23.08.2018

Maakuntakorkeakoulu tarjoaa yhteistyössä Yrittäjien ja SEK:in kanssa Yrittäjien iltakoulut

Osallistu koko Suupohjan yhteiseen yrittäjien iltakouluun Kauhajoelle.

Tilaisuuksia

4.9. Mitä tilinpäätös kertoo yrittäjälle?

2.10 Mikä on yritykseni arvo? Miten vaikutan siihen?

6.11 Helposti some-maailmaan markkinoimaan?

Tilaisuudet ovat maksuttomia yksin- ja pienyrittäjälle.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset täältä .

 

10.08.2018

Meriteollisuuden alihankintaverkoston laajentaminen seutukaupunkiyhteistyöllä jatkuu syksyllä 2018

Meriteollisuudessa on kovaa kasvua ja tekijöitä kaivataan lisää. Laaja ja monitasoinen alihankintaverkosto on luonteenomaista meriteollisuudelle. Alalta kasvua hakevan yrityksen onkin tunnistettava omaa osaamista vastaava oikea taso ja kontaktit laajassa verkostossa päästäkseen kauppoihin.

Tätä uusien ja kokeneempia toimijoiden verkottumista olemme tukeneet seutukaupunkien valtakunnallisella yhteistyöllä keväällä 2018. Työtä on päätetty jatkaa 2018 lopulla, koska yrityksistä ja kaupungeista on noussut selkeä tarve sille. Seutukaupunkiyhteistyöllä olemme auttamassa yritystäsi/ alueesi yrityksiä seuraavissa kysymyksissä:

  • Kannattaako yritykseni etsiä kasvua meriteollisuudesta?
  • Mistä saada kumppaneita, kontakteja ja osaamista meriteollisuudessa kasvamiseen?

Vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla tarjoamme seutukaupunkiyhteistyöllä ainakin seuraavia apuja näihin pohdintoihin: (HUOM. Kaikki seuraavaksi kuvattu toiminta on täysin ilmaista osallistuville yrityksille!)

1. Meriteollisuuden tietopaketti alasta kiinnostuneille yrityksille

2. Tuotekorttiluettelo meriteollisuudesta kasvua hakevista yrityksistä päivitetään

3. Meriteollisuuden verkottumispäivä telakkavierailulla 7.11.2018 Raumalla

    • Päivä sisältää mm. raumalaisten meriteollisuudessa jo kokeneiden suurempien yritysten esityksiä alasta ja sen näkymistä, kierroksen Rauman telakalla ja Seaside Industry Parkissa sekä päivitetyn tuotekorttiluettelon julkaisun. Päivään ovat lupautuneet mukaan edustajat mm. Rolls-Roycelta, Steerpropilta ja Rauman telakalta (RMC).
    • Päivä on suunnattu seutukaupunkien yrityksille, yrityspalvelujen edustajille ja kaikille kumppaneita hakeville meriteollisuuden toimijoille. Päivä on osallistujille ilmainen ja mukaan voi ilmoittautua tästä.

4. Verkostoitumista tukevaa toimintaa yhteistyössä

    • Tietoa muista mahdollisuuksista välitetään tuotekorttitiedot jättäneille yrityksille ja toiminnasta tiedotetaan SEUTU-ohjelman verkkosivuilla: http://sek.suupohja.fi/seutu-ohjelma_meriteollisuus
    • Suunnitteilla on mm. järjestää kohdennettu ostajatapaaminen laivojen kokonaistoimittajien kanssa. Välitämme myös tietoa muiden järjestämästä meriteollisuusteeman toiminnasta, joka soveltuu myös alalla uudemmille toimijoille. Esimerkiksi Business Finland järjestää meriteollisuuden kansainvälistymiseen liittyviä tilaisuuksia ja matkoja.

 

Keväällä 2018 järjestettiin meriteollisuusteemapäivä telakkavierailulla Turussa. Paikalla oli liki sata henkeä yrityksistä ja yrityspalveluista. Toukokuussa seutukaupungeilla oli myös oma osasto NaviGate-messuilla, jossa oli edustettuna 13 yritystä 10 seutukaupungista. Syksyn 2018 toiminta on jatkoa näille. 

