15.12.2016

Seutukaupungit visioivat Forssassa tulevaa

SEUTU-ohjelman kantavana teemana on elinkeinoelämän ekosysteemin päivittäminen seutukaupungeissa. Ohjelmassa lähestytään aihetta ylemmällä tasolla, mutta myös konkreettisesti. Tämä käytäntö ja pidempijänteinen visiointi olivat myös vahvasti läsnä SEUTU-ohjelman tapaamisessa marraskuussa Forssassa. Yli 40 edustajaa paristakymmenestä seutukaupungista pohtivat laajemmin seutukaupunkien tulevaisuuden roolia Tampereen yliopiston johdolla. (Lisää tulevaisuuden rooleista täällä.) Tapaamisessa myös valmisteltiin konkreettisia avauksia MDI:n sparrauksessa.

Päivien aikana kiteytyi erityisesti kaksi teemaa: yrityspuistojen kehittäminen sekä seutukaupunkien miljoonahankintojen tehokkaampi hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä. Yritys- tai teollisuuspuistojen tulevaisuuden vaatimukset ovat usealla alueella pohdinnassa ja jo kehittämisen kohteenakin. Alueellisista erityispiirteistä huolimatta yhteisiä tekijöitä ja kysymyksiä on paljon. Näitä päätettiin lähteä selvittämään yhdessä SEUTU-ohjelman puitteissa jo joulukuussa.

Seutukaupunkien miljoonahankinnoissa puolestaan tunnistettiin suuri kehittämispotentiaali, jonka hyödyntämisessä voidaan edistyä kokoamalla investointeja yhteen. Näin niille voidaan generoida esimerkiksi tapahtuma etukäteen käytävää vuoropuhelua investoijien, hankintaosaajien ja erilaisia innovatiivisia ratkaisuja tarjoavien yritysten kanssa. Aihion työstäminen jatkuu 2017 alussa.

Näiden kahden teeman lisäksi ideoita ja kiinnostusta herättivät etenkin puurakentaminen sekä bio- ja kiertotalous. SEUTU-ohjelmassa jatkaa näidenkin ideoiden työstämistä ohjelman edetessä.