25.05.2016

SEK auttaa Suupohjan yrityksiä vastaamaan digitalisaation haasteisiin

Eri tutkimustulosten mukaan Etelä-Pohjanmaan yritykset hyödyntävät digitaalisuutta Suomen keskivertotasoa vähemmän. Suurimmiksi haasteiksi koetaan taitojen puute, kustannukset ja näkemyksen puute arvioiduista hyödyistä. Digitaalisuuden haasteet on tiedostettu myös Suupohjassa. SEK lähtee omalta osaltaan auttamaan yrityksiä ratkaisemaan digitalisaation ongelmia kahden kärkihankkeen toimenpiteiden avulla.

Digitaalinen maaseutu–hanke on Leader-rahoitteinen ruohonjuuritason työväline, joka täydentää paikallista, maakunnallista ja valtakunnallista digitaalista kehitystoimintaa. Hanke keskittyy Suupohjan ja Kurikan alueiden konkreettiseen digitaaliseen kehittymiseen myös perusasioissa. Hanke mm. kartoittaa maaseudun yritysten suurimmat esteet digitaaliselle kehittymiselle ja selvittää keinot madaltaa niitä. Toimenpiteillä edistetään digitaalisten palveluiden käyttöönottoa, synnytetään kysyntää tietotekniikkapalveluille ja tuodaan palveluntuottajia yritysten ja kuluttajien tietoisuuteen.
Hankkeen projektipäällikkö on Esa Ylikoski, jonka mukaan Suupohja on ollut edelläkävijä infransa puolesta digitaalisuudessa jo pitkään. Alueella toimii mm. paikallinen valokuituverkkotoimija. Lisäksi julkisen puolen ICT-palvelut on keskitetty yhteiseen Suupohjan Seutupalvelukeskukseen. Tekniikan kehitys on erittäin vauhdikasta ja useat maaseudun asukkaat ja yritykset eivät osaa täysin hyödyntää nykyisiä palveluita. Näihin asioihin halutaan ratkaisuja. -”Suupohjan nopea seutuverkko yhdistää alueen kuntakeskukset ja kylät. Seutuverkkon rakentaminen aloitettiin jo vuonna 2005. Valokuituverkko on edelleen yksi Euroopan edistyksellisimmistä. Jos saamme verkossa tarjottavat palvelut samalle tasolle mitä verkko itsessään jo on, niin se on yksi tulevaisuuden isoista kilpailueduista niin alueen yrityksille kuin asukkaillekin”, toteaa Ylikoski.

ERUDITE tuo digitaalisuuteen kansainvälisen näkökulman
Toinen käynnistyneistä hankkeista on ERUDITE (Enhancing Rural and Urban Digital Innovation Territories), jonka avulla parannetaan digitaalisten innovaatioiden syntyä ja käyttöönottoa maaseutualueilla Eurooppalaisena yhteistyönä. Samalla vauhditetaan digitaalista kehitystä Suomessa. Etelä-Pohjanmaan liitto syventää hankkeen kautta omaa strategiaansa digitaalisiin innovaatioihin liittyen. Suupohjan alue toimii tässä teemassa keskeisenä testialustana sekä asiantuntija-apuna. Hankkeen toimenpiteillä paikalliselle toiminnalle saadaan vertailukohtia ja esimerkkimalleja ympäri Eurooppaa, asiantuntija-apua, yhteistyömahdollisuuksia sekä asiantuntevaa tutkimusta tehtyjen ratkaisuiden vaikutuksista alueelle. Projektipäällikkönä on aloittanut Hanna Hirsimäki. – ”Saamme kansainväliset partnerimme Etelä-Pohjanmaalle jo 6.-8.9.2016. Yhteistyökumppanit kokoontuvat viralliseen Kick-off tapahtumaan Suupohjaan ja Seinäjoelle. Vierailun aikana syvennymme hankkeen teemoihin seminaareissa ja työpajoissa, mutta tutustumme myös paikallisiin esimerkkikohteisiin”; Hirsimäki iloitsee.

Lisätietoja antavat:
projektipäällikkö Esa Ylikoski/Digitaalinen maaseutu-hanke, p. 040 183 7906, esa.ylikoski@suupohja.fi
projektipäällikkö Hanna Hirsimäki/ERUDITE-hanke, p. 040 183 7591, hanna.hirsimaki@suupohja.fi