SEUTU - Koordinaatio

Seutukaupungit (56 kpl) muodostavat maakuntakeskusten ulkopuolisen Suomen selkärangan. Osaavan työvoiman saatavuus on keskeinen menestymisen avain nyt ja tulevaisuudessa. Seutukaupungit ovat käynnistäneet neljä laajaa verkostohanketta työvoiman saatavuuden edistämiseksi. Kauhajoki ja Suupohja ovat mukana kolmessa näistä hankkeista.

Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistävillä hankkeilla on yhteinen koordinaatio, jota hallinnoidaan "seutukaupunkien yritysverkostot" -hankkeen rinnalla SEK:stä käsin. Koordinaatiolla edistetään laajojen verkostohankkeiden keskinäistä ja ulospäinsuuntautuvaa yhteistyötä ja viestintää. Lisätietoja verkostohankkeista ja niiden koordinaatiosta löytyy niiden yhteisiltä verkkosivuilta: https://www.seutukaupunkiosaajat.fi/

 Lisätietoja saat myös projektipäällikkö Paavo Laaksoselta (040 653 1913) ja projektiasiantuntija Aila Ryhäseltä (040 485 3081).

       

TWITTER

Seuraa meitä