14.06.2018

Hallitukset töihin! -hanke kannustaa yrityksiä hallitustyöhön

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari on käynnistänyt Hallitukset töihin! -nimisen aktivointihankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää alueen yritysten hallitustyöskentelyä. Suupohjan ja Seinäjoen seudun yrittäjille suunnattu hanke toteutuu käytännössä pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattujen hallitustyöpajojen, yrityskäyntien ja verkostoitumisen avulla.

Osaava ja toimiva hallitus on usein avain yrityksen menestykselle, etenkin muutoshaasteissa, joita voivat tuottaa esimerkiksi viennin aloittaminen, voimakas kasvu tai sukupolvenvaihdos.  Hankkeen yrityskäynneillä onkin tarkoitus arvioida yritysten hallitustyöskentelyn kehittämistarpeita ja luoda yhdessä asiantuntijan kanssa kehityssuunnitelma. Kohderyhmänä hankkeella on erityisesti alle 50 henkeä työllistävät yritykset, joilla on halua kasvaa ja kehittyä.

Teemailtapäivä kokosi yrittäjiä kuulemaan hallitustyön mahdollisuuksista

Kauhajoella järjestettiin hankkeen tiimoilta 13.6. teemailtapäivä, joka toimi hankkeen lähtölaukauksena Suupohjan alueella. Tilaisuuden tavoitteena oli muun muassa jakaa tietoa hallitustyöstä, aktivoida yrityksiä hallitustyöskentelyyn, informoida hankkeesta ja sen mahdollisuuksista sekä oppia muiden kokemuksista.

Tapahtumassa kuultiinkin kahden yrityksen, Adean ja Nevison, kokemuksia hallituksen muodostamisesta ja sen hyödyistä ja käytännöistä. Lisäksi kuultiin alustuksia hallitustyöskentelyn lisäarvosta ja yritysjohdon taloudellisista mittareista työkaluna.

Teemailtapäivän takana toimi hankkeen käytännöntoteuttaja Matti Sepponen, joka summaa hallituksen merkityksen seuraavasti: ”Yrittäminen ja isojen päätöksen tekeminen yksin voi tuntua usein haasteelliselta, joten hallitustyö avaa mahdollisuuden asiantuntevalle tiimityöskentelylle.”

Logistialla Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän yhteistyöllä järjestettyyn tapahtumaan osallistui useita yrityksiä, joista suurin osa oli Kauhajoelta. Hankkeen aikana vastaavanlaista informaatiokokonaisuutta voidaan pitää esimerkiksi yrittäjien tilaisuuksissa.