Hanke on päätynyt 31.12.2018.

Kulttuurikylpy-hanke toimii Suupohjan ja Kurikan alueen maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi täydentäen Kansainvälisyyskeskus INKA:n perustoimintaa. Toiminnan kohderyhmänä ovat erityisesti maahanmuuttajaperheet kokonaisuudessaan sekä kyläyhteisöt, joissa he asuvat. Maahanmuuttajien integroitumista paikallisen väestön kanssa edistetiin yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Työpajatoiminta ja yhdistysten kanssa yhteistyössä järjestetyt kulttuuritapahtumat ovat avoimia sekä maahanmuuttajille että kantaväestölle, mikä aktivoi vapaaajantoimintaa alueella.
Lisäksi tavoitteena on lisätä kielenoppimista niillä maahanmuuttajilla, jotka muuten jäävät kielikoulutuksen ulkopuolelle. Maahanmuuttajaperheiden hyvinvointi lisääntyy, kun kaikki perheenjäsenet oppivat suomen kieltä ja kulttuuria. Kielitaito on keskeinen edellytys työllistymiselle ja näin maahanmuuttajat voivat osaltaan vähentää alueella syntynyttä työvoimantarvetta.

Hankkeen aikana on laadittu kansainvälinen reseptikirja.

Suomenkielen työpajojen opetusmateriaalista on koottu laaja E-kirja. Oppikirja sisältää paljon harjoituksia.