18.08.2017

EU-projektit edistävät palvelujen digitalisoitumista Etelä-Pohjanmaalla

SEKissä käynnissä oleva maaseutu- ja kaupunkialueiden digitalisaatiohanke ERUDITE pyrkii tekemään tiivistä yhteistyötä maakunnan muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen yksi tärkeimmistä painopistealueista on alueen hyvinvoinnin edistäminen digitaalisin ratkaisuin. Tätä kehitystä on lähdetty toteuttamaan muun muassa Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus Ry:n, eli EPTEKin kanssa.

EPTEKillä on pitkä kokemus kansainvälisistä hankkeista ja niiden mahdollistamista hyödyistä: Seinäjoelle on perustettu mm. pohjoismaisen telelääketieteen keskus (Nordic Telemedicine Center), joka tarjoaa maakunnan yrityksille, yhteisöille sekä myös yksityishenkilöille mahdollisuuden tutustua uusimpiin terveysteknologian laitteisiin ja palveluihin. Keskus on osa Interreg Botnia-Atlantica -ohjelmasta rahoitettua hanketta, jonka toiminta jatkuu vielä vuoden 2018 elokuuhun saakka. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa telelääketieteen moniammatillista ja rajoja ylittävää osaamista Pohjanlahden molemmin puolin.

ERUDITEn ja EPTEKin yhteistyöstä onkin poikinut jo käytännön hyötyjä: Suupohjan alueella ikäihmisten asumispalveluja tarjoavan Kauhajoen Vanhaintuki ry:n henkilökuntaa lähti elokuun alkupuolella Seinäjoelle tutustumaan telelääketieteen keskuksen erilaisiin digitaalisiin hoiva- ja turvaratkaisuihin.

EPTEKin toiminnanjohtaja Sami Perälä on tyytyväinen keskuksen tämänhetkiseen tarjontaan:

-    Olemme saaneet kerättyä tänne monipuolisesti erilaista, etenkin kotona asumista tukevaa ja helpottavaa teknologiaa. Vierailijoitakin keskuksessa on käynyt mukavasti. Pyrimme auttamaan asiakkaitamme löytämään parhaat mahdolliset ratkaisut ja voimme myös toimia hankinnoissa selvitysmiehinä. EPTEKillä on näistä asioista kokemusta viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajalta sekä hyvät alan yhteistyöverkostot, Perälä toteaa.

Kauhajoen Vanhaintuen toiminnanjohtaja Tiina Rauhalaakso piti vierailua hyödyllisenä ja mielenkiintoisena:

-    Olen tyytyväinen, että meillä on maakunnassa tällainen osaamiskeskus. Digitaaliset palvelut kehittyvät huimaa tahtia ja saimme tutustumiskäynnillä konkreettisesti nähdä, mitä arkea ja turvallisuutta helpottavia välineitä ja ratkaisuja on tarjolla. Asumisen turvallisuus painottuu myös yhdistyksemme tarjoamissa palveluissa. Löysimme muun muassa meille sopivan paikannus- ja hälytyslaitteen, jonka hankinnassa ja käyttöönotossa saamme EPTEKiltä asiantuntevaa tukea.

SEKin ERUDITE-projektipäällikkö Hanna Hirsimäki näkee hankkeiden välisessä yhteistyössä paljon etuja:

-    EPTEK on ollut tärkeä kumppani koko hankkeen ajan. Olemme saaneet Samilta paljon hyviä ajatuksia Suupohjan kehittämiseen ja lisäksi EPTEKin kautta myös alueen terveysalan toimijat ovat päässeet vastavuoroisesti tutustumaan työtään helpottaviin teknisiin ratkaisuihin. Tällä tavoin EU-hankkeilla saadaan tuotua konkretiaa ihan ruohonjuuritasolle asti, Hirsimäki kertoo.

