Elinvoimainen #Suupohja viestii -hanke

Hanke on päättynyt 31.12.2018.

Suupohjassa käynnistyi elokuun alussa 2017 Elinvoimainen #Suupohja viestii –hanke. Hankkeen tavoitteet johdettiin Suupohjan seutustrategiasta, jossa seutuviestinnän kehittäminen tunnistettiin tärkeäksi seudulliseksi työkaluksi. Hankkeen toimenpitein vastataan strategisen ja koordinoidun seutuviestinnän tarpeisiin. Osallistava ja avoin viestintä on toimivan seutuyhteistyön edellytys. Viestinnän kehittäminen, uusien toimintatapojen löytyminen sekä kuntalaisten aktiivinen osallistaminen oman asuinalueen kehittämiseen on pienen maaseutualueen yhteinen etu ja mahdollisuus.


Käynnissä olevan hankkeen keskeisiin tavoitteisiin kuuluu Suupohjan alueen seutuviestinnän vakiinnuttamien ja kehittäminen. Yhteisesti sovitut seutuviestinnän toimenpiteet tukevat peruskuntia, yhteistyöorganisaatioita sekä kolmannen sektorin toimijoita haastavassa toimintaympäristössä. Lisäksi tavoitteena on Suupohjan alueen tunnettuuden ja näkyvyyden lisääminen sekä positiivinen myötävaikuttaminen Suupohjan alueen matkailuun ja tapahtumiin.


Keskeistä hankkeessa on aktiivisempi yhdessä tekeminen ja ideointi. Hanke tukee Suupohjan alueellista kehittämistyötä aktivoimalla yhteistyötä ja verkostoitumista, kouluttamalla ja levittämällä hyviä käytäntöjä. Monipuolisin toimenpitein haastetaan alueen asukkaat mukaan seutuviestijöiksi. Tätä kautta pyritään vakiinnuttamaan tekemisen tapa, joka lisää vuoropuhelua, aktivoi alueen toimijoita, ja kannustaa kehittämään omaa osaamista.


Päätoimintojen kohderyhmiä hankkeessa ovat Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnat, Kauhajoen kaupunki, SEK, Suupohjan kehittämisyhdistys ry, SAIEDU, Suupohjan LLKY, kolmannen sektorin toimijat sekä alueen asukkaat.
Hankeaika on 1.8.2017-31.12.2018. Hanketta hallinnoi Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (SEK). Kokonaiskustannuksiltaan 120 000€ hanketta rahoittaa 90% osuudella Suupohjan kehittämisyhdistys ry, ja 10% osuudella SEK.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Esa Ylikoski, p. 050 512 2569, etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

 

TWITTER

Seuraa meitä