03.07.2018

Suupohjan elinvoimatutkimuksella selvitettiin alueen yrittäjien näkymiä

SEK toteutti hiljattain valmistuneen elinvoimatutkimuksen, jonka tavoitteena oli kartoittaa Suupohjan alueella toimivien yrittäjien mietteitä, tarpeita ja tulevaisuudennäkymiä. Tutkimusvastausten pohjalta on tarkoitus kehittää Suupohjaa entistäkin elinvoimaisemmaksi.

Keskeisempiä tutkimuksen tuloksia oli se, että Suupohjan yrityksillä on hyvät kehitysnäkymät. Yli puolet yrityksistä uskoo liikevaihtonsa kasvavan seuraavien kahden vuoden aikana. Yritykset ovat myös erittäin kiinnostuneita kehittämään yrityksensä liiketoimintaa. 

Yritysten tilanteiden ja näkymien lisäksi kyselyssä tiedusteltiin SEK:n yrityspalveluiden käyttöä. Haasteena vaikuttaa olevan se, että kaikki eivät vielä tunne SEK:n palveluita. He, joille SEK ja sen palvelut ovat tuttuja, ovat kuitenkin olleet niihin tyytyväisiä. Vastaajista 66 % on käyttänyt SEK:n maksuttomia palveluita yrittäjille ja 59 % yritysten neuvontapalveluita. Suurin osa vastaajista pitää näitä palveluita onnistuneina.

Kyselyssä ilmenneitä suurimpia palvelutarpeita yrittäjien keskuudessa olivat muun muassa toimiva ja hyväkuntoinen tieverkosto sekä kilpailukykyiset toimitilat. Näiden lisäksi yrittäjät osoittivat kiinnostusta esimerkiksi ajankohtaisia koulutuksia sekä verkostoitumista ja yhteistoiminnan edistämistä kohtaan. Myös neuvonta ja asiantuntijapalvelut koettiin tärkeiksi.

Tutkimuksessa yrittäjiltä tiedusteltiin myös Suupohjan vahvuuksia yrityksen sijaintipaikkana. Esille nousivat muun muassa Suupohjan keskeinen sijainti ja hyvät liikenneyhteydet, toimitilojen edullisuus ja alueen yrittäjähenkisyys sekä hyvät verkostot ja yhteistyö yritysten välillä. Kehittämistoiveita esitettiin muun muassa alueen vetovoimaan liittyen.

Tutustu tutkimukseen kokonaisuudessaan tarkemmin tästä (pdf).