19.05.2016

Avoin työpaikka: SEUTU-hankkeen projektipäällikkö

 
Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, SEK, on seudullinen aluekehitys- ja yrityspalveluorganisaatio, jonka omistajina ovat Kauhajoen ja Kurikan kaupungit sekä Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnat. Yhtymän palveluksessa on aktiivinen, noin 10 hengen elinkeino- ja aluekehitystiimi.  


SEUTU-ohjelma on seutukaupunkiverkoston Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM:n) kärkihankkeisiin kuuluva teemaverkosto-ohjelma, jolla tuetaan seutukaupunkien ja niitä ympäröivien seutukuntien kehitystä. Ohjelma on kehittynyttä jatkoa viidelle seutukaupunkipilotille.

Ohjelman tavoite on uudistaa seutukaupunkien elinkeinoelämän ekosysteemejä erityisesti palvelumuotoilua hyödyntäen ja kansainvälisyyteen tähdäten. Ekosysteemien uudistamisessa lähdetään liikkeelle seutukaupunkien olemassa olevista vahvuuksista ja elinkeinoelämästä. Ohjelma tähtää näiden vahvuuksien ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn säilymiseen ja kasvamiseen seutukaupungeissa.
Ohjelman myötä osallistuvien seutukaupunkien ja niiden elinkeinoelämän osaaminen ja verkostot ovat kasvaneet ohjelman teemoissa. Ohjelman ja ekosysteemien vahvistamisen keskeisenä tavoitteena on myös investointien liikkeelle saaminen. Ohjelma toimii vipuvartena laajemmalle toiminnalle, joille haetaan erillisiä osarahoituksia. Ohjelma tavoitteena on generoida kokeiluja ja osapilotteja.  
Lisäksi ohjelma nivoo ainutlaatuisella tavalla yhteen kansallisesti yli aluehallinto- ja maakuntarajojen reilut 20 seutukaupunkia seutukuntineen. Jokaisella alueella on tulossa tai käynnissä oman ekosysteeminsä päivittäminen vastaamaan nykyisiä ja tulevia mahdollisuuksia ja haasteita. Kysymykset ja pääteemat ovat monella alueella samat. Tämä ohjelma mahdollistaa rajallisten voimavarojen yhdistämisen pelkän paikallisen kehityksen sijaan.


Hankkeen hallinnoi SEK, mutta hankkeen toteutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä laajan verkoston kanssa. Hankkeelle on haettu rahoitusta TEM:ltä ja rahoituspäätöstä odotetaan.
SEK hakee SEUTU-ohjelman toteuttamiseksi määräaikaiseen työsuhteeseen enintään 31.12.2018 saakka
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ.

Projektipäällikkö vastaa hankkeen toteutuksesta. Työtehtäviin kuuluu mm:
-    Verkoston koordinointi, kehittäminen ja aktivointi.
Ohjelma toimii kansallisena koordinaatiotasona ja järjestää keskitetysti yhteisiä tilaisuuksia sekä antaa osaamispanosta osahankkeiden valmisteluun sekä varmistaa jalostettavan tiedon levittämisen ohjelman eri osahankkeiden kesken koko seutukaupunkiverkostolle. Ohjelma kasvattaa myös verkostonsa osaamista ohjelman painopisteissä.
-    Kokeilujen ja pilottien käynnistäminen.
Toiminnassa merkittävä osuus on ohjelman kautta synnytettävillä erillisrahoitteisilla osapiloteilla ja kokeiluilla, joiden kautta ohjelman keskeiset kohdealueet tulevat konkreettisen toteutuksen alle. Ohjelmalla tuetaan pilottien valmistelua ja käynnistämistä. Lisäksi pieniä kokeiluja voidaan toteuttaa suoraan osana ohjelmaa.
-    Viestintä.
Laajassa verkostossa sisäinen ja ulkoinen viestintä on keskeisessä roolissa. Lisäksi Seutukaupungit – soveltamiset mestarit -ohjelmalla levitetään kokeilujen kautta löydettyjä ratkaisuja ja autetaan niiden soveltamisessa vertaiskehittämisen keinoin. Tällä tavalla paketoidaan osaamista ja hanketoimintaa.

Projektipäällikön tehtävän hoitaminen edellyttää:
-    soveltuvaa korkeakoulu- tai opistotason tutkintoa tai muuta tehtävän hoitamiseen soveltuvaa koulutusta
-    hyvää verkosto-osaamisen tuntemusta ja kykyä sisäistää uusia asioita nopeasti
-    ulospäin suuntautunutta ja aktiivista asennetta sekä hyviä sosiaalisia- ja yhteistyötaitoja
-    projektiosaamista ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn
-    viestintätaitoja.

Hakijalle luetaan eduksi kunnallisen elinkeinotoiminnan tuntemus.

Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Työn ehdot KVTES:n mukaisesti. Työn asemapaikka on Kauhajoki. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä. Tehtävän täyttäminen edellyttää myönteistä rahoituspäätöstä.

Ansioluettelolla ja palkkatoivomuksella varustetut hakemukset tulee lähettää viimeistään 3.6.2016 klo 15.00 osoitteeseen pia.valtonen@suupohja.fi.

Lisätietoja tehtävästä ja hankkeesta antaa elinkeinojohtaja Olli Forstén, p. 040 708 5515, olli.forsten@suupohja.fi.

Lataa hakuilmoitus tästä.

Työpaikka Työvoimahallinnon mol.fi-palvelussa.