Edellä kuvatut mahdollisuudet toteutetaan seutukaupunkien yhteisellä SEUTU-ohjelmalla, josta saat lisätietoja www.seutuohjelma.fi . Lisätietoja saat SEUTU-ohjelman projektipäälliköltä Paavo Laaksoselta (paavo.laaksonen@suupohja.fi , 040 653 1913) .

09.08.2018

Kesäkierrosta ja loppukiriä

 

Aurinkoiset kesälomat on vietetty. SEUTU-ohjelman projektipäällikön lomaan kuuluivat tietenkin seutukaupungit, joita kesään mahtui 14. Monesta kaupungista tuli tarkastettua muutakin kuin tieverkko. Kauppakeskus-, huvipuisto-, uimaranta- ja liikennepuistotarjonta on ainakin kunnossa ja monipuolista. Tällaisen kaupunkiporukan kanssa on ilo työskennellä!

Syksyn myötä SEUTU-ohjelma on kääntymässä loppusuoralle. Kaksi vuotta aktiivista toimintaa on takana ja noin puoli vuotta jäljellä. Ohjelman teemat ovat kiteytyneet projektin edetessä. Matkailu, meriteollisuuden alihankintaverkostojen laajentaminen, yrityspuistojen kehittäminen, yritysneuvojien vertaistoiminta ja yhteistyö elinvoiman kehittämisessä ovat keskiössä myös ohjelman viimeisellä viidenneksellä.

Vaikka SEUTU-ohjelma projektina on päättymässä, seutukaupunkiverkostossa ja seutukaupunkien yhteistyössä on nähtävissä uusia avauksia ja kasvavaa aktiivisuutta. Uudistukset, kaupunkipolitiikan nousu ja VM:n seutukaupunkiohjelmaesitys ovat osaltaan herätelleet tarkastelemaan seutukaupunkien roolia ja toimimaan. SEUTU-ohjelma on tukemassa tätä prosessia ja moni ohjelman toimenpide katsookin jo tulevaisuuteen ja kohdistuu koko seutukaupunkiverkostoon. Työkaluja tulevaan on tarjottu mm. keväällä 2018 tehdyllä kaikkia seutukaupunkeja koskevalla tilastoanalyysillä, jota syventävä kysely on suunnitteilla.

SEUTU-ohjelman projektipäällikkönä toivon, että aktiivinen ja kehittävä ote jatkuu ohjelmassa, seutukaupungeissa kuin myös yhteistyökumppanien suunnalla. Ideat, millä otetaan SEUTU-ohjelmasta kaikki tehot irti seutukaupunkien elinvoimaisuuden hyväksi, ovat yhä tervetulleita!

 

SEUTU-ohjelman projektipäällikkö

Paavo Laaksonen

www.seutuohjelma.fi #seutukaupungit

SEUTU-ohjelma on seutukaupunkien yhteinen projekti elinkeinopalvelujen kehittämiseksi ja yhteisten avausten tekemiseksi. Projektia hallinnoi Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä.

06.08.2018

Rekrytointimanööverit jaossa yritysasiamiesten kesäpäivillä

SEUTU-ohjelma järjesti 5-6.6.2018 Salossa yritysasiamiesten kesäpäivät yhteistyössä Oulun yliopiston MicroENTRE:n ja Yrityssalon kanssa. Kesäpäivät olivat yritysrajapinnassa työtätekevien kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden yritysasiamiesten kohtaamispaikka ja tapaaminen oli jatkoa syksyllä 2017 järjestetylle tapaamiselle.

Kesäpäivät kokosivat yli 30 yrityspalvelujen ammattilasta parilta kymmeneltä paikkakunnalta ympäri Suomen.

Päivien aikana paneuduttiin juuri tällä ruohonjuuritasolla esiin nouseviin kysymyksiin ja kokemuksiin. 2018 kesäpäivillä yhtenä keskeisenä teemana oli työvoiman saatavuuden tukeminen yrityspalveluissa, mihin liittyen osallistujat jakoivat esimerkkejä eli rekrytointimanööverejä. Näistä rekrytointimanöövereistä on tehty kooste joka on saatavissa täällä.

Yritysneuvojien vertaistoimintaa päätettiin jatkaa ja seuraava tapaaminen on marraskuussa 2018 Alavudella. Lisätietoja saa SEUTU-ohjelman projektipäälliköltä Paavo Laaksoselta.

