Digitaalisuuden uudet tuulet Suupohjassa - DIGSU

- Yritysten digisparraus ja digitaalisuuden kehittämissuunnitelmat, digikokeilujen jalostamo -

Aika: 1.10.2018 – 31.12.2019


Hanke tarjoaa tukea ja uutta tietoa Suupohjan alueen mikro- ja pk-yrityksille digitalisaation hyödyntämiseen. Hankkeen toimenpiteitä ovat mm. yritysten digisparraukset ja yrityskohtaiset digitaalisuuden kehittämissuunnitelmat sekä digikokeilujen jalostamo. Hankkeessa tehdään myös yhteisiä opintomatkoja.

Hanke

  • järjestää alueen yrityksille suunnattuja digisparraus-tilaisuuksia ja tapahtumia (n. 10-12 eri työpajaa). Tilaisuudet voivat olla fyysisiä työpajoja tai virtuaalisia tilaisuuksia.
  • tukee hankkeeseen osallistuvia yrityksiä digitaalisuuden kehittämissuunnitelmissa. Yrityskohtainen selvitys- ja kehittämissuunnitelmatyö on noin yhden neuvontapäivän mittainen (noin 40 yritystä).
  • toimii digikokeilujen jalostamona ja hautomona. Tavoitteena on synnyttää uusia kokeiluja (2-3), joissa hyödynnetään uusia teknologioita ja digitaalisuuden toimintamalleja. Erityisesti tavoitteena on useiden toimijoiden väliset yhteiset digikokeilut.

Tavoitteena on että eri toimenpiteet ja tilaisuudet tavoittavat 120 yritystä hankkeen aikana. Kehittämistoiminnassa hyödynnetään vahvasti uusia digitaalisia toimintatapoja ja välineitä.

Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä

• Suupohjalaiset yritykset, mikro- ja pk-yritykset, kasvuyritykset, sivutoiminen yrittäjyys
• Yritysten, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyö, yrityspalvelut
• Kokeilujalostamossa mukana olevat organisaatiot


Toiminta-alueen kunnat:
Kauhajoki, Teuva, Isojoki, Karijoki

Yhteystiedot:
Mika Ahonen, +358 40 683 0040
etunimi.sukunimi@suupohja.fi

Postiosoite: Pl 112, 61801 Kauhajoki
Käyntiosoite: Teknologiapuisto 1 (huone 114)
61800 Kauhajoki

Hankkeen rahoittaja on Leader Suupohja. Leader-rahoituksen lisäksi hanketta rahoittaa hankkeen hallinnoija SEK, seutuverkkoyhtiö SUNET sekä muut hankkeeseen osallistuvat yritykset.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 88 236,00.

Hankesuunnitelma


TWITTER

Seuraa meitä