Kauhajoen Vanhaintuki Ry on ollut mukana myös ERUDITE-hankkeen Anvia Akkuna -mobiilisovellusta testaavassa pilotissa, jossa on tuotu Vanhaintuen asukkaiden ja omaisten käyttöön mobiililaitteilla toimivat kuvapuhelut. Lisäksi Akkuna on mahdollistanut mm. seurakunnan toimittamien hartaustilaisuuksien livestreamauksen Vanhaintuen asukkaille.

Sekä ERUDITEn että Nordic Telemedicine Centerin määrärahat tulevat Euroopan aluekehitysrahastosta. ERUDITE-projektia rahoitetaan Interreg Europe -ohjelmasta ja siinä on hankekumppaneita ympäri Eurooppaa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2 miljoonaa euroa. Nordic Telemedicine Centeriä rahoitetaan taas Interreg Botnia-Atlantica -hankkeesta, joka toimii maantieteellisesti pienemmällä alueella Suomen, Ruotsin ja Norjan eri maakunnissa. Nordic Telemedicine Centerin kokonaisbudjetti on noin 1,5 miljoonaa euroa ja siinä on kumppaneita Suomesta ja Ruotsista. 

EPTEKin toiminnanjohtaja Sami Perälä esittelee Nordic Telemedicine Centerin kodinomaista ympäristöä Kauhajoen Vanhaintuki ry:n henkilöstölle.

Lisätietoja:  

http://sek.suupohja.fi/erudite

http://www.eptek.fi/

14.08.2017

Lomatoimenjohtaja Lea Ojanen eläkkeelle 31.8.2017

Lomatoimenjohtaja Lea Ojanen jää eläkkeelle 31.8.2017.

Liitteessä on kutsu eläkejuhlaan.

Tervetuloa!

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä

14.08.2017

Etelä-Pohjanmaan yritysmarkkinat Kurikassa 7.10.2017

Haluatko ostaa tai myydä yrityksen?

Etelä-Pohjanmaan Yritysmarkkinat kokoaa yhteen yrityksen ostoa tai myyntiä suunnittelevat. 

Yritysmarkkinoilla on tarjolla hyviä ostokohteita, yritystoimialoina mm. teollisuus, kauppa ja palvelut.

Ostajien ja myyjien lisäksi paikalla on asiantuntijoita ja rahoittajia. Kaikki neuvottelut ovat ehdottoman luottamuksellisia, jokainen osallistuja sitoutuu noudattamaan salassapitosopimusta.

Ilmoittaudu tästä linkistä.

Lataa tapahtuman esite tästä linkistä.

 

14.08.2017

#Rekryrekka kiertueella Kauhajoella 3.10.2017

#Rekryrekka kiertueella Kauhajoella 3.10.2017

Rekrytointeja - jos olet rekrytoimassa, täällä tapaat potentiaaliset työntekijät!

Koulutuksia - koulutusmahdollisuudet, koulutusten rahoitus, rekrytointikoulutukset.

Lataa tapahtuman esite tästä linkistä!

08.08.2017

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous 15.8.2017

Kokousaika    15.8.2017 kello 19.00

Kokouspaikka    Logistia-sali, Teknologiakeskus Logistia, Kauhajoki

Kokouksen kutsuja    Heikki Ahola, yhtymähallituksen puheenjohtaja

 Esityslista liitteineen on luettavissa tässä linkissä.

02.08.2017

Elintarviketeollisuuden laitevientiä lakeudelta

Kauhajoen ruokamessujen yhteydessä järjestetään torstaina 31.8.2017 seminaari, joka kokoaa elintarviketeollisuuden ruoka- ja laitevalmistajia pohtimaan Suomalaisen elintarvikealan kilpailukykyä ja tulevaisuutta. Seminaari järjestetään Forsfood Oy:n tiloissa ja se alkaa klo 13:00. Seminaari tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua alan ammattilaisten kanssa sekä luoda uusia ideoita ja keskustella tulevasta.

