoanalyysi ovat saatavissa osoitteessa: http://sek.suupohja.fi/seutu-ohjelma_materiaalit .)

Kuntaliitto ja FCG ovat käynnistäneet syksyllä 2017 kaupunkien elinvoimaverkostohankkeen, jossa vuoden aikana kuntien elinvoimaa tarkastellaan mm. yhteisissä ja kaupunkikohtaisissa seminaareissa. Päällekkäistä työtä ei kannata tehdä, joten SEUTU-ohjelmalla on lähdetty tekemään yhteistyötä elinvoimaverkoston kanssa. SEUTU-ohjelma tukee seutukaupunkien osallistumista verkostoon sekä avaa elinvoimaverkostosta nousevia kokemuksia laajemminkin seutukaupunkien hyödynnettäväksi. Elinvoimaverkostotyöhön pääsee vielä halukkaita kaupunkeja koostaan riippumatta mukaan. Lisätietoja saa SEUTU-ohjelman projektipäälliköltä tai suoraan Kuntaliitosta Jarkko Huoviselta.

« Edelliset 10

@seutukaupungit: #Vetovoima​n kasvattaminen ja kunnan rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ovat keskiössä Alajärven kaupung… https://t.co/XWocgfvyCl
noin 1 tunti sitten

@JSiivari: RT @PeltomaaJyrki: #huittinen #seutukaupungit Huittisten kaupunki sai erikoismaininnan Satakunnan vuoden 2018 yrittäjäaktiivisin kunta kilp…
8:07 PM Oct 13th

@PeltomaaJyrki: #huittinen #seutukaupungit Huittisten kaupunki sai erikoismaininnan Satakunnan vuoden 2018 yrittäjäaktiivisin kunta… https://t.co/LctlEV9AeT
4:27 PM Oct 11th

@hellikitinoja: RT @KyostiVarri: Talouden ja työllisyyden arvioidaan @TEM_uutiset’n tänään julkistaman katsauksen mukaan kehittyvän edelleen myönteisesti,…
12:55 PM Oct 11th

@PasiArtikainen: RT @KyostiVarri: Talouden ja työllisyyden arvioidaan @TEM_uutiset’n tänään julkistaman katsauksen mukaan kehittyvän edelleen myönteisesti,…
10:20 PM Oct 10th