09.08.2018

Kesäkierrosta ja loppukiriä

 

Aurinkoiset kesälomat on vietetty. SEUTU-ohjelman projektipäällikön lomaan kuuluivat tietenkin seutukaupungit, joita kesään mahtui 14. Monesta kaupungista tuli tarkastettua muutakin kuin tieverkko. Kauppakeskus-, huvipuisto-, uimaranta- ja liikennepuistotarjonta on ainakin kunnossa ja monipuolista. Tällaisen kaupunkiporukan kanssa on ilo työskennellä!

Syksyn myötä SEUTU-ohjelma on kääntymässä loppusuoralle. Kaksi vuotta aktiivista toimintaa on takana ja noin puoli vuotta jäljellä. Ohjelman teemat ovat kiteytyneet projektin edetessä. Matkailu, meriteollisuuden alihankintaverkostojen laajentaminen, yrityspuistojen kehittäminen, yritysneuvojien vertaistoiminta ja yhteistyö elinvoiman kehittämisessä ovat keskiössä myös ohjelman viimeisellä viidenneksellä.

Vaikka SEUTU-ohjelma projektina on päättymässä, seutukaupunkiverkostossa ja seutukaupunkien yhteistyössä on nähtävissä uusia avauksia ja kasvavaa aktiivisuutta. Uudistukset, kaupunkipolitiikan nousu ja VM:n seutukaupunkiohjelmaesitys ovat osaltaan herätelleet tarkastelemaan seutukaupunkien roolia ja toimimaan. SEUTU-ohjelma on tukemassa tätä prosessia ja moni ohjelman toimenpide katsookin jo tulevaisuuteen ja kohdistuu koko seutukaupunkiverkostoon. Työkaluja tulevaan on tarjottu mm. keväällä 2018 tehdyllä kaikkia seutukaupunkeja koskevalla tilastoanalyysillä, jota syventävä kysely on suunnitteilla.

SEUTU-ohjelman projektipäällikkönä toivon, että aktiivinen ja kehittävä ote jatkuu ohjelmassa, seutukaupungeissa kuin myös yhteistyökumppanien suunnalla. Ideat, millä otetaan SEUTU-ohjelmasta kaikki tehot irti seutukaupunkien elinvoimaisuuden hyväksi, ovat yhä tervetulleita!

 

SEUTU-ohjelman projektipäällikkö

Paavo Laaksonen

www.seutuohjelma.fi #seutukaupungit

SEUTU-ohjelma on seutukaupunkien yhteinen projekti elinkeinopalvelujen kehittämiseksi ja yhteisten avausten tekemiseksi. Projektia hallinnoi Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä.

06.08.2018

Rekrytointimanööverit jaossa yritysasiamiesten kesäpäivillä

SEUTU-ohjelma järjesti 5-6.6.2018 Salossa yritysasiamiesten kesäpäivät yhteistyössä Oulun yliopiston MicroENTRE:n ja Yrityssalon kanssa. Kesäpäivät olivat yritysrajapinnassa työtätekevien kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden yritysasiamiesten kohtaamispaikka ja tapaaminen oli jatkoa syksyllä 2017 järjestetylle tapaamiselle.

Kesäpäivät kokosivat yli 30 yrityspalvelujen ammattilasta parilta kymmeneltä paikkakunnalta ympäri Suomen.

Päivien aikana paneuduttiin juuri tällä ruohonjuuritasolla esiin nouseviin kysymyksiin ja kokemuksiin. 2018 kesäpäivillä yhtenä keskeisenä teemana oli työvoiman saatavuuden tukeminen yrityspalveluissa, mihin liittyen osallistujat jakoivat esimerkkejä eli rekrytointimanööverejä. Näistä rekrytointimanöövereistä on tehty kooste joka on saatavissa täällä.

Yritysneuvojien vertaistoimintaa päätettiin jatkaa ja seuraava tapaaminen on marraskuussa 2018 Alavudella. Lisätietoja saa SEUTU-ohjelman projektipäälliköltä Paavo Laaksoselta.

SEUTU-ohjelma on seutukaupunkien yhteinen projekti elinkeinotoiminnan kehittämiseksi. Ohjelmaan osallistuu 24 seutukaupunkia, joista yksi on Kauhajoki. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä hallinnoi hanketta.

