29.06.2016

Tunnetko jo riskinjakotakauksen?

Tunnetko jo riskinjakotakauksen?

Riskinjakotakaus helpottaa innovatiivisten pk-yritysten lainarahoituksen saatavuutta. Osuuspankkiryhmän välittämän riskinjakotakauksen tavoitteena on auttaa tukemaan taloudellisesti kannattavien investointien rahoitusta ja toteuttamista sekä edistää rahoituksen saatavuutta.

Riskinjakotakaus on tarkoitettu pk-yrityksille, joissa on alle 250 työntekijää ja vuosiliikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa sekä pk-yrityksille, jotka eivät ole pörssiyhtiöitä ja joissa on 250–499 työntekijää.

Riskinjakotakausta voidaan käyttää uusiin velkakirjalainoihin, rahoituslimiittiin, rahoitusleasingiin ja osamaksurahoitukseen. Laina-aika voi olla enintään 10 vuotta ja lainamäärä 25.000 – 7.500.000 eur. Takaus on käytettävissä Suomessa ja Baltiassa.

Takausmallin innovatiivisuuskriteerit

- Nopeasti kasvaville yrityksille tai innovatiivisiin rahoitushankkeisiin kuten investointi uuteen tuotteeseen tai palveluun.

  • Yrityksen vuosittainen liikevaihdon tai henkilöstön kasvu on yli 20 %

– Yritys on panostanut ja tulee panostamaan merkittävästi tuotekehitykseen.

  • Tutkimus- ja innovointikustannukset vähintään 5 % toiminnan kokonaiskuluista

– Yrityksellä merkittävä innovointipotentiaali

  • Yritys on esimerkiksi saanut tuotekehitykseen rahoitustukea edellisen kolmen vuoden aikana, sille on myönnetty kehityspalkinto, rekisteröity patentti tai sillä on merkittävät tutkimus- ja innovointikustannukset.

Hyödyt asiakkaalle
- Riskinjakotakaus parantaa pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen saatavuutta
- Takaus mahdollistaa rahoituksen yritykselle edullisempaan hintaan
- Yritys voi hyödyntää vakuuksia laajemmin
- Takauksen neuvottelu ja hankkiminen tapahtuu pankin kautta

Rahoitussopimukselle myönnetään takaus InnovFin SME Guarantee Facility -sopimuksen nojalla, Euroopan unionin Horisontti 2020 Rahoitusinstrumentit -ohjelman ja Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR), joka on perustettu osana Euroopan investointiohjelmaa, rahoituksen tuella.

Lisätietoja antavat
asiakkuusjohtaja Sami Vakkuri, OP Etelä-Pohjanmaa, 050 370 6359, sami.vakkuri@op.fi
elinkeinoasiamies Carita Latikka, SEK, 040 595 9412, carita.latikka@suupohja.fi