SEUTU-ohjelma on seutukaupunkien yhteinen projekti elinkeinotoiminnan kehittämiseksi. Ohjelmaan osallistuu 24 seutukaupunkia, joista yksi on Kauhajoki. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä hallinnoi hanketta.

03.07.2018

Suupohjan elinvoimatutkimuksella selvitettiin alueen yrittäjien näkymiä

SEK toteutti hiljattain valmistuneen elinvoimatutkimuksen, jonka tavoitteena oli kartoittaa Suupohjan alueella toimivien yrittäjien mietteitä, tarpeita ja tulevaisuudennäkymiä. Tutkimusvastausten pohjalta on tarkoitus kehittää Suupohjaa entistäkin elinvoimaisemmaksi.

Keskeisempiä tutkimuksen tuloksia oli se, että Suupohjan yrityksillä on hyvät kehitysnäkymät. Yli puolet yrityksistä uskoo liikevaihtonsa kasvavan seuraavien kahden vuoden aikana. Yritykset ovat myös erittäin kiinnostuneita kehittämään yrityksensä liiketoimintaa. 

Yritysten tilanteiden ja näkymien lisäksi kyselyssä tiedusteltiin SEK:n yrityspalveluiden käyttöä. Haasteena vaikuttaa olevan se, että kaikki eivät vielä tunne SEK:n palveluita. He, joille SEK ja sen palvelut ovat tuttuja, ovat kuitenkin olleet niihin tyytyväisiä. Vastaajista 66 % on käyttänyt SEK:n maksuttomia palveluita yrittäjille ja 59 % yritysten neuvontapalveluita. Suurin osa vastaajista pitää näitä palveluita onnistuneina.

Kyselyssä ilmenneitä suurimpia palvelutarpeita yrittäjien keskuudessa olivat muun muassa toimiva ja hyväkuntoinen tieverkosto sekä kilpailukykyiset toimitilat. Näiden lisäksi yrittäjät osoittivat kiinnostusta esimerkiksi ajankohtaisia koulutuksia sekä verkostoitumista ja yhteistoiminnan edistämistä kohtaan. Myös neuvonta ja asiantuntijapalvelut koettiin tärkeiksi.

Tutkimuksessa yrittäjiltä tiedusteltiin myös Suupohjan vahvuuksia yrityksen sijaintipaikkana. Esille nousivat muun muassa Suupohjan keskeinen sijainti ja hyvät liikenneyhteydet, toimitilojen edullisuus ja alueen yrittäjähenkisyys sekä hyvät verkostot ja yhteistyö yritysten välillä. Kehittämistoiveita esitettiin muun muassa alueen vetovoimaan liittyen.

Tutustu tutkimukseen kokonaisuudessaan tarkemmin tästä (pdf).

03.07.2018

Suupohjan kesä täynnä tapahtumia

Suupohjan kesätapahtumat on jälleen koottu yhteen Suupohjan kesässä tapahtuu -liitteeksi (pdf). Liitteestä löydät niin Isojoen, Karijoen, Kauhajoen kuin Teuvankin runsaan kesätapahtumatarjonnan. Nappaa siis liite talteen ja hyödynnä alueemme vilkas tapahtumaelämä.

Tiedätkö mitä tapahtuu Karijoen Rompepäivillä tai mikä on Ars Nova Botnica? Liitteestä löytyy kattavan tapahtumakalenterin lisäksi artikkeleita muun muassa näistä tapahtumista! Kannattaa siis tutustua uusiinkin tuttavuuksiin omalla alueella vanhojen tuttujen tapahtumien lisäksi.

Kesälle tulee uusia tapahtumia jatkuvasti, joten päivitetyn kalenterin löydät täältä: http://tapahtumat.suupohja.fi/. Tapahtumakalenteria voi päivittää kuka tahansa, joten jos huomaat jotain puuttuvan, lisää se ihmeessä. Näin saamme kaikki tiedon alueen mielenkiintoisista tapahtumista.

03.07.2018

Tapahtumajärjestäjille tukea viestintäklinikoista

Elinvoimainen #Suupohja viestii -hanke tarjoaa suupohjalaisille tapahtumajärjestäjille mahdollisuuden osallistua viestintäklinikkaan, eli yksityiseen viestintäkoulutushetkeen. Noin 45 minuuttia kestävä mentorointitapaaminen tarjoaa vinkkejä tapahtumien näkyvyyden lisäämiseen erityisesti sosiaalisessa mediassa. Jokainen koulutushetki räätälöidään tapahtumajärjestäjän tarpeiden mukaan.