03.07.2018

Suupohjan elinvoimatutkimuksella selvitettiin alueen yrittäjien näkymiä

SEK toteutti hiljattain valmistuneen elinvoimatutkimuksen, jonka tavoitteena oli kartoittaa Suupohjan alueella toimivien yrittäjien mietteitä, tarpeita ja tulevaisuudennäkymiä. Tutkimusvastausten pohjalta on tarkoitus kehittää Suupohjaa entistäkin elinvoimaisemmaksi.

Keskeisempiä tutkimuksen tuloksia oli se, että Suupohjan yrityksillä on hyvät kehitysnäkymät. Yli puolet yrityksistä uskoo liikevaihtonsa kasvavan seuraavien kahden vuoden aikana. Yritykset ovat myös erittäin kiinnostuneita kehittämään yrityksensä liiketoimintaa. 

Yritysten tilanteiden ja näkymien lisäksi kyselyssä tiedusteltiin SEK:n yrityspalveluiden käyttöä. Haasteena vaikuttaa olevan se, että kaikki eivät vielä tunne SEK:n palveluita. He, joille SEK ja sen palvelut ovat tuttuja, ovat kuitenkin olleet niihin tyytyväisiä. Vastaajista 66 % on käyttänyt SEK:n maksuttomia palveluita yrittäjille ja 59 % yritysten neuvontapalveluita. Suurin osa vastaajista pitää näitä palveluita onnistuneina.

Kyselyssä ilmenneitä suurimpia palvelutarpeita yrittäjien keskuudessa olivat muun muassa toimiva ja hyväkuntoinen tieverkosto sekä kilpailukykyiset toimitilat. Näiden lisäksi yrittäjät osoittivat kiinnostusta esimerkiksi ajankohtaisia koulutuksia sekä verkostoitumista ja yhteistoiminnan edistämistä kohtaan. Myös neuvonta ja asiantuntijapalvelut koettiin tärkeiksi.

Tutkimuksessa yrittäjiltä tiedusteltiin myös Suupohjan vahvuuksia yrityksen sijaintipaikkana. Esille nousivat muun muassa Suupohjan keskeinen sijainti ja hyvät liikenneyhteydet, toimitilojen edullisuus ja alueen yrittäjähenkisyys sekä hyvät verkostot ja yhteistyö yritysten välillä. Kehittämistoiveita esitettiin muun muassa alueen vetovoimaan liittyen.

Tutustu tutkimukseen kokonaisuudessaan tarkemmin tästä (pdf).

03.07.2018

Suupohjan kesä täynnä tapahtumia

Suupohjan kesätapahtumat on jälleen koottu yhteen Suupohjan kesässä tapahtuu -liitteeksi (pdf). Liitteestä löydät niin Isojoen, Karijoen, Kauhajoen kuin Teuvankin runsaan kesätapahtumatarjonnan. Nappaa siis liite talteen ja hyödynnä alueemme vilkas tapahtumaelämä.

Tiedätkö mitä tapahtuu Karijoen Rompepäivillä tai mikä on Ars Nova Botnica? Liitteestä löytyy kattavan tapahtumakalenterin lisäksi artikkeleita muun muassa näistä tapahtumista! Kannattaa siis tutustua uusiinkin tuttavuuksiin omalla alueella vanhojen tuttujen tapahtumien lisäksi.

Kesälle tulee uusia tapahtumia jatkuvasti, joten päivitetyn kalenterin löydät täältä: http://tapahtumat.suupohja.fi/. Tapahtumakalenteria voi päivittää kuka tahansa, joten jos huomaat jotain puuttuvan, lisää se ihmeessä. Näin saamme kaikki tiedon alueen mielenkiintoisista tapahtumista.

03.07.2018

Tapahtumajärjestäjille tukea viestintäklinikoista

Elinvoimainen #Suupohja viestii -hanke tarjoaa suupohjalaisille tapahtumajärjestäjille mahdollisuuden osallistua viestintäklinikkaan, eli yksityiseen viestintäkoulutushetkeen. Noin 45 minuuttia kestävä mentorointitapaaminen tarjoaa vinkkejä tapahtumien näkyvyyden lisäämiseen erityisesti sosiaalisessa mediassa. Jokainen koulutushetki räätälöidään tapahtumajärjestäjän tarpeiden mukaan.

