26.08.2019

SEKin uudet työntekijät esittäytyvät

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä on vahvistunut elokuun alusta kahdella uudella työntekijällä. Alla molemmat uudet työntekijämme esittäytyvät ja kertovat, missä projekteissa he ovat mukana.

Aila Ryhänen - Itä- ja pohjoissuomalainen Etelä-Pohjanmaalla

Aila Ryhänen

"Aloitin elokuun alussa työt SEK:ssä Seutukaupunkien yritysverkostot -hankkeen projektiasiantuntijana.  Työskentelen saman kaksivuotisjakson myös neljää seutukaupunkihanketta yhdistävässä koordinaatiohankkeessa. Molemmissa työskentelen Paavo Laaksosen työparina täällä Logistian yläkerrassa.

Aluekehitykseen (aluekehitys ja aluepolitiikka) perehtyneenä maantieteilijänä minua kiinnostavat paikat, alueet, alueiden muutokset ja mahdollisuudet. Minua kiinnosti myös tutustua Etelä-Pohjanmaahan, jonka yrityskulttuurista olen kuullut paljon hyvää mutta jota en juuri entuudestaan tunnen.

Olen lähtöisin Pohjois-Savon syvämmestä muutaman sadan asukkaan Korpijärven kylästä. Olen opiskellut ja tehnyt töitä pääasiassa Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa - olen siis itä- ja pohjoissuomalainen. Maantieteilijänä olen Oulun yliopiston kasvatti, ja olen opiskellut maantiedettä vuoden verran myös Ranskassa. Kotini on ollut Oulussa kolmekymmentä vuotta, työasunto välillä myös Kainuussa ja Kemijärvellä, jossa olin Itä-Lapin neljän kunnan kehittämispäällikkönä. Tällä vuosituhannella en ole harjoittanut ensimmäistä koulutusammattiani fysioterapeuttina.

Yritysverkostot-hanke kiinnostaa aluekehityksen näkökulmasta ja erityisesti, koska seutukaupungit ovat itselleni varsin tuttuja, Suomelle tärkeitä talouselämän solmukohtia ja yhteensä noin miljoonan asukkaan kotiseutuja, joissa arki rullaa mukavasti. Täytyy tunnustaa, että tunnen näitä suht pieniä kaupunkeja kohtaa lukkarinrakkautta! Lisäksi verkostoituminen on itselleni luonteva työskentelytapa.

Yritysverkostot-hanke tukee seutukaupunkien yritysten verkostoitumista yritysten ja alueiden sekä koko Suomen hyvinvoinnin tukemiseksi. Hanketta kaupunkien kanssa valmisteltaessa valittiin muutama kasvuala, joiden yrityksille hanketoimet pääasiassa kohdennetaan. Puu- ja täsmällisemmin hirsirakentamisen parissa tekemäni työ toi minulle erityiseksi vastuualaksi puurakentamisen, ja lisäksi pääsen kehittämään metalliteollisuuden alihankintaverkostoja. Meriteollisuutta lukuun ottamatta minulla on kokemusta myös hankkeen muista kasvualoista eli bio- ja kiertotaloudesta sekä matkailun palveluista.      

Vapaa-aikani kuluu pitkälti liikunnan parissa. Riippuvuussuhde kiipeilyyn syntyi ensimmäisellä kokeilukerralla kaksikymmentä vuotta sitten eikä ole helpottanut. Tällä seudulla onkin yllättävän paljon kiviä ja pientä kalliota, jotka sopivat boulderointiin. Ei siis tarvitse epäillä, olenko tullut hulluksi, jos minut löytää kiviä harjaamasta – uusien kiipeilyreittien avaaminen nimittäin vaatii niiden puhdistamista!

Minua erityisesti innostava asia on uuden oppiminen. Olenkin päässyt oppimaan niin uusia työtapoja ja -välineitä kuin tutustumaan uusiin työkavereihin, osittain uusiin verkostoihin, hankesisältöihin ja työ- ja asuinympäristöön. Pysyy mieli virkeänä!"

Aila Ryhänen
040 485 3081
aila.ryhanen@suupohja.fi

Terhi Lake - paluumuuttaja Austraaliasta

"Olen Terhi Lake Kurikasta ja paluumuuttaja. Melkein 16 Australiassa vietetyn vuoden jälkeen tein ison, mutta ei hirveän vaikean, päätöksen palata takaisin Suomeen ja Etelä-Pohjanmaalle. Täältä olin ollut opiskelujen ja töiden merkeissä pois jo liki 30 vuotta.

En palaa en, luulin, ja päädyin asumaan 14 kilometrin päähän kotikylästäni.

Mikä sai palaamaan? Perhe, koulut ja terveydenhuolto kärjessä – täällä on hyvä, helppo ja turvallinen elää.

Aloitin elokuun alussa SEK:llä projektipäällikkönä Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa -hankkeessa. Hanke on Suomen laajuinen mutta täällä Kauhajoella keskitymme Suupohjan alueeseen ja mukana ovat myös Alavus, Kurikka ja Kauhava. Tavoitteena on tukea paikallisia yrityksiä kansainvälisessä rekrytoinnissa aloilla, joilla on pulaa työntekijöistä. Tätä ennen tein töitä vastaavanlaisessa, Globaalit osaajat -hankkeen parissa Seinäjoen ammattikorkeakoululla.

Asia on itsellenikin henkilökohtaisesti tärkeä, koska tein kesän aikana päätöksen jäädä alueelle pysyvämmin. Kun muutin Australiasta takaisin, en heti huomannut maaseudun muutosta. Rakastamani pellot, kaukana siintävä horisontti ja upea, vaihteleva taivas olivat paikallaan. Vähän tosin ihmettelin tyhjiä liikekiinteistöjä. Mutta varsinkin koiran kanssa kävellessä huomasin vasta selkeästi surullisen tyhjät ja lahoavat autiotalot ja maaseudun tyhjenemisen. Eihän tämä nyt näin voi mennä?

Laskevat syntyvyysluvut, väestön ikääntyminen ja eläköityminen sekä työvoiman puute lisäävät paineita maahanmuuttoon ympäri Suomen. Osaavat työntekijät ulkomailta ovat loistava vaihtoehto tuoda elämää takaisin maakuntaan ja kylille! Meillä on tilaa ja tarvetta. Kansainvälisiksi osaajiksi luokitellaan myös paluumuuttajat (hep!) ja täällä jo olevat ulkomaiset opiskelijat.

Aihe on haastava, sillä Etelä-Pohjanmaalla ulkomaalaisten osuus väestöstä on valtakunnan alhaisin mutta tietoisuus on kasvanut, kiinnostus on herätetty ja tästä on hyvä jatkaa.

Etelä-Pohjanmaan ja perheen lisäksi elämässäni ovat tärkeitä eläimet, murhamysteerien lukeminen ja joka syksy uuden harrastuksen aloittaminen – tai ainakin sen harkitseminen.

Ottakaa yhteyttä, jos kansainvälinen rekrytointi kiinnostaa.

Toivon kaunista syksyn alkua!"

Terhi Lake
040 120 9723
terhi.lake@suupohja.fi