15.01.2020

Tiedote Suupohjan elinkeinopalveluiden uudelleen järjestämisestä

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (SEK) on toiminut vuodesta 1997 lähtien Suupohjan seudun elinkeinoelämän, yrityspalveluiden ja aluekehittämisen palveluorganistaationa. SEKin omistajakunnat Kauhajoki, Teuva, Isojoki ja Karijoki ovat syksystä 2018 lähtien selvittäneet vaihtoehtoja elinkeinopalveluiden uudelleen organistoitumiseksi alueella. Vaihtoehtoina ovat olleet mm. osakeyhtiön perustaminen tai elinkeinopalveluiden siirtäminen kuntien omaksi toiminnaksi.

Suupohjan jäsenkuntien välisissä keskusteluissa on täsmentynyt, että kuntayhtymän toimintoja ja elinkeinopalvelut tullaan siirtämään kuntien omalle vastuulle. Tämän vuoksi jäsenkunnat ovat alustavissa keskusteluissa katsoneet tarkoituksenmukaiseksi purkaa kuntayhtymä. Kuntayhtymän purkamissopimus on luonnosvaiheessa ja valmistelu jatkuu edelleen. Tavoitteena on, että kuntayhtymä tullaan purkamaan vuoden 2020 kesään mennessä.

Osana kuntayhtymän purkautumista kuntayhtymän toimintoja on siirretty ja tullaan siirtämään vuoden 2020 alusta Kauhajoen kaupungin tuotettavaksi. SEKin toiminnoista seutukaupunki-projektit on siiretty Kauhajoen kaupungille jo alkaneen vuoden alusta. Lomituspalvelut tammi-helmikuun aikana. Yrityspalvelut ja siihen kuuluva henkilö tulevat alustavan suunnitelman mukaan siirtymään kevään 2020 aikana Kauhajoen kaupungille. Elinkeinoasiamies Carita Latikka palvelee yrityspalveluasioissa vielä alkuvuodesta 2020 koko seutukunnan yrityksiä.

Koska kuntayhtymän purkamissopimus ja siihen liittyvät toimet ovat luonnosvaiheessa tiedotamme mahdollisista muutoksista alkuvuoden ja kevään aikana. Vuoden vaihteessa ja tammi-helmikuussa tapahtuneista/tapahtuvista muutoksista on lisää alla.

Lisätiedot Olli Forstén, p. 040 708 5515, olli.forsten@suupohja.fi


Seutukaupunki-projektit jatkuvat Kauhajoen hallinnoimana
SEK:in hallinnoimat Seutukaupunkinen yritysverkostot, Seutukaupunkien verkostohankkeiden koordinaatio ja Kansainväliset rekrytoinnit hankkeiden hallinointi on siirtynyt vuoden 2020 alusta Kauhajoen kaupungille. Projekteissa työskentelevät Paavo Laaksonen, Aila Ryhänen ja Terhi Lake jatkavat hankkeiden toteutusta suunnitelman mukaisesti. Hallinnoijan vaihtuminen ei vaikuta projektien tekemiseen ja niitä voidaan edelleen hyödyntää koko Suupohjan alueella kesään 2021 saakka.

Lisätiedot Paavo Laaksonen, p. 040 653 1913, paavo.laaksonen@suupohja.fi tai https://www.seutukaupunkiosaajat.fi/

 

Lomituspalvelut Kauhajoen kaupungille
Lomituspalvelut ja lomituksen palveluksessa oleva henkilöstö tulee siirtymään Kauhajoen kaupungille. Siirtyviä henkilöitä on yhteensä 61, joista 59 on vakinaisessa työsuhteessa. Tavoitteena on, että lomitukseen liittyvät toiminnot siirtyvät Kauhajoen kaupungille tammi-helmikuun aikana. Mahdollisista muutoksista lomituspalveluihin liittyen tiedotetaan myöhemmin.

Lisätiedot Olli Forstén, p. 040 708 5515, olli.forsten@suupohja.fi tai Piia Kesti, p. 043 824 2829, piia.kesti@suupohja.fi

 

Kansainvälisyyskeskus INKAN siirtyminen
SEKin uudelleenorganisoinnin yhteydessä on päädytty siihen, että työperäisen maahanmuuton palvelut on perusteltua siirtää Suupohjan koulutuskuntayhtymän organisaation vastuulle, jolloin ne ovat osana Suupohjan koulutuskuntayhtymän työllisyyspalveluita seudullisen työllisyysstrategian mukaisesti.

INKAN toimintojen siirtäminen koulutuskuntayhtymälle on määrä tapahtua vuoden 2020 alusta. Kansainvälisyyskeskus INKA kuitenkin palvelee asiakkaita vielä tammikuussa, mahdollisesti myös helmikuussa tutussa paikassa Logistialla. Tulevan palvelupisteen sijainnista ja muista muutoksista tiedotetaan uudelleen vuoden 2020 alussa.

Lisätiedot Olli Forstén, p. 040 708 5515, olli.forsten@suupohja.fi