Kotouttamisohjelma

Kotouttaminen on maahanmuuttajien sopeuttamista elämään ja toimimaan osana uuden kotimaansa yhteiskuntaa. Kotouttamisen tarkoituksena on luoda maahanmuuttajille mahdollisimman nopeasti itsenäinen ja tasavertaisen kansalaisuuden vaatimat valmiudet. Yhteiskunnan monikulttuuristuminen ja maahanmuuttajien määrän kasvu lisäävät viranomaisten ja muiden palvelutuottajien kohtaamien maahanmuuttaja-asiakkaiden määrää.

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma on työväline henkilöille, jotka kohtaavat työssään maahanmuuttajataustaisia asiakkaita.

Kotouttamisohjelmat

Suupohjan seudun maahanmuuttajien kotouttamisohjelma on luettavissa tästä.

Lisätietoja antaa tarvittaessa Agnes Szemán, p. 040 641 6374.