Seminaari on maksuton.

Ilmoittaudu tästä >>

Lisätiedot: Forsfood Oy, Mari Kivikko. p. 020 7995 888 tai forsfood@forsfood.fi

 

Ruokamessuseminaari Kauhajoella to 31.8.2017

 

27.06.2017

SEUTU-ohjelman toiminnantäyteinen vuosi jatkuu syksyllä

SEUTU-ohjelma on nyt täydessä vauhdissa! Jo alkuvuonna totesin, että edessä on toiminnan täyteinen vuosi. Arvio on pitänyt paikkansa. Sama positiivinen meno jatkuu tulevana syksynä.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla on toteutettu onnistuneesti ensimmäiset osapilotit. Mikroyritys- ja aktiivimatkailupiloteista voit lukea omista blogiteksteistä lisää. Niiden lisäksi toteutuksessa pitkällä on tulevaisuuden yrityspuistot –osapilotti, joka on saanut liikkeelle toistakymmentä kaupunkia. Kaikissa näissä teemoissa on luvassa jatkoa syksyllä.

Näiden lisäksi SEUTU-ohjelman syksy sisältää seutukaupunkien elinvoimaselvitystä, kiertotalouden FRUSH-tapahtuman, telakoiden alihankintaketjujen kartoitusta sekä hankintateemapäivän. Osaa teemoista raapaistaan vain ohuemmin ja jatkosta vastuu jää nopeasti paikalliselle tasolle, mutta vahvoissa teemoissa yhteistä toimintaa tulee olemaan läpi SEUTU-ohjelman aina ensi vuoden loppuun. Olkaa yhteydessä jos teemat herättivät kysyttävää tai teillä on niihin sopivaa osaamista tarjolla.

Tekemistä ja tapaamisia siis riittää. Uusia ideoita ja tarpeita kannattaa kuitenkin yhä tuoda esille. Laajassa verkostossa ratkaisu saattaa löytyä yllättävänkin helposti. Samoin jatkamme yhteistyöverkoston kasvattamista. Yhdessä meistä seutukaupungeista on moneksi!

Rentouttavaa kesää ja merkatkaa jo syksyn tapahtumia kalenteriin!

 

SEUTU-ohjelman projektipäällikkö Paavo Laaksonen

P.S. Projektipäällikkö lomailee heinäkuun ja on jälleen ohjelman parissa elokuun alusta.

27.06.2017

Esittelyssä SEUTU-ohjelman osapilotti: Seutukaupungit osana tulevaisuuden elinvoimapalveluja

Elämme ainutlaatuisen hektistä muutoksen kautta julkisella sektorilla. Uudistukset haastavat kunnat fokusoimaan rooliaan elinvoimaan ja hyvinvointiin. Vaikka kunnalla säilyy laaja toimintavapaus yleisen toimialan nimissä, on ympäristön muutoksella suuri vaikutus siihen miten kunnan kannattaa toimintaansa suunnata.

Sote- ja maakuntauudistusta on valmisteltu kymmenissä, jopa sadoissa työryhmissä valtakunnallisesti ja maakunnissa. Työryhmien kokoonpano ja laajuus luonnollisesti vaihtelevat huomattavasti. Samoin visiot ja suunnitelmat siitä kuinka yksittäisen maakunnan elinvoimaa tulevaisuudessa rakennetaan poikkeavat alueittain. Tämän havainnoin pohjalta on päätetty toteuttaa osana SEUTU-ohjelmaa ”Seutukaupungit osana tulevaisuuden elinvoimapalveluja” – selvitys.

Selvityksellä luodaan nopeassa tahdissa kesän ja syksyn aikana kokonaiskuva siitä kuinka seutukaupungit näkyvät tulevien elinvoimapalvelujen suunnittelussa ja alustavissa visioissa eri maakunnissa ja valtakunnallisesti. Selvitys antaa laajan tietopohjan seutukaupungeille osallistua elinvoimapalvelujen muotoiluun niin maakunnan kuin valtakunnan tasoilla sekä tehdä päätöksiä omien elinvoimapalvelujen rooliin liittyen.