Koulutus on avoinna kaikille tapahtumajärjestäjille yhdistyksistä yksityishenkilöihin ja järjestöihin. Tapaamisen tarkoituksena on tarjota järjestäjille työkalupakki tapahtumien menestyksekkääseen viestintään ja markkinointiin.

Tapaamisia järjestetään Suupohjan alueella seuraavasti:

13.8. klo 8-16 KAUHAJOKI
14.8. klo 8-16 TEUVA
15.8. klo 8-16 KARIJOKI
16.8. klo 8-16 ISOJOKI

Klinikoista vastaa Elinvoimainen #Suupohja viestii -hankkeen Anu Mäntylä ja Mira Oravamäki.

Varaa oma henkilökohtainen tapaaminen viimeistään 5.8. ilmoittautumalla Miralle:

soittamalla 040 585 3199 tai
sähköpostilla mira.oravamaki@suupohja.fi

Viestintäklinikkaan voit osallistua yksin tai useamman henkilön voimin. Klinikat ovat maksuttomia Suupohjan alueella toimiville tapahtumille.

28.06.2018

Kesäaukiolot

SEK on suljettu 16-29.7.2018.

14.06.2018

Hallitukset töihin! -hanke kannustaa yrityksiä hallitustyöhön

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari on käynnistänyt Hallitukset töihin! -nimisen aktivointihankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää alueen yritysten hallitustyöskentelyä. Suupohjan ja Seinäjoen seudun yrittäjille suunnattu hanke toteutuu käytännössä pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattujen hallitustyöpajojen, yrityskäyntien ja verkostoitumisen avulla.

Osaava ja toimiva hallitus on usein avain yrityksen menestykselle, etenkin muutoshaasteissa, joita voivat tuottaa esimerkiksi viennin aloittaminen, voimakas kasvu tai sukupolvenvaihdos.  Hankkeen yrityskäynneillä onkin tarkoitus arvioida yritysten hallitustyöskentelyn kehittämistarpeita ja luoda yhdessä asiantuntijan kanssa kehityssuunnitelma. Kohderyhmänä hankkeella on erityisesti alle 50 henkeä työllistävät yritykset, joilla on halua kasvaa ja kehittyä.

Teemailtapäivä kokosi yrittäjiä kuulemaan hallitustyön mahdollisuuksista

Kauhajoella järjestettiin hankkeen tiimoilta 13.6. teemailtapäivä, joka toimi hankkeen lähtölaukauksena Suupohjan alueella. Tilaisuuden tavoitteena oli muun muassa jakaa tietoa hallitustyöstä, aktivoida yrityksiä hallitustyöskentelyyn, informoida hankkeesta ja sen mahdollisuuksista sekä oppia muiden kokemuksista.

Tapahtumassa kuultiinkin kahden yrityksen, Adean ja Nevison, kokemuksia hallituksen muodostamisesta ja sen hyödyistä ja käytännöistä. Lisäksi kuultiin alustuksia hallitustyöskentelyn lisäarvosta ja yritysjohdon taloudellisista mittareista työkaluna.

Teemailtapäivän takana toimi hankkeen käytännöntoteuttaja Matti Sepponen, joka summaa hallituksen merkityksen seuraavasti: ”Yrittäminen ja isojen päätöksen tekeminen yksin voi tuntua usein haasteelliselta, joten hallitustyö avaa mahdollisuuden asiantuntevalle tiimityöskentelylle.”

Logistialla Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän yhteistyöllä järjestettyyn tapahtumaan osallistui useita yrityksiä, joista suurin osa oli Kauhajoelta. Hankkeen aikana vastaavanlaista informaatiokokonaisuutta voidaan pitää esimerkiksi yrittäjien tilaisuuksissa.

06.06.2018

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous 14.6.2018

Kokousaika  14.6.2018 klo:19.00

Kokouspaikka Kulttuuritalo Orrela, Porvarintie 51, Teuva

Kokouksen kutsuja Antti Seppälä, yhtymävaltuuston puheenjohtaja

Esityslista liitteineen on luettavissa tässä linkissä

31.05.2018

Tehoa yrityksen markkinointiin

Suupohjan ammatti-instituutti ja Myynninmaailma toteuttavat yhteistyönä Markkinointiviestinnän ammattitutkinto koulutuksen Kauhajoella. Koulutuksen aikana opit suunnittelemaan ja toteuttamaan yrityksesi, organisaatiosi tavoitteellista markkinointia. Tutustus mainoskampanjan suunnitteluun, toteutukseen ja otat haltuun eri työvälineohjelmat (mm. taitto- ja kuvankäsittelyohjelmat) materiaalin työstämiseksi eri kanaviin aina julkaistavaksi asti.

