15.02.2019

Välitä viljelijästä

Etelä-Pohjanmaan alueella alkoi vuoden 2016 puolella ”Varavoimaa farmarille” -hanke, jossa tarjotaan apua hankalassa tilanteessa oleville maatalousyrittäjille. Tänä vuonna Mela on solminut erilliset ”Välitä viljelijästä”-projektin yhteistyösopimukset mm. Suupohjan maatalouslomituksen paikallisyksikön kanssa. Mela on rakentanut Välitä viljelijästä -verkoston tehostamaan maatalousyrittäjien työssä jaksamista tukevaa toimintaa. Yhteistyösopimuksiin perustuvalla toimintatavalla vahvistetaan tukiverkoston työskentelyä ja vakiinnutetaan Melan varhaisen välittämisen toiminta pysyväksi osaksi maatalousyrittäjien työhyvinvointityötä.

Verkostoon voivat liittyä kaikki maatalousyrittäjien kanssa yhteistyötä tekevät tahot, kuten esimerkiksi lomitus, neuvojat, tarkastajat, eläinlääkärit ja yritykset. Sopimuksella he sitoutuvat työssään edistämään varhaisen välittämisen mallin mukaista toimintaa ja saavat siihen koulutusta.

Tavoitteena on, että jokainen, joka työssään kohtaa maatalousyrittäjän, rohkenisi tarvittaessa ottaa puheeksi asiakkaan jaksamista tai tilan toimintaa uhkaavat asiat, mikäli sellaisia havaitsee ja ohjaisi avun piiriin. Toiminta perustuu ehdottoman luottamukselliseen kohtaamiseen. Avun piiriin hakeutuminen tapahtuu aina yhteisymmärryksessä ja vain viljelijän omalla suostumuksella.

Haasteellisessa tilanteessa oleva maatalousyrittäjä voi hakea Melasta enintään 500 euron suuruista ostopalvelusitoumusta asiantuntijapalveluihin uupumisen ja masennuksen hoitamiseksi tai taloudellisen tai juridisen asiantuntija-avun hankkimiseksi. Palvelun tavoitteena on ennen kaikkea helpottaa henkistä taakkaa kriisitilanteissa. 

Maatalousyrittäjä elää nykypäivänä mitä erilaisimpien paineiden alla. Tilan asiat ovat voineet vaikeutua monista eri syistä, kuten talouden epätasapainon, ihmissuhdeongelmien, ihmisten tai karjan sairastamisen, liiallisen työmäärän ja siitä johtuvan uupumisen tai äkillisen, ennalta arvaamattoman kriisin seurauksena.

Apua on tarjolla. Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin vaikeiden asioiden kanssa. Joskus voi helpottaa, kun saa toiselle puhua mieltä painavista ja kuormittavista asioista

Hanketyöntekijänä Etelä-Pohjanmaan alueella toimii Marja Lamminen, p. 040 195 1174, etunimi.sukunimi@mtk.fi johon maatalousyrittäjät voivat ottaa yhteyttä. Yhteydenotot, keskustelut ja tapaamiset ovat ehdottoman luottamuksellisia.