Selvityksen toteuttajaksi valittiin kilpailutuksen jälkeen MDI, joka lähtee heti kesällä 2017 keräämään tietoa jokaisesta maakunnasta sekä analysoimaan maakuntien väliraportteja seutukaupunkien elinvoiman näkökulmasta. Ensimmäisiä tuloksia on luvassa jo elo-syyskuun taitteessa seutukaupunkiverkoston tapaamisessa. Tärkeimmissä teemoissa selvitystä syvennetään vielä syksyn aikana.

Lisätietoja selvityksestä saa projektipäällikkö Paavo Laaksoselta.

27.06.2017

SEUTU-ohjelmalla käytäntöön: Mikroyritykset kasvuun ja aktiivimatkailuun puhtia

Kaksi SEUTU-ohjelman ensimmäistä osapilottia eli mikroyritykset kasvuun ja aktiivimatkailun kehittäminen ovat olleet toiminnassa vuoden alusta. Mikroyrityspilotti toteutettiin kuuden kaupungin ja Aava & Bangin kanssa. Aktiivimatkailun konseptointi ja kansainvälistäminen toteutettiin puolestaan yhdeksän kaupungin kanssa ja Kuubin vetämänä.

Mikroyritysosapilotissa osallistujakaupungit etsivät uusia työkaluja olemassa olevien yrityspalvelujen toimintaan. Löytyneet toimintamallit ja työkalut koostettiin loppuraporttiin, joka on luettavissa täällä. Raportti kokoaa yhteen ilmeiset kasvuyrittäjyyden tunnusmerkit ja hyvän joukon konkreettisia kehittämismalleja. Osapilotin yksi keskeinen havainto oli, että paikallisesti merkittävät oivallukset ja uudet toimintatavat eivät usein ole teknisesti tajunnan räjäyttäviä. Ratkaisevaa on saada säännöllisesti tuoreita ideoita ja hyviä esimerkkejä oman tutun toimintapiirin ulkopuolelta.

Kasvuyrittäjyys- ja matkailuteemat näkyvät myös jatkossa SEUTU-ohjelman toiminnassa, vaikka ensimmäiset osapilotit ovat ohi. Kasvuyrittäjyyteen liittyen on sovittu seutukaupunkien yritysasiamiesten vertaistapaaminen 3.-4.10.2017 Huittisissa. (Lisätietoja täällä.) Matkailua viedään puolestaan eteenpäin SEUTU-ohjelman osallistujille suunnatulla matkailutyöpajapäivällä syyskuussa. Agendalla on mm. matkailuyritysten laadun arviointi ja kehittäminen sekä yhteistyön syventäminen.

Jos olet kiinnostunut enemmän mikroyrityspilotin tuloksista, Aava&Bang on luvannut esitellä ilmaiseksi raportin sisällön tiiviissä puolen tunnin etäpalaverissa aiheesta kiinnostuneille seutukaupungeille, jotka eivät olleet osapilotissa mukana. Tapaamista voi tiedustella raportista löytyvistä A&B:n yhteystiedoista tai SEUTU-ohjelman projektipäälliköltä.

21.06.2017

Digitalisaatio ja mobiilipalvelut testissä Kauhajoen seurakunnan arjessa

Suupohjan alueen erinomainen kuituverkko avaa uusia mahdollisuuksia perinteisempienkin ammattien harjoittamiseen. SEKin digitalisaatiohankkeet ovat toteuttaneet helmikuusta alkaen Anvia Akkuna -mobiilijärjestelmän pilotointia yhteistyössä Kauhajoen seurakunnan sekä Kauhajoen Vanhaintuki Ry:n kanssa.

