Mobiiliäppi-hanke


Ajankohtaista:

Kaikki neljä kuntaa saavat oman mobiilisovelluksen alku vuodesta 2020.

Mobiillisovellukseen kootaan kuntien tiedot, palveluntarjoajat, yhdistykset, majoituspaikat, nähtävyydet, ruokapaikat, taksipalvelut yms. Sovelluksen käyttäjänä voi olla kuntalainen, matkailija, vierailija tai mökkiläinen, joka etsii tietoa kunnan palveluista.

Yhteystiedot:

Jennika Hakola
040 481 2257
jennika.hakola@suupohja.fi

HANKETIEDOT:

Aika: 1.5.2019 – 31.3.2020

Isojoelle, Karijoelle, Kauhajoelle ja Teuvalle julkaistaan omat, kuntakohtaiset mobiilisovellukset alku vuodesta 2020.
Kuntien tiedot, palveluntarjoajat, yhdistykset, majoituspaikat, nähtävyydet, ruokapaikat yms. kootaan yhden sovelluksen alle – syntyy kuntakohtaiset mobiilisovellukset. Sovelluksen käyttäjänä voi olla kuntalainen, matkailija tai mökkiläinen, joka etsii tietoa kunnan palveluista.

Hankeen tavoitteena on

  • parantaa maaseudulla toimivien palveluiden saatavuutta ja näkyvyyttä
  • ratkaista tiedonhallinnan perusongelma luomalla helppokäyttöinen ja nykytekniikkaa tehokkaasti hyödyntävä työkalu tukemaan alueen kuntien kuntalaisten, matkailijoiden, mökkiläisten, yritysten ja yhdistysten viestintää, tiedottamista, tiedonhankintaa ja aktivointia
  • tasa-arvoistaa kuntalaisten tiedonsaantia
  • yksittäisen kunnan perusviestinnästä hankkeessa syntyvä työkalu eroaa sillä, että se kokoaa yhteen myös sellaiset toimijat ja tahot, jotka eivät ole pakollisena osana kuntaviestintää
  • työkalu nostaa sekä yksittäisen kunnan että koko seutukunnan imagoa tarjoilemalla monipuoliset palvelut helposti näkyville

Hankkeen toimenpiteenä hankitaan jokaiseen kuntaan oma mobiilisovellus, palkataan hankkeelle työntekijä, joka kartoittaa, kontaktoi ja listaa sovelluksiin tulevat yritykset, yhdistykset yms. tarvittavine tietoineen, jonka jälkeen syöttää tiedot sovelluksiin. Hanketyöntekijän tehtävänä on tiedottaa ja markkinoida kuntalaisille, yrityksille, yhdistyksille kun mobiilisovellus saadaan käyttöön.

Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä

• Hankkeen hyöty kohdistuu laajalti alueen asukkaille, kunnille, yhdistyksille ja yrittäjille, vierailijoille, matkailijoille

Toiminta-alueen kunnat:
Kauhajoki, Teuva, Isojoki, Karijoki

Yhteystiedot:
hanketyöntekijä
Jennika Hakola, 040 481 2257
etunimi.sukunimi@suupohja.fi

Postiosoite: Pl 112, 61801 Kauhajoki
Käyntiosoite: Teknologiapuisto 1 (huone 114)
61800 Kauhajoki

Hankkeen rahoittaja on Leader Suupohja. Leader-rahoituksen lisäksi hanketta rahoittaa hankkeen hallinnoija SEK.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 62 404,00. Kuntien osuus tästä summasta 20%.

       

TWITTER

Seuraa meitä