18.08.2016

Yrityksen omistajanvaihdostyöpaja Kauhajoella ja Teuvalla lokakuussa

SEK ja järjestää yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan yrittäjien kanssa kaksiosaisen omistajanvaihdostyöpajan. Sen tavoitteena on muodostaa osallistujille selkeä kuva omistajanvaihdosprosessin vaiheista ja niiden kriittisistä menestystekijöistä. Lisäksi osallistujille esitellään maakunnassa tarjolla olevia omistajanvaihdospalveluja. Työpajatyöskentelyn jälkeen osallistujilla on aikaisempaa paremmat mahdollisuudet viedä eteenpäin omaa omistajanvaihdosprosessia ammattimaisesti ja koota siihen tarvittava asiantuntijatiimi.

Työpajatyöskentelystä vastaavat Juha Tall Seinäjoen ammattikorkeakoulusta ja Sari Koskela Etelä-Pohjanmaan Yrittäjistä.

Suupohjan yrityksensä myymistä suunnitteleville tarkoitetun kaksiosaisen työpajan ensimmäinen osio järjestetään 12.10.2016 Kauhajoella ja toinen 26.10.2016 Teuvalla.  Työpajat aloitetaan aamupalalla klo 8.30. Ensimmäisellä kerralla käydään läpi esimerkkejä toteutuneista omistajanvaihdoksista ja perehdytään yrityksen myyntisuunnitelmaan. Ilmoittautumiset sari.koskela@yrittajat.fi.

Yrittäjä, jos suunnittelet yrityksesi myyntiä, ilmoittaudu heti! Mukaan voimme ottaa tällä kertaa vain 12 ensiksi ilmoittautunutta.