Koulutus on avoinna kaikille tapahtumajärjestäjille yhdistyksistä yksityishenkilöihin ja järjestöihin. Tapaamisen tarkoituksena on tarjota järjestäjille työkalupakki tapahtumien menestyksekkääseen viestintään ja markkinointiin.

Tapaamisia järjestetään Suupohjan alueella seuraavasti:

13.8. klo 8-16 KAUHAJOKI
14.8. klo 8-16 TEUVA
15.8. klo 8-16 KARIJOKI
16.8. klo 8-16 ISOJOKI

Klinikoista vastaa Elinvoimainen #Suupohja viestii -hankkeen Anu Mäntylä ja Mira Oravamäki.

Varaa oma henkilökohtainen tapaaminen viimeistään 5.8. ilmoittautumalla Miralle:

soittamalla 040 585 3199 tai
sähköpostilla mira.oravamaki@suupohja.fi

Viestintäklinikkaan voit osallistua yksin tai useamman henkilön voimin. Klinikat ovat maksuttomia Suupohjan alueella toimiville tapahtumille.

28.06.2018

Kesäaukiolot

SEK on suljettu 16-29.7.2018.

14.06.2018

Hallitukset töihin! -hanke kannustaa yrityksiä hallitustyöhön

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari on käynnistänyt Hallitukset töihin! -nimisen aktivointihankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää alueen yritysten hallitustyöskentelyä. Suupohjan ja Seinäjoen seudun yrittäjille suunnattu hanke toteutuu käytännössä pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattujen hallitustyöpajojen, yrityskäyntien ja verkostoitumisen avulla.

Osaava ja toimiva hallitus on usein avain yrityksen menestykselle, etenkin muutoshaasteissa, joita voivat tuottaa esimerkiksi viennin aloittaminen, voimakas kasvu tai sukupolvenvaihdos.  Hankkeen yrityskäynneillä onkin tarkoitus arvioida yritysten hallitustyöskentelyn kehittämistarpeita ja luoda yhdessä asiantuntijan kanssa kehityssuunnitelma. Kohderyhmänä hankkeella on erityisesti alle 50 henkeä työllistävät yritykset, joilla on halua kasvaa ja kehittyä.

Teemailtapäivä kokosi yrittäjiä kuulemaan hallitustyön mahdollisuuksista

Kauhajoella järjestettiin hankkeen tiimoilta 13.6. teemailtapäivä, joka toimi hankkeen lähtölaukauksena Suupohjan alueella. Tilaisuuden tavoitteena oli muun muassa jakaa tietoa hallitustyöstä, aktivoida yrityksiä hallitustyöskentelyyn, informoida hankkeesta ja sen mahdollisuuksista sekä oppia muiden kokemuksista.

Tapahtumassa kuultiinkin kahden yrityksen, Adean ja Nevison, kokemuksia hallituksen muodostamisesta ja sen hyödyistä ja käytännöistä. Lisäksi kuultiin alustuksia hallitustyöskentelyn lisäarvosta ja yritysjohdon taloudellisista mittareista työkaluna.

Teemailtapäivän takana toimi hankkeen käytännöntoteuttaja Matti Sepponen, joka summaa hallituksen merkityksen seuraavasti: ”Yrittäminen ja isojen päätöksen tekeminen yksin voi tuntua usein haasteelliselta, joten hallitustyö avaa mahdollisuuden asiantuntevalle tiimityöskentelylle.”

Logistialla Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän yhteistyöllä järjestettyyn tapahtumaan osallistui useita yrityksiä, joista suurin osa oli Kauhajoelta. Hankkeen aikana vastaavanlaista informaatiokokonaisuutta voidaan pitää esimerkiksi yrittäjien tilaisuuksissa.

06.06.2018

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous 14.6.2018

Kokousaika  14.6.2018 klo:19.00

Kokouspaikka Kulttuuritalo Orrela, Porvarintie 51, Teuva

Kokouksen kutsuja Antti Seppälä, yhtymävaltuuston puheenjohtaja

Esityslista liitteineen on luettavissa tässä linkissä

« Edelliset 10