12.09.2016

Ikääntyvien digipalvelut ja kuituverkko puhuttivat EU-seminaarissa

Miten sote-palveluita voidaan parantaa digitaalisuuden avulla? Tämä kysymys nousi seitsemästä eri EU-maasta saapuneiden vieraiden pääaiheeksi ERUDITE-seminaarissa Seinäjoella ja Suupohjassa 6.9. - 8.9.2016. Osallistujia puhuttivat erityisesti ikääntyville suunnattu palvelutarjonta sekä kotiasumista avustavat ratkaisut. Lisäksi he saivat nähdä, miten Suupohjan avoin kuituverkko mahdollistaa uuden ja vanhan liiketoiminnan kehittämisen. ERUDITEhankkeessa jaetaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä digitaalisista innovaatioista. Suomesta mukana ovat Suupohjan
elinkeinotoimen kuntayhtymä sekä Etelä-Pohjanmaan liitto.


- Digipalvelujen avulla vanhus tai vammainen henkilö voi olla itse aktiivinen eikä häntä vain monitoroida kotiin. Tällaisista sovelluksista olemme saaneet tietoa muista maista ja projekteista, kertoo mukana ollut Isojoen kunnanjohtaja Linda Leinonen.


Linda Leinonen korostaa, että ikääntyvien hoito odottaa digiratkaisuja maakuntauudistuksenkin takia. – Pelkona on, että osa palveluista keskittyy yhä enemmän. Odotan apukeinoja siihen, miten palveluita voidaan tuoda lähelle digitaalisuuden avulla. Järjestelmien tulee olla niin helppoja, että vanhemmat ihmiset uskaltautuvat tutustumaan niihin.


Kauhajoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Merja Kuusinen kertoo, että hyviä malleja on jo kehitetty Ruotsissa ja Unkarissa. – Tekniikka ja kokemuksia on jo olemassa. Nyt tarvitaan rahoitusta kehittämiseen ja siinä valtion tulee olla mukana, Kuusinen painottaa.


Koko hankkeen projektipäällikkö, Ranskassa asuva britti Clive Peckham sanoo, että seminaarissa päästään pureutumaan syvälle eri maiden käytäntöihin. Peckhamin mukaan maaseutu ja kaupunki eivät välttämättä eroa toisistaan kovinkaan paljon, vaan niissä voidaan hyödyntää samanlaisia ratkaisuja. - Esimerkiksi vanhustenhoidon etäpalveluita voidaan käyttää kaikkialla, mutta toki maaseudulla tarve niihin on akuutimpi pitkien etäisyyksien ja siitä aiheutuvien kustannusten takia. Hän muistuttaa, että saavutettavuudessa on kuitenkin kyse muustakin kuin etäisyydestä. Myös kaupungeissa on ongelmia saada kaikki asiakkaat tavoitettua. - Osaamiseen täytyy panostaa. Esimerkiksi pienessä, reilun tuhannen asukkaan kunnassa Ranskassa perustettiin
digiosaamiskeskus, jonka tietoa viranomaiset voivat hyödyntää. Tämä panostus heijastuu myös pk-yrityksiin
saakka.

Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen valtiovarainministeriöstä korosti seminaarin paneelissa ruohonjuuritason osaamista. – Emme me tiedä ministeriössä kaikkea. Täytyy kehittää järjestelmiä tiedon saamiseksi heiltä, jotka ovat suoraan tekemisissä asiakkaiden kanssa. He osaavat kertoa parhaiten, mitä tarvitaan.


Tiistaina seminaariosallistujat tutustuivat Suomen Lämpöpuuhun, jossa perehdyttiin kuituverkon mahdollistamiin tuotannon digiratkaisuihin sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Yritys vie tuotannosta 95 prosenttia ulkomaille ja hyödyntää IT-kumppaninsa Nevison palveluita tehokkaasti. Muita tiistain tutustumiskohteita olivat TEAK Teuvalla sekä päiväkoti Pikku-Äijä ja Kauhajoen terveyskeskus Kauhajoella. Hankkeen partnerit tulevat Suomesta, Ruotsista, Unkarista, Italiasta, Ranskasta, Irlannista ja Sloveniasta.


ERUDITE on lyhenne sanoista Enhancing Rural and Urban Digital Innovation Territories ja hankkeen tavoitteena on edistää innovaatioalueita niin maaseuduilla kuin kaupungeissakin.


Lisätietoja: Hanna Hirsimäki, projektipäällikkö, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä
p. 040 183 7591, hanna.hirsimaki@suupohja.fi, http://sek.suupohja.fi/erudite