12.10.2016

ERUDITE-hankkeella tuotetaan aitoa tietoa digitalisaation vaikutuksista

Alkuvuodesta 2016 käynnistynyt ERUDITE-hanke on päässyt jo kovaan vauhtiin: hyviä käytäntöjä on kerätty ja jaettu ahkerasti ympäri EU:ta ja syyskuussa Etelä-Pohjanmaalla vierailleet partnerimaiden edustajat toivat uusia kansainvälisiä kontakteja paikallisille toimijoille. Hankkeen tarkoituksena on parantaa maaseudun digitaalisia valmiuksia sekä edesauttaa uusien innovaatioiden syntyä ja käyttöönottoa Etelä-Pohjanmaalla ja erityisesti Suupohjan alueella.

ERUDITEn kansainväliseen projektiryhmään kuuluu partnerimaiden asiantuntijoiden lisäksi myös ruotsalainen ICT-yritys Acreo, joka toimii hankkeessa erityisasiantuntijana ja toteuttaa projektin tuloksista ja vaikutuksista mittauksia (ns. SEROI-mittaus). Acreon avulla saadaan selville hankkeen tuottamien ratkaisuiden sosio-ekonomiset vaikutukset, joiden avulla alueen toimintaa voidaan edelleen jatkokehittää entistä paremmaksi.

Katso tästä linkistä selkeä englanninkielinen esittelyvideo, se kertoo mistä ERUDITEssa ja SEROIssa on pohjimmiltaan kysymys!

Lisätietoja: projektipäällikkö Hanna Hirsimäki, p. 040 183 7591