15.09.2016

Digipalveluiden painopiste Suupohjassa

Digipalveluiden kehittäminen on Suupohjan strateginen painopiste ja asia on huomioitu myös Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategiassa. Kansainvälinen ERUDITE-hanke tukee tätä kehittämistä, sillä sen avulla alueella voidaan hyödyntää muualla testattuja käytäntöjä. Hankkeen seminaari pidettiin 6. - 8. syyskuuta Seinäjoella ja Suupohjassa. Päivien aikana vaihdettiin kymmeniä kokemuksia (ja käyntikortteja) hyvistä käytännöistä kahdeksan eri EU-maan kesken.

Maakuntajohtaja Asko Peltola sanoo kansainvälisen ERUDITE-hankkeen osaltaan auttavan siirtymistä digiyhteiskuntaan.

-    On tärkeää, että hyödynnämme digitalouden mahdollisuuksia kattavasti ja monipuolisesti. Kansainvälinen yhteistyö avaa silmiä ja antaa ideoita uusille ratkaisuille ja palveluille, hän korostaa.

Etelä-Pohjanmaan liiton kansainvälisten asioiden päällikkö Jaakko Hallila pitää tärkeänä, että muualla toimivia malleja voidaan hyödyntää myös Suomessa.
-    On hyödyllistä selvittää toimivia ratkaisuja ja modifioida niitä meille, eikä aina yrittää keksiä pyörää uudelleen, Hallila sanoo.

Hallila kertoo hyviä malleja löytyvän esimerkiksi Ruotsista ja Unkarista, joissa on kehitetty terveysteknologiasovelluksia.
-    Samoin slovenialaisten digitaaliset yrityskehittämispalvelut kiinnostavat. Unkarilaisen Pannon Business Centerin aikaisemmissa kokouksissa esittelemät yritysten digipalvelut ovat jääneet myös mieleen.
Kauhajoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Merja Kuusinen muistuttaa, että Suupohjan avoin kuituverkko hyvine yhteyksineen mahdollistaa kehittämisen.
-    Siinä voivat toimia ketkä tahansa eikä se ole rajoittunut vain jonkin tietyn operaattorin toiminnaksi, Kuusinen sanoo.

Kauhajoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Merja Kuusinen opastaa vieraita aurinkoisessa syyssäässä.


Kuusiselle jäi seminaarissa esitetyistä ratkaisuista erityisesti mieleen Unkarin ja Ruotsin terveysteknologian konseptit ja Slovenian kehittämät älyhuonekalut.

-    Näitä tietoja ja taitoja kannattaa hyödyntää. Erityisesti terveysteknologian haasteet ovat ajankohtaisia Suupohjassa ja Etelä-Pohjanmaalla.

Terveysteknologian ja sote-palveluiden lisäksi Kuusinen kehittäisi alueella erityisesti koulutukseen liittyviä palveluita.

-    Ne mahdollistaisivat jatko-opintojen suorittamisen Suupohjasta käsin. Tämä puolestaan lisäisi paluumuuttajien kiinnostusta palata kotikonnuille.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila osallistui Suupohjan seminaaripäivään ja esitteli terveydenhuollon digitaalisia ratkaisuja. Hän korostaa strategian merkitystä työkalujen valinnassa.

-    Keskeistä on strateginen valinta, mitä tavoitellaan. Työkalu valitaan sen mukaan. Ei niin, että otetaan summissa jokin markkinoilla oleva.

Hän kehittäisi mielellään kansalaisen hyvinvointiin liittyviä digiratkaisuja.

-    Kansalainen voisi tuottaa hyvinvointitietoa pilvipalveluun, josta se linkitettäisiin sopivalla tavalla ammattilaisten näkyville, Nuuttila visioi.

Suupohjan tutustumiskierroksella kravatteja uskallettiin jo hieman höllentää.