Anvia Akkuna on helppokäyttöinen, erityisesti vanhuksille ja erityisryhmille suunniteltu hoiva- ja ajanvietepalvelu. Akkuna-pilotissa haetaan kokemuksia järjestelmän hyödyllisyydestä senioriväestön arjessa.  Neljän helppokäyttöisen tabletin ja kahden tv-sovittimen kautta on mahdollista soittaa kuvapuheluja omaisille, katsella ja kuunnella valmiita tallenteita sekä osallistua myös livelähetyksiin.

Akkuna voi mahdollistaa jatkossa myös muitakin etäasiointipalveluita: käyttöä pystytään helposti laajentamaan esimerkiksi yhteydenpitoon lääkärin ja asiakkaan välillä tai järjestelmä voidaan valjastaa vaikkapa kotihoidon tueksi. Yhteydet on rakennettu edellä mainittua ammattilaiskäyttöä ajatellen erittäin tietoturvalliseksi.

Suupohjan pilotissa on toistaiseksi keskitytty hyvinvoinnin edistämiseen sekä erityisesti kuvapuheluihin. Vanhaintuki Ry:n asiakkailla ja asiakkaiden omaisilla on jo noin kuukauden ajan ollut käytössään suora videopuhelumahdollisuus. Vanhaintuki Ry:n toiminnanjohtaja Tiina Rauhalaakso on ollut tyytyväinen pilottiin:

-    Digitaalisille yhteydenpitovälineille on ollut tarvetta, omaiset ovat olleet iloisia pystyessään soittamaan vanhemmilleen kuvapuheluita ja tarkastamaan samalla miten paikan päällä jaksetaan. Oman haasteensa tuovat tietenkin muistiongelmat, tällöin hoitajamme ovat auttaneet asukkaita laitteiden käytössä, Rauhalaakso kertoo.

Lisämausteensa järjestelmän testaamiseen toi kirkkoherra Jouko Ala-Prinkkilän toimittama live-hartaus, jota katseltiin maanantaina 5.6. ahkerasti Vanhaintuki Ry:n molemmissa Kauhajoen toimipisteissä aulatelevisioiden kautta. Lähetys oli ensimmäinen laatuaan seurakunnan ja Vanhaintuen välillä, ja niitä on suunnitteilla tulevalle kesälle lisää. Kirkkoherran mukaan Akkunan kaltaiset ratkaisut ovat tärkeä osa nykyaikaa ja tukevat oikein käytettyinä myös seurakunnan tekemää työtä:

-    Tämä on juuri se suunta, johon meidänkin täytyy mennä, sillä näin saamme tavoitettua entistä paremmin alueen ihmisiä. Hartaustilaisuuden pitäminen netin kautta oli suoraviivaista ja lähetyksen tekemiseen varatun kannettavan tietokoneen voi ottaa helposti mukaan vaikkapa kesän rippileireille. Sisällön tuottaminen ei ole enää yhteen paikkaan ja kellonaikaan sidottua, Ala-Prinkkilä toteaa.

Lähetysstudiona toimi tällä kertaa kirkkoherran työhuone. Raija Kumpula pitää studion lavasteita pystyssä.

Varsinaisen hartauden jälkeen Vanhaintuen aulassa jatkettiin pilottiin tutustumista kuuntelemalla Akkunaan ladattuja vanhoja kansanlauluja sekä katsomalla fysioterapeutin tallentamaa tuolijumppaa.

SEKin Akkuna-pilotointi jatkuu aina vuoden 2017 loppuun asti. Toteuttajina toimivat alueen digitalisaatiohankkeet Digitaalinen maaseutu sekä ERUDITE.

Lisätietoja:

Esa Ylikoski
Digitaalinen maaseutu
projektipäällikkö
esa.ylikoski@suupohja.fi
040 183 7906    

Hanna Hirsimäki
ERUDITE
projektipäällikkö
hanna.hirsimaki@suupohja.fi
040 183 7591

« Edelliset 10