18.01.2018

Vastaa Suupohjan yrittäjien elinvoimatutkimukseen 18.2.2018 mennessä!

Suupohjan alueen elinvoima rakentuu yrittäjien työlle ja menestykselle. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän SEK:n tehtävänä on kehittää ja edistää alueen elinvoimapolitiikkaa. On tärkeää, että kuntayhtymässä tiedetään yrittäjien tarpeet menestymisen kivijalaksi.

Nyt tehtävän yritysten elinvoimatutkimuksen tavoitteena on selvittää yrittäjien näkemyksiä SEK:n ja seudun kuntien heille tarjoamista palveluista, yritysten ja yrittäjien tarpeista ja odotuksista sekä seudun kuntien vetovoimatekijöistä asuinpaikkana ja yrityksen sijaintipaikkana. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan suunnata SEK:n voimavarat paremmin yrittäjien odottamiin palveluihin, jotka hyödyttävät Suupohjan seutukunnan yrittäjiä entistä paremmin. SEK:llä on tahtoa huomioida yrittäjien mielipiteet. Kerro nyt omat näkemyksesi vastaamalla oheiseen kyselyyn 18.2.2018 mennessä. Jokainen vastaus on meille tärkeä!

Kyselyyn voit vastata avaamalla sen tästä linkistä.

Lomakkeen lopussa voitte jättää yhteystietonne, mikäli haluatte osallistua kolmen yllätyspalkinnon arvontaan.

Tutkimus suoritetaan luottamuksellisesti. Tulokset analysoidaan tilastollisin menetelmin eikä tuloksissa tuoda esille yksittäisten vastaajien vastauksia. Kyselyn käytännön toteutuksesta vastaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun markkinatutkimuspalvelut.

Kiitos vastauksistasi!

Olli Forsten        
Elinkeinojohtaja
040 708 5515