06.02.2017

Uusiutuvaan energiaan liittyvien mahdollisuuksien selvittäminen Suupohjan alueella

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä tilasi Ramboll Finland Oy:ltä selvityksen uusiutuvaan energiaan liittyvistä mahdollisuuksista Suupohjan alueella. Selvitystyö toteutettiin viime vuoden loppupuolella. Selvityksen osana järjestettiin 28.9.2016 seminaari, jossa selvitystyön suuntaviivoja tarkennettiin vastaamaan alueemme ominaispiirteitä. Selvitystyön tuloksia esiteltiin toisessa seminaarissa marraskuun lopulla.  Seminaarien pohjalta tarkennettu selvityksen loppuraportti on nyt valmis. Raportissa tarkastellaan erilaisia vaihtoehtoja uusiutuvan energiantuotannon edistämiseksi alueellamme ja tuodaan esiin sitä liiketoiminnallista potentiaalia, joka näihin liittyy.

Suupohjan alueella paikallisesti merkittävimmäksi nähdään biokaasun tuotannon ja kulutuksen edistäminen. Seminaariosallistujien keskuudessa aihe herätti suurta mielenkiintoa ja biokaasuliiketoiminnan edistäminen nähtiin järkevänä. Toiminta saa konkreettisen lähtölaukauksen nyt, kun Suupohjan ammatti-instituutin biokaasulaitos ja biokaasun tankkausasema saadaan kevään aikana toimintaan. Selvityksen toivotaan kannustavan myös muita alueen toimijoita yhteistyöhön biokaasuliiketoiminnan edistämiseksi. Käyttämällä paikallisesti tuotettua biokaasua meillä kaikilla on mahdollisuus vahvistaa paikallistaloutta ja luoda pohjaa uusille biokaasuinvestoinneille.

Selvityksen loppuraportti on ladattavissa tästä linkistä.

Lisätietoja: Pauli Piekkari, pauli.piekkari@suupohja.fi, 040 648 5048.