14.02.2019

SEK auttaa yrityksiä digitalisoitumaan


Suupohjan alueen yrityksille on luvassa digivalmennusta koko tämän vuoden ajan.

SEK:in  DIGSU-hanke (Digitaalisuuden uudet tuulet Suupohjassa) järjestää Kauhajoella, Teuvalla, Isojoella ja Karijoella toimiville yrityksille digisparrausta ja tapahtumia, joiden tavoitteena on herätellä miettimään, millaisia uusia mahdollisuuksia ja kilpailuetuja digitalisaatio voisi tarjota.

Jos yrityksillä on esimerkiksi palveluiden markkinointiin, tuotannon digitalisointiin liittyviä ideoita tai kysymyksiä, Digsu voi olla oikea osoite avun saamiseen.

– Meillä on hankkeen projektiryhmässä eri sektoreiden osaajia. Olemme myös kokoamassa SEKille verkostoa, jossa on mukana erilaisia digitaalisia palveluita tarjoavia asiantuntijoita, kertoo projektipäällikkö Mika Ahonen.

Hankkeen taustalla on Seinäjoen ammattikorkeakoulun selvitys, jonka mukaan digitalisaation taso on eteläpohjalaisissa pk-yrityksissä vielä matala ja alle maan keskiarvon.

DIGSU on tarkoitettu digitaipaleensa alussa oleville, toimintansa kehittämisestä kiinnostuneille pk- ja mikroyrityksille, mutta myös pidemmälle ehtineet voivat saada sparrauksesta uutta potkua.

– Ensin arvioidaan yhdessä yrityksen digitaalisuuden nykytila, ja sen jälkeen mietitään seuraavia kehittämisaskeleita.

Hankkeen tavoitteena on saada 40 yritystä mukaan sparrauksiin. Sparrauksen hinta yritykselle on 70 euroa, jolla saa sekä henkilökohtaista että ryhmäsparrausta. Lisäksi on tarjolla kaikille yrittäjille avoimia ja maksuttomia tilaisuuksia.

-Pyrimme, että joka kuukausi tapahtuu jotakin. Tilaisuuksiin on mahdollista osallistua myös etänä, tai tallenteiden avulla, eli osallistuminen tehdään mahdollisimman helpoksi.

Hankkeen rahoittaja on Leader Suupohja. Leader-rahoituksen lisäksi hanketta rahoittaa hankkeen hallinnoija SEK, seutuverkkoyhtiö SUNET sekä muut hankkeeseen osallistuvat yritykset.

Ilmoittaudu hankkeeseen mukaan!

TULEVIA DIGIKOULUTUKSIA, ILMOITTAUDU:

Torstai 7.3.2019 klo 18-20 Google työkalujen käyttö – perusasiat kuntoon!

Keskiviikko 8.5.2019 klo 18-20 Instagram yrityskäytössä