Koulutus mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella. Lisätietoja ja hakeutuminen koulutukseen

09.05.2018

Meriteollisuudesta kiinnostuneet huippuosaajat nyt yksissä kansissa!

Ainutlaatuinen tuotekorttiluettelo saa ”ensi-iltansa” Turun NaviGate-messuilla 16.-17.5. Yhteensä 93 meriteollisuudesta kiinnostunutta yritystä kertoo omasta osaamisestaan tuotekorteissa, jotka on käännetty myös englanniksi.

Tuotekorttien kokoaminen on osa seutukaupunkien tekemää yhteistyötä. Korttien kokoamisesta vastaa SEUTU-ohjelman projektipäällikkö Paavo Laaksonen.

93 yrityksen joukossa on lukuisien eri alojen osaajia yhden hengen firmoista aina satoja henkilöitä työllistäviin yrityksiin. Huippuosaamista on tarjolla ympäri Suomen.

–Tämä on kova porukka, ja näitä kortteja todella kannattaa hyödyntää, vinkkaa Paavo Laaksonen ja toteaa, että 93 yritystä on vain pintaraapaisu siitä valtavasta osaamispotentiaalista, jota eri puolilta Suomea löytyy.

Jokainen tuotekortti sisältää lyhyen yritysesittelyn sekä tiedot osaamisalasta ja aiemmista referensseistä. Tuotekortit eivät sido yrityksiä, mutta kaikilla tietonsa jättäneillä tekijöillä on potentiaalia ja kiinnostusta laajentaa toimintaansa juuri meriteollisuuden alalle.

Ajatus tuotekorttien kokoamisesta lähti keskusteluista Meriteollisuus ry:n ja Meyer Turun kanssa.

–Viesti oli, että tilauskannat ovat isot ja alalla tarvitaan uusia tekijöitä. Nyt nämä toimijat ovat yksissä kansissa helposti selattavassa muodossa.

Osa tuotekorttiyrityksistä on edustettuna myös livenä NaviGate-messuilla.

 

Seutukaupungeiksi kutsutaan alueidensa keskuksia, jotka eivät ole maakuntakeskuksia. Tällaisia kaupunkeja on Suomessa yli 50, ja niissä elää noin miljoona ihmistä.

Moni seutukaupunki tunnetaan kovista teollisuuden alan yrityksistään. Seutukaupungeista löytyy huippuosaamista, jota ei vielä ole hyödynnetty meriteollisuudessa.

Linkki tuotekorttiluetteloihin: https://meriteollisuus.teknologiateollisuus.fi/fi/markkinat/teemakohtaisia-raportteja/yleiskatsaukset

 

Lisätietoja:

Lisätietoja tuotekorttiluettelosta saa projektipäällikkö Paavo Laaksoselta (040 653 1913, paavo.laaksonen@suupohja.fi ).

Voit tulla myös tapaamaan Navigate-messujen seutukaupunkiosastolle 16-17.5. Turun messukeskukseen. Seutukaupunkien yhteisosastolla edustettuna ovat: Artome (Heinola), Hemiva Installation (Forssa), Mäkelä Alu (Alajärvi), Al-Men (Alajärvi), Alumech (Alajärvi), Tigger (Sastamala), IS-VET (Iisalmi), Kokema (Kokemäki), Parkanon lista (Parkano), P. Rotola-Pukkila (Kauhajoki), Loimaan kivi (Loimaa), Lennol (Kurikka) ja Steamec (Kurikka). Lisäksi viereiseltä YritysSalon osastolta löytyvät: ValueSource Partners Oy, Elmo Design Oy, MicroAtmos Oy, Taulukeskus TK-Team Oy Ab ja 3DTech Oy. Lisäksi useampi tuotekorttiyritys on muuten edustettuna messuilla.

« Edelliset 10