SEUTU 3 - KV-Rekry

Seutukaupunki -hankkeesta ratkaisuja ulkomaisen työvoiman hyödyntämiseen

 

Suupohjan alue, Alavus, Kurikka ja Kauhava ovat mukana seutukaupunkien yhteisessä Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa -hankkeessa. Hankkeen päätoteuttaja on Salon kaupungin omistama Yrityssalo Oy. Hankkeessa on mukana yhteensä 18 seutukaupunkia.


Tavoitteena on houkutella alueelle lisää työvoimaa ulkomaalaisista ja ulkomailta aloille, joilla on työvoimapulaa. Tarkoituksena on lisätä alueen houkuttelevuutta, sujuvoittaa rekrytointeja, kehittää kotouttamista kuten myös yritysten perehdytysprosesseja. Konkreettisina toimenpiteitä hankkeessa kehitetään keinoja auttaa yrityksiä rekrytoinneissa, ammattitaidon arvioinnissa ja kielikoulutuksissa.

Ajankohtaista:

Kaikissa hankkeeseen osallistuvissa kunnissa tehdään hankkeen puitteissa loka-marraskuussa kattava selvitys, jossa kartoitetaan yritysten työvoimatarpeita ja halukkuutta lähteä rekrytoimaan henkilöstöä ulkomailta. Tulosten perusteella selvitetään eri toimialojen rekrytointitarpeet ja kohdennetaan rekrytointia yhteistyöllä. Kysely mahdollistaa myös lisäkartoitukset kohdemaiden, ammattitaidon tason ja tarvittavan kielitaidon osalta kiinnostuneiden yritysten kesken.

Pilottiyritykset:

Tässä vaiheessa keräämme myös yritysvierailuin listaa kiinnostuneista yrityksistä ja toimialoista kaikissa hankkeessa mukanaolevissa kaupungeissa.
Yrityksillä on mahdollisuus päästä mukaan rekrytointipilottiin, jossa tarjotaan apua rekrytoinnin lisäksi ainakin ammattitaidon arvioinnissa ja kielikoulutuksessa. Alustavien suunnitelmien mukaan ensimmäiset rekrytoinnit alkaisivat vuoden 2020 alusta. Yrityskyselyn jälkeen lyömme ensimmäiset alat lukkoon.


Ottakaa yhteyttä, jos kansainvälinen rekrytointi kiinnostaa:

Terhi Lake
projektipäällikkö, SEK
terhi.lake(at)suupohja.fi, puh. 040 120 9723.

Lisätietoja hankkeesta: https://www.seutukaupunkiosaajat.fi/kansainv%C3%A4lisyys

 

       

TWITTER

Seuraa meitä