15.12.2016

Kuubi ja Aava & Bang asiantuntijoiksi aktiivimatkailu- ja mikroyritysosapilotteihin

SEUTU-ohjelma kilpailutti ”aktiivimatkailun konseptointi ja kansainvälistyminen” sekä ”mikroyritykset kasvuun” –osapilottien asiantuntijatyöt.

Aktiivimatkailu-osapilotissa mukana olevia yhdeksää aluetta lähtee sparraamaan Kuubi, jolla on kovaa osaamista palvelumuotoilusta ja tuotteistamisesta. Mikroyritys-osapilotissa puolestaan on mukana kuusi aluetta ja heitä sparraamaan valikoitui Aava & Bang, joka toimii aktiivisesti mm. Kasvu Openin taustalla.

Molemmat osapilotit ovat lähteneet vauhdikkaasti liikkeelle joulukuussa 2016 ja tuloksia saadaan jo kevättalvesta 2017. Lisätietoja aktiivimatkailupilotista löytyy täältä ja mikroyrityspilotista täältä.