23.09.2016

Avoin työpaikka: Kehittämiskoordinaattori

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, SEK, on seudullinen aluekehitys- ja yrityspalveluorganisaatio, jonka omistajina ovat Kauhajoen ja Kurikan kaupungit sekä Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnat. Yhtymän palveluksessa on aktiivinen, noin 10 hengen elinkeino- ja aluekehitystiimi.  
SEK hakee määräaikaiseen työsuhteeseen enintään 31.12.2018 saakka
KEHITTÄMISKOORDINAATTORIA.

Kehittämiskoordinaattorin työtehtäviin kuuluu:
1. Kuntayhtymän aluekehitystoiminnan koordinointi sisältäen mm.
-    hankesuunnittelua ja rahoitusten hakemista
-    hankearviointia
-    seudullista kehittämistyötä
-    käynnissä olevien hankkeiden seurantaa ja sparrausta.
2. Energiatoiminnan kehittäminen ja koordinointi Suupohjan seutukunnassa sisältäen mm.
-    uusiutuvan energian painopistealueen alueellisesta kehittämisestä ja mahdollisesta uudelleen suuntaamisesta vastaaminen
-    verkostoitumista ja energiatiedon tuomista alueelle
-    seutukunnallisen biokaasuhankkeen valmistelutyö.

Kehittämiskoordinaattorin tehtävän hoitaminen edellyttää:
-    osaamista erityisesti uusiutuvassa energiassa/bioenergiassa
-    soveltuvaa korkeakoulu- tai opistotason tutkintoa tai muuta tehtävän hoitamiseen soveltuvaa koulutusta
-    hyvää verkosto-osaamista ja kykyä sisäistää uusia asioita nopeasti
-    ulospäin suuntautunutta ja aktiivista asennetta sekä hyviä sosiaalisia- ja yhteistyötaitoja sekä järjestelmällisyyttä
-    hankerahoituksen tuntemusta
-    projektiosaamista ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn
-    viestintätaitoja.
Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Työn ehdot KVTES:n mukaisesti. Työn asemapaikka on Kauhajoki. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä. Tehtävän jatkuminen toistaiseksi voimassa olevana työsuhteena on mahdollista.

Ansioluettelolla ja palkkatoivomuksella varustetut hakemukset tulee lähettää viimeistään 10.10.2016 klo 12.00 osoitteeseen pia.valtonen@suupohja.fi.

Aiemmassa haussa jätetyt hakemukset huomioidaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa elinkeinojohtaja Olli Forstén, p. 040 708 5515, olli.forsten@suupohja.fi.

Työpaikkailmoitus Työvoimahallinnon verkkopalvelussa.