23.05.2016

Kyselytutkimus sähköisen liiketoiminnan ja digitalisaation käyttöönoton tasosta


Pk-Digi- ja Digivaattori-hankkeet toteuttavat kyselytutkimuksen, jonka tarkoituksena on selvit-tää sähköisen liiketoiminnan ja digitalisaation käyttöönoton tasoa (ja mahdollisia esteitä tälle) etelä-pohjalaisissa yrityksissä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään yrityksille suuntautuvien koulutusten ja työpajojen suunnittelussa. Vastaamalla kyselyyn voitte antaa arvokasta tietoa paikallisille kehittämisorganisaatioille ja palveluntuottajille. Kyselyyn voi ottaa osaa alla olevan linkin kautta 31.05.2016 saakka.

Vastaa kyselyyn tästä linkistä!

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan iPad mini tablettitietokone.

Tutkimus suoritetaan täysin luottamuksellisesti. Tulokset käsitellään tilastollisin menetelmin eikä tuloksissa tuoda esille yksittäisiä vastaajia. Arvonta suoritetaan erillään kyselyvastauk-sista. Kyselyn käytännön toteutuksesta ja käsittelystä vastaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulun markkinatutkimuspalvelut.

Kiitos vastauksestanne!

Tiina Nieminen      
Projektipäällikkö       
PK-Digi-hanke       
puh. 040-830 4983   
tiina.nieminenat)seamk.fi

Jarkko Pakkanen    
Projektipäällikkö    
Digivaattori-hanke    
puh. 040 830 0486    
jarkko.pakkanenat)seamk.fi    

Marja Katajavirta
Tutkija
SeAMK Liiketoiminta
puh. 040 830 4288
marja.katajavirta(at)seamk.fiLisätietoa hankkeista:

Pk-digi hanke pyrkii kehittämään erityisesti palvelualan mikro- ja pk-yritysten liiketoiminta-osaamista sekä herättämään mielenkiintoa uusien digitaalisten toimintatapojen ja sähköisen kaupankäynnin välineiden käyttöönottoon. Käytännössä tämä tapahtuu uuden toimintamallin kautta, joka luokittelee erityyppiset yritykset erilaisia uuden tekniikan omaksujina ja soveltajina ja tarjoaa käytännönläheisen digipolun yksinkertaisimmista toiminnoista monimutkaisempiin toimintoihin.

Hankkeessa kartoitetaan mahdollisia pullonkauloja ja esteitä uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotossa. Näihin ongelmiin pyritään tarjoamaan apua erilaisilla työpajoilla. Hankkeen pilottiyritykset (50) saavat käytännönläheisen digipolun reittikartan, joka neuvoo sähköisiä vaihtoehtoja eri liiketoiminnan osa-alueille esim markkinointiviestintään, asiakaspalveluun ja –kokemukseen, hallinnon kustannustehokkuuteen ja uuden palvelutuotannon ideoihin.

Hankealueeseen kuuluvat Kauhava, Lapua, Suupohja sekä Kurikka/Jalasjärvi. EAKR-hanketta rahoittaa Pirkanmaan liitto ja hankkeen toteuttaa yhteistyössä SeAMK Oy ja Teak Oy.

Digivaattori -hankkeen tavoitteena on nostaa valmistavan teollisuuden pk-yritysten
tuottavuutta ja työhyvinvointia lisäämällä pk-yritysten henkilöstön osaamista digitalisaation
ja teollisen internetin mahdollisuuksista tuotannon ja liiketoiminnan kehittämisessä.
Hankkeessa järjestetään koulutusta (14 eri teemaa) ja tuodaan esiin yritysten digitalisaation hyviä sovelluksia (8 pilottia). Koulutukset alkavat syksyllä 2016.

Hanketta rahoittavat Keski-Suomen ELY-keskus (ESR), yritykset, Teknologiateollisuus ry ja SeAMK. Alle 20 henkilön yrityksen rahoitusosuus on 1500 € koko hankkeen ajalta tai 300 €/puolivuotta ja sitä isomman vastaavasti 3000 € /600 €. Maksukaudellaan yritys saa osallis-tua kaikkiin hankkeen koulutuksiin (3-4 teemaa/puolivuotta) ja muihin tapahtumiin.