Digitaalinen maaseutu -hanke

Hankkeen tavoitteena on maaseudun asukkaiden, kolmannen sektorin ja yritysten digitaalisten valmiuksien kehittäminen ja tätä kautta maaseudun elinvoimaisuuden vahvistaminen. Hanke päättyy 31.12.2017.

Hanke

  • parantaa maaseudun asukkaiden ja kolmannen sektorin tietoisuutta ja osaamista digitaalisista palveluista ja niiden mahdollisuuksista
  • parantaa maaseudun yritysten tietoisuutta ja osaamista digitaalisista palveluista ja niiden mahdollisuuksista
  • parantaa maaseudun yritysten valmiuksia ja mahdollisuuksia arvioida oman liiketoimintansa digitaalista tasoa ja tehdä kehityssuunnitelmia ja -toimenpiteitä tilannearvion pohjalta
  • kartoittaa maaseudun yritysten suurimmat esteet digitaaliselle kehittymiselle ja selvittää keinot madaltaa löydetyt esteet
  • madaltaa kynnystä digitaalisten palveluiden käyttöönotolle, synnyttää kysyntää tietotekniikkapalveluille ja tuo palveluntuottajia yritysten ja kuluttajien tietoisuuteen

Digitaalinen maaseutu –hanke on ruohonjuuritason työväline, joka täydentää paikallista, valtakunnallista ja maakunnallista digitaalista kehitystoimintaa. Tämä hanke keskittyy Suupohjan ja Kurikan alueiden konkreettiseen digitaaliseen kehittymiseen myös perusasioissa.

Pääasialliset kohderyhmät

  • yritykset ja elinkeinonharjoittajat (myös aloittavat yritykset)
  • maaseudun asukkaat
  • alueella toimivat kolmannen sektorin toimijat


Toiminta-alueen kunnat
Kauhajoki, Teuva, Isojoki, Karijoki, Kurikka.

Rahoitus

Virallinen päätös hankkeen rahoituksesta on saatu ELY-keskukselta 27.5.2016. Leader-rahoituksen lisäksi hanketta rahoittaa hankkeen hallinnoija SEK ja seutuverkkoyhtiö SUNET. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen julkisen sektorin, paikallisten ICT-yritysten ja muiden teemaan liittyvien hankkeiden kanssa.

Hankkeen digilehti

luettavissa täällä: sivu1, sivu 2, sivu 3, sivu 4, sivu 5, sivu 6, sivu 7, sivu 8.

TWITTER

Seuraa meitä