28.03.2017

Avoin työpaikka: Seututiedottaja

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (SEK) on seudullinen aluekehitys- ja yrityspalveluorganisaatio, jonka omistajina ovat Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnat sekä Kauhajoen kaupunki. Yhtymän palveluksessa on aktiivinen, noin 10 hengen elinkeino- ja aluekehitystiimi.  

Suupohjassa on 2000-luvulla ollut useita seudulliseen viestintään liittyviä hankkeita, joista viimeisimmässä keskityttiin seudullisten viestintäkanavien kehittämiseen. Hankkeen myötä syventyi tarve jatkaa seudullista viestintää, jossa tavoitteet ja toimijoiden roolit on määritelty. Yhteisen viestinnän tavoitteena on saada seutukunta Suupohja eli sen kunnat ja toimijat tunnetuksi. Yhteisellä hyvän hengen seutuviestinnällä rakennetaan positiivista imagoa ja profiloidutaan elinvoimaiseksi seutukunnaksi.

Seutuviestinnällä tavoitellaan nykyisten asukkaiden viihtymistä, houkutellaan uusia asukkaita, yrittäjiä ja matkailijoita Suupohjaan. Suupohjan seutuviestinnän periaatteet ovat positiivisuus, ”me-
henki”, osallistaminen ja avoimuus.

Nyt käynnistymässä olevan Elinvoimainen Suupohja viestii -hankkeen tavoitteena on
1. Suupohjan alueen seutuviestinnän vakiinnuttaminen ja kehittäminen
2. Matkailu ja tapahtumat alueen vahvuutena
3. Toimijoiden aktivointi ja koulutus.

Seutuviestintähankkeen hallinnoi SEK, mutta hankkeen toteutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä useiden toimijoiden kanssa. Hankkeelle on haettu rahoitusta Leader Suupohjalta ja rahoituspäätöstä odotetaan.

SEK hakee Elinvoimainen Suupohja viestii -hankkeen toteuttamiseksi määräaikaiseen työsuhteeseen enintään 31.12.2018 saakka
SEUTUTIEDOTTAJAA.

Seututiedottaja hankkeen projektipäällikkönä vastaa hankkeen toteutuksesta. Työtehtäviin kuuluu mm:
-    Laatia hankkeelle hankesuunnitelman pohjalta tarkennettu toimenpide- ja viestintäsuunnitelma aikataulutuksineen ja edistää hankkeen toimenpiteitä sen mukaisesti.
-    Ohjata ja sparrata seutukunnalle ja hankkeessa mukana oleville yhteisöille sosiaalisen median strategioiden laadintaa.
-    Osallistua erilaisiin tapahtumiin ja seminaareihin sekä järjestää niitä.
-    Kirjoittaa valmista/yhteistä tiedotusmateriaalia lehdistön käyttöön Suupohjasta.
-    Suunnitella, käynnistää ja aktivoida suupohja.fi-verkkosivujen kirjoitusrinki.
-    Hoitaa hankkeen hallinnointiin liittyvät tehtävät (mm. raportoinnit, maksatukset).
-    Järjestää opintomatka.
-    Erilaiset muut hanketehtävät.

Projektipäällikön tehtävän hoitaminen edellyttää:
-    Soveltuvaa korkeakoulu- tai opistotason tutkintoa tai muuta tehtävän hoitamiseen soveltuvaa koulutusta.
-    Viestintätaitoja.
-    Hyvää verkosto-osaamisen tuntemusta ja kykyä sisäistää uusia asioita nopeasti.
-    Ulospäin suuntautunutta ja aktiivista asennetta sekä hyviä sosiaalisia- ja yhteistyötaitoja.
-    Projektiosaamista ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Hakijalle luetaan eduksi Suupohjan seutukunnan tuntemus.

Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Työn ehdot KVTES:n mukaisesti. Työn asemapaikka on Kauhajoki. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä. Tehtävän täyttäminen edellyttää myönteistä rahoituspäätöstä hankkeelle.

Ansioluettelolla ja palkkatoivomuksella varustetut hakemukset tulee lähettää viimeistään 28.4.2017 klo 15.00 osoitteeseen pia.valtonen@suupohja.fi.

Lisätietoja tehtävästä ja hankkeesta antaa elinkeinojohtaja Olli Forstén, p. 040 708 5515, olli.forsten@suupohja.fi. Forstén ei ole tavoitettavissa 31.3.-10.4.2017 välisenä aikana.

Tehtävän hakuilmoitus Työvoimahallinnon palvelussa löytyy tästä linkistä.