Digitaalisuuden uudet tuulet Suupohjassa - DIGSU

- Yritysten digisparraus ja digitaalisuuden kehittämissuunnitelmat, digikokeilujen jalostamo -

 

Hanke on päättynyt 31.3.2020

Yhteenveto hankkeesta:


Hankkeen tavoitteena oli tarjota tukea ja uutta tietoa Suupohjan alueen mikro- ja pk-yrityksille digitalisaation hyödyntämiseen. Hankkeen toimenpiteitä olivat yritysten digisparraukset, yrityskohtaiset digitaalisuuden kehittämissuunnitelmat ja digikokeilujen jalostamo.

Hankkeessa toteutettiin 14 avointa digivalmennusta eri aiheista. Hankkeen tavoitteiden mukaisesti eri toimenpiteet tavoittivat yli 100 yritystä hankkeen aikana. Näistä 32 yritykselle tehtiin kevyt digitaalisuuden nykytilan kartoitus ja digitaalisuuden kehittämissuunnitelma. Yrityskohtaiset toimet synnyttivät yritysryhmähankkeen digitaalisuuden teemassa. Myös Leader Suupohjan perustamistukea on haettu yrityskohtaisiin kehittämistoimiin. Digikokeilujen jalostamo sai aikaan uusia yhteisiä kehittämistoimia, joita jatkossa viedään eteenpäin.

Hankkeen loppuraportti

 

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet 


Aika: 1.10.2018 – 31.3.2020
Digsu-robo


Hanke tarjoaa tukea ja uutta tietoa Suupohjan alueen mikro- ja pk-yrityksille digitalisaation hyödyntämiseen. Hankkeen toimenpiteitä ovat mm. yritysten digisparraukset ja yrityskohtaiset digitaalisuuden kehittämissuunnitelmat sekä digikokeilujen jalostamo. Hankkeessa tehdään myös yhteisiä opintomatkoja.

Hanke

  • järjestää kaikille alueen yrityksille suunnattuja digisparraus-tilaisuuksia ja tapahtumia (n. 10-12 eri työpajaa). Tilaisuudet voivat olla fyysisiä työpajoja tai virtuaalisia tilaisuuksia.
  • tukee hankkeeseen osallistuvia yrityksiä digitaalisuuden kehittämissuunnitelmissa. Yrityskohtainen selvitys- ja kehittämissuunnitelmatyö on noin yhden neuvontapäivän mittainen (noin 40 yritystä). Osallistumismaksu 70 euroa.
  • toimii digikokeilujen jalostamona ja hautomona. Tavoitteena on synnyttää uusia kokeiluja (2-3), joissa hyödynnetään uusia teknologioita ja digitaalisuuden toimintamalleja. Erityisesti tavoitteena on useiden toimijoiden väliset yhteiset digikokeilut.

Tavoitteena on että eri toimenpiteet ja tilaisuudet tavoittavat 120 yritystä hankkeen aikana. Kehittämistoiminnassa hyödynnetään vahvasti uusia digitaalisia toimintatapoja ja välineitä.

Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä

• Suupohjalaiset yritykset, mikro- ja pk-yritykset, kasvuyritykset, sivutoiminen yrittäjyys
• Yritysten, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyö, yrityspalvelut
• Kokeilujalostamossa mukana olevat organisaatiot


Toiminta-alueen kunnat:
Kauhajoki, Teuva, Isojoki, Karijoki

Hankkeen rahoittaja on Leader Suupohja. Leader-rahoituksen lisäksi hanketta rahoittaa hankkeen hallinnoija SEK, seutuverkkoyhtiö SUNET sekä muut hankkeeseen osallistuvat yritykset.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 88 236,00.

Hankesuunnitelma


       

TWITTER

Seuraa meitä