12.12.2016

Kehittämisprojektien suunnittelu ja johtaminen -opinnot käynnistyvät Kauhajoella

KEHITTÄMISPROJEKTIEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN, 5 op
KAUHAJOEN KANSALAISOPISTO
Jyväskylän Yliopiston Avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti osa Johtamisen ja yrittäjyyden Kansalaisyhteiskunnan monitieteistä opintokokonaisuutta
Yhteistyössä: Kauhajoen kansalaisopisto, Maakuntakorkeakoulu Kauhajoki, Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

Kehittävä työote on arkipäivää alasta riippumatta ja usein kehittäminen käynnistetäänkin projektin tai hankkeen muodossa. Opintokokonaisuus sopii hyvin järjestökentänkin toimijoille sekä julkisen sektorin ja yritysten palveluksessa työskenteleville.
- Opi toimimaan hankkeissa
- Hankeidean auki kirjoittaminen ja johtaminen
- Perehdy projektimaiseen työtapaan tai päivitä osaamistasi
- Paranna työelämävalmiuksiasi ja lisää uusi osaaminen (suoritus CV:seesi)
- Opintojen suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja.

Sisältö: Opintojaksossa perehdytään projektin suunnittelun ja johtamisen kysymyksiin. Suunnitteluun liittyen käsitellään suunnitelman sisältöä, käyttötarkoituksia ja laadun varmistamista, suunnittelumenetelmiä ja työkaluja, suunnitteluprosessin johtamista ja tiimityömenetelmiä. Projektin johtamisen yhteydessä käsiteltäviä teemoja ovat: management -prosessit ja leadership, hankkeen elinkaaren eri vaiheet sekä sen laajuuden hallinta, aikataulun-, resurssien-, kustannusten- ja laadun johtaminen, riskien ja asiakirjojen hallinta sekä projektin johtamisen työkalut ja dokumentit.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä hankesuunnittelun keskeiset käsitteet, soveltaa erilaisia suunnittelumenetelmiä ja -työkaluja projektien suunnittelussa ja hallinnassa, laatia suunnitelman hankkeelleen, ja osaa tunnistaa projektien suunnittelun ja ohjausprosessien johtamisen tärkeyden.

Opetusmenetelmät: Luennot ja itsenäinen oppimistehtävä, jota tuetaan 1-2 tutortapaamisessa

Kouluttajat: Ins., KTM Leena Manninen (luennot ja arviointi) sekä Suupohjan kehittämisyhdistys ry:n ja Maakuntakorkeakoulun tutorit
Suoritustavat: Luentoihin osallistuminen ja oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen
Laajuus: 5 opintopistettä
Kurssimaksu: 100€,
Kauhajoki:
- Infotilaisuus (maksuton ennakkoperehdytys kurssiin, ei ilmoittautumista): tiistaina 10.1.2017 klo 18-19 Kauhajoen kansalaisopiston Opintola ja torstaina 19.1.2017 klo 18-19 Suupohjan Kehittä-misyhdistys Logistia
- Luennot (12 tuntia): 17.2. ja 18.2.2017; pe 17.00-20.30, la 9.00-17.00
- Koulutuspaikka: Kauhajoen kansalaisopisto
- Ilmoittautuminen avautuu netissä 15.12.2016, katso https://opistopalvelut.fi/kauhajoki/index.php

Lisätiedot: Niina Kiprianoff, niina.kiprianoff@kauhajoki.fi / p. 040 184 0113

Lataa koulutuksen esite tästä linkistä!