13.02.2017

Esittelyssä SEUTU-ohjelman osapilotti: Tulevaisuuden yrityspuisto -selvitys

Yritys-, teknologia- ja teollisuuspuistojen kehitys on ajankohtainen aihe useassa seutukaupungissa. Aiheen tiimoilta järjestettiin tapaaminen joulukuussa 2016, johon osallistujia tuli 10 seutukaupungista. Päivän keskustelujen ja MDI:n sparrauksen pohjalta päädyttiin SEUTU-ohjelmalla toteuttamaan ”tulevaisuuden yrityspuisto” –selvitys, jonka tavoitteena on:


1. Selvittää edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä vetovoimaisten yritys-/teollisuuspuistojen kehittämiseen, jotta ne pystyvät paremmin vastaamaan yritysten tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa.
2. Etsiä tulevaisuuden yritys-/teollisuuspuistojen menestystekijöitä, joilla edistetään yritysten kilpailukykyä yritysten osaamisen, logistiikan ja yrityspalvelujen tehokkaalla yhdistämisellä.
3. Luoda pohjaa seutukaupunkien paikallisille hankkeille yritysten tarpeita vastaavien ja yritysten kilpailukykyä edistävien teollisten yhteisöjen luomiseen.
4. Luoda suunnitelma/esitys yrityspuistojen jatkokehittämiselle yhteistyössä ja kevyesti myös paikallisella tasolla.

Selvityksen toteuttajaa ollaan kilpailuttamassa helmikuussa 2017 ja toteutus jakautuu seuraaviin pääkohtiin:

1. Selvityksen tekeminen
     a. Ekosysteemiajattelu yrityspuistoissa
     b. Pohjoismaiset invest-in caset
     c. Yrityspuistojen profiilit
     d. Kehityskaarten mallintaminen
2. Suunnitelma jatkotoimenpiteistä yrityspuistoja kehittäville seutukaupungeille
     a. Esitys yrityspuistojen kehittämisen jatkotoimenpiteistä

Selvityksen toteutuksessa huomioidaan erityisesti seutukaupunkikokoluokan puistot ja niihin liittyvät jo toteutetut tutkimukset ja selvitykset. Teemasta kiinnostuneet SEUTU-ohjelman kaupungit pääsevät osallistumaan toteutuksen eri vaiheisiin mutta selvityksen tavoitteena on keskittyä erityyppisiin hyviin esimerkkeihin, jotka voivat olla mistä tahansa Suomesta tai ulkomailta.
Selvityksen lisäksi SEUTU-ohjelmassa mukana olevat alueet voivat omalla kustannuksellaan hankkia tulosten tulkintaan ja paikalliseen maastouttamiseen liittyvän osion. Tällaisen erillistyön sisällöstä kaupungit voivat sopia suoraan selvityksen toteuttajan kanssa.
Selvityksen ennakkoasetelma ja toteuttaja esitellään 15.3.2017 Kurikassa SEUTU-ohjelman tapaamisessa.


Lisätietoja saa projektipäällikkö Paavo Laaksoselta (040 653 1913, etunimi.sukunimi[at]suupohja.fi)