Ajankohtaista lomitusasiaa

 

Melan ohjeistusta koronatilanteessa:

https://www.mela.fi/uutiset/miten-koronavirus-vaikuttaa-maatalouslomitukseen/

https://www.mela.fi/hyva-tietaa/koronavirus-ja-mela-turva/

 

 

 

Samassa veneessä – yhteistyön iltapäivä

maatalousyrittäjille, lomittajille ja lomitushallinnolle

29.10. klo 12.00-14.00 Logistia-salissa Kauhajoella

(Teknologiapuisto 1, Kauhajoki)

Välitä viljelijästä –verkoston ja lomituksen yhteistyötilaisuudessa keskustellaan yhteistyön lisäämisestä lomituksen eri osapuolien välillä.

Paikalla Melan asiantuntija Marketta Ahlsten ja Varavoimaa farmarille -hankkeen projektipäällikkö Marja Lamminen

Kahvitarjoilu.

Ilmoittautumiset tarjoilun vuoksi 25.10. mennessä piia.kesti@suupohja.fi tai puh. 043 824 2829

 

VUODEN 2020 VUOSILOMIEN HAKUAIKA

Isojoen, Karijoen, Kauhajoen, Kristiinankaupungin ja Teuvan MAATALOUSYRITTÄJIEN VUOSILOMAT vuodelle 2020 on haettava 31.10.2019 mennessä

Hakulomakkeet on postitettu maatalousyrittäjille vuoden 2019 tietojen perusteella. Lomakkeita on saatavilla lomituspalvelujen toimitiloissa.

Vuosiloma- ja sijaisapuhakemus sähköisesti:

http://www.lomitus.fi

Hakemusten palautus 31.10.2019 mennessä Suupohjan maatalouslomituksen paikallisyksikön toimipisteeseen Kauhajoen Logistiaan tai Lapväärtin maataloustoimistoon.

 

TIEDOTE LOMITTAJAN TYÖTURVALLISUUTEEN LIITTYEN

Tehdessämme töitä maatiloilla liittyy työhömme hyvin monenlaisia työturvallisuusriskejä. Osa riskeistä on korjattavissa pienillä muutoksilla työtavoissa tai työolosuhteissa. Vaikeammin korjattavia ovat rakenteelliset epäkohdat, mutta niistäkin useamassa tapauksessa selvitään pienillä korjauksilla. Se vaatii maatalousyrittäjiltä aktiivisuutta asiassa. Tämä on tärkeää niin isäntäväelle kuin henkilöille, jotka navetalla satunnaisesti työskentelevät.

Viime vuosina sonnikarsinoiden tyhjäyksen yhteydessä tapahtuneet työtapaturmat ja ”läheltä piti” -tilanteet ovat lisääntyneet. Olemme aiemmin pitäneet turvallisena, kun eläimet saa suljettua väliaidan taakse tyhjäyksen ajaksi. Nyt on sattunut muutama tapaturma, jotka ovat johtuneet siitä, että väliaitaa suljettaessa eläin hyökkääkin aidan kimppuun ja aita tönäisee lomittajan kumoon. Pahimmassa tapauksessa myös sonni pääsee silloin lomittajan kimppuun.

Saadaksemme lomitukset sujuvasti hoitumaan myös sonnikasvattamotiloilla pyydämmekin teitä yhteistyöhön

miettimään

  • onko lyhyen lomituksen aikana tyhjättävä karsinoita vai riittääkö kuivikkeen lisääminen
  • onko talonväen kanssa yleensä joku apuna, näin sama tapa jatkuu myös lomituksen aikana
  • ilmoittamaan meille heti, kun on tiedossa, joutuuko lomittaja välttämättä juuri lomituksen aikana tyhjäämään karsinoita

Hengenvaarallisesta työstä on lomittajan kieltäydyttävä.

Myös pihattojen siitossonnit tulee olla suljettuna eri tilaan lypsylehmien kanssa lomituksen aikana. Mikäli näin ei ole, jää vaaralliseksi todettu työvaihe tekemättä kunnes vaara on poistettu.

Olemme neuvoneet henkilöstöämme, että kaikkia eläimiä käsiteltäessä tulee noudattaa rauhallisuutta ja varovaisuutta sekä välttää voimakasta tai yllättävää ääntelyä, jota eläin pelästyy. Lomituksen alkaessa pitää talonväen kanssa käydä keskustelu poikkeavasti käyttäytyvistä eläimistä.

__________________________________

 

TWITTER

